TIDLIGERE JULEHANDEL: At julehandelen flytter seg til et tidligere tidspunkt på grunn av Black Friday kan være en av grunnene til at SSB registrerte vekst i detaljhandelen i oktober. (Foto: Istockphoto)

Netthandel bidro til oppsving

Nye tall fra SSB viser at netthandel og elektronikkprodukter dro opp omsetningen i detaljhandelen fra oktober til november.

Publisert Sist oppdatert

Statistisk Sentralbyrå (SSB) fører kontinuerlig statistikk på en rekke områder, blant annet omsetningen i detaljhandelen. De nyeste tallene i den viser en økning på 0,9 prosent fra oktober til november 2018, etter en nedgang på 0,2 prosent måneden før. Det var netthandel og omsetning av elektronikkprodukter som dro veksten.

Black Friday

I mai 2016 kom detaljomsetningsindeksen igjen i positiv vekst etter en tilbakegang månedene før. Siden den tid har indeksen vokst med 3,3 prosent, selv om det har vært en flat utvikling i trenden det siste halve året.

De nyeste tallene viser at de fleste bransjer hadde en oppgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet i november, skriver SSB i en pressemelding. De skriver videre at «den desiderte største bidragsyteren til den samlede oppgangen var netthandel, men butikker med salg av elektronikk bidro også betydelig til veksten i november. Noe av økningen i disse næringene kan tilskrives en vridning av julehandelen fra desember til november, og store kampanjer som Black Friday».

Når tallene er korrigert for virkedager viser de at omsetningen til detaljhandelen hadde en vekst på 0,7 prosent sammenlignet med samme periode ett år tidligere.