TESTER: Smartplugger har blitt populært på det norske markedet. (Foto: Nkom)
TESTER: Smartplugger har blitt populært på det norske markedet. (Foto: Nkom)

Tester smartplugger for å avdekke mulige feil

Bruken av smartplugger, som gir forbrukere mulighet til bedre å styre strømforbruket, har skutt i været det siste året. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er bekymret for bruken og gjennomfører nå testing for å avdekke mulige feil.

Smartplugger er små adaptere som settes i stikkontakten og som kan brukes til å styre annet elektrisk utstyr for eksempel via en app.

– Nkom har mottatt bekymringsmeldinger på slike produkter og vi kjenner til konkrete saker der smartplugger har blitt overopphetet. Sammen med den økte bruken vurderer vi at sikkerheten i disse produktene bør undersøkes, forteller Paul-Erling Lia, sjefingeniør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og ansvarlig for testingen.

– Den siste tiden ser vi også at denne type utstyr blir tatt i bruk for å styre varmeovner, varmtvannsberedere, elbillading etc. Vi er bekymret for at smartpluggene ikke er dimensjonert for slikt høyt strømtrekk over tid, sier Lia.

I testen skal det undersøkes at utstyret overholder kravene til sikkerhet når det gjelder brann og elektrisk sikkerhet, samt at det følger med informasjon til bruker for riktig og sikker bruk.

Arbeidet med markedskontrollen startet på nyåret og forventes ferdig i løpet av høsten.