DOMINERENDE AKTØR: Nkom varsler om at telenor får gebyr på 7 millioner kroner for brudd på krav om likebehandling. (Arkivfoto)
DOMINERENDE AKTØR: Nkom varsler om at telenor får gebyr på 7 millioner kroner for brudd på krav om likebehandling. (Arkivfoto)

Nkom varsler gebyr på 7 millioner til Telenor

Mener Telenor har brutt kravet om likebehandling.

Nkom mener at Telenor har brutt kravet til likebehandling ved at de ikke har gitt en grossistkunde samme informasjon som Telenor har gitt til sin egen mobilvirksomhet. Informasjonen var nødvendig for å kunne delta i en offentlig anbudskonkurranse. Det skriver Nkom i en pressemelding.

Telenor er en dominerende aktør i mobilmarkedet. For å sikre god konkurranse i markedet er selskapet pålagt å la mobilselskaper som ikke har et eget mobilnett bruke Telenors nett. Kravet innebærer at Telenor skal behandle konkurrende selskaper på samme vis som sin egen virksomhet.

— Vi ser alvorlig på dette, og saken har avdekket at Telenors rutiner for å sikre likebehandling ikke har vært tilstrekkelig innarbeidet i virksomheten. Fraværet av rutiner og kontrollmekanismer innebærer en betydelig risiko for at utfordrere ikke kan konkurrere på like vilkår som Telenor selv. Dette er egnet til å svekke konkurransen i markedet, sier fungerende avdelingsdirektør for marked og tjenester i Nkom, Kenneth Olsen, i meldingen.