INGEN SKAM Å SNU: Det sier NITO-presidenten om det reviderte nasjonalbudsjettet.

– Dypt bekymret for framtida

REVIDERT NASJONALBUDSJETT: NITO-presidenten er svært skuffet over at regjeringen ikke tar grep for å satse på framtida, og etterlyser flere ikt-studieplasser. Han får støtte fra Tekna-president Lars Olav Grøvik.

Publisert Sist oppdatert

– Vi står overfor en varslet kompetansekrise. Norsk arbeidsliv trenger 40.000 flere ansatte med ikt-utdanning de neste sju årene. Regjeringens reviderte budsjett gir ingen ekstra ikt-studieplasser og jeg er dypt bekymret når de hopper bukk over framtidas utfordringer, sier Trond Markussen i en pressemelding fra NITO.

Markussen mener at Norge mangler folk som kan ta oss gjennom det grønne og det digitale skiftet.

– Flere rapporter har vist at vi kommer til å trenge betydelig flere arbeidstakere med teknologi-, ikt- og ingeniørkompetanse hvis regjeringen skal nå sine mål. Regjeringen velger likevel ikke å foreslå flere studieplasser innenfor disse feltene, selv om deres egen utsynsmelding har pekt på mange av de samme utfordringene, sier Markussen, og fortsetter:

– Og det er ikke interesse blant den oppvoksende slekt det står på. Det viser søkertallene til høyere utdanning vi fikk i april understreker han. For ikt-utdanningene var veksten i søkermassen betydelig, sier Markussen.

Nå er han bekymret for at Norge skal ende i bakleksa. Han mener at konsekvensen av at Norge ikke utdanner flere ingeniører og teknologer er at viktige oppgaver ikke blir løst.

Regjeringens reviderte budsjett gir ingen ekstra ikt-studieplasser og jeg er dypt bekymret når de hopper bukk over framtidas utfordringer.

Trond Markussen, NITO

Ingen skam å snu

– Norge kommer til å trenge 40.000 flere arbeidstakere med ikt-utdanning fram mot 2030. NITO har sammen med andre organisasjoner arbeidet for at utdanningskapasiteten for disse utdanningene må trappes betraktelig opp i årene framover. Det motsatte har dessverre skjedd. De i underkant av 1500 studieplassene for realfag og ikt, som kom i 2020 og 2021, ble faset ut i budsjettbehandlingen i fjor. Disse studieplassene må som et minimum videreføres, sier Markussen, og fortsetter:

– Det er ingen skam å snu. Jeg håper opposisjonen, og ikke minst SV, tar situasjonen på alvor og finner gode løsninger for framtida i budsjettbehandlingen.

Regjeringen overser kompetansekrisen

Også Tekna er skuffet over at det ikke er noen spor av realfagsatsing i revidert budsjett.

- Vi må styrke rekrutteringen til realfag, ikt og teknologi. Dessverre ser vi i ingen spor av at regjeringen forstår hvilken alvorlig kompetansesituasjon vi befinner oss i, sier president Lars Olav Grøvik.

Tekna sier i en melding at de savner en mer ambisiøs satsing på realfag gjennom hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning.

– Vi står i en realfagskrise og det er allerede stor mangel på teknologi- og ingeniørkompetanse, det må regjeringen ta på alvor, sier presidenten.

Flere studieplasser

Grøvik er skuffet over at det ikke ligger midler til flere studieplasser innen teknologi og ikt-fag i budsjettet.

– I en årrekke har politikere, næringsliv og organisasjonene i arbeidslivet kjempet for flere studieplasser innen ikt og teknologi. I år har vi en økning av førstevalgssøkere til disse fagene. Samtidig som det er planlagt kutt i antall studieplasser. Det er lite langsiktig, og kan bety at vi mister mange kvalifiserte studenter til disse fagene, sier han.

Til teknologistudiene var det i år en økning i antall førstevalgssøkere på 10,6 prosent, mens antallet studieplasser kuttes med 5,4 prosent. Tilvarende var søknadsøkningen for ikt på 6,9 prosent, mens antall studieplasser er redusert med 3,6 prosent.

– Det er skuffende at regjeringen ikke setter av midler til flere studieplasser i revidert, nå som søkermassen er der. Dette er kompetanse Norge trenger for å være konkurransedyktige internasjonalt, og for å løse store utfordringer vi nå møter innen klima og natur, helse, energi, ikt-sikkerhet og samferdsel. Da kan vi ikke møte kvalifiserte studenter med stengte dører, sier Grøvik.