SOSIAL MANIPULASJON: Norsis koordinerer og tilrettelegger hvert år Nasjonal sikkerhetsmåned på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Årets tema er sosial manipulasjon. (Foto: Norsis)

1,2 millioner nordmenn har blitt svindlet på nett

De fleste mener de er i stand til å sikre seg mot digitale trusler. Likevel oppgir over en fjerdedel av oss at vi har blitt svindlet for penger på internett. Andelen er størst blant unge under 30 år.

I forbindelse med oktober og Nasjonal sikkerhetsmåned, har  Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) og Sparebank 1 gjennomført en rekke undersøkelser om svindel og sikkerhetstiltak på nett.

Flere menn enn kvinner har opplevd å bli svindlet på internett, og andelen er størst blant unge mellom 20 og 29 år. Over 4 av 10 i denne aldersgruppa har opplevd å bli svindlet for penger på nett.

– Vi ser i undersøkelsen at de yngre bevisst tar mer risiko på nettet enn de eldre, og at de samtidig vurderer sikkerhetstiltak som totrinnspålogging og sikre passord som mindre viktige. Dette kan bidra til å gjøre dem mer sårbare i møtet med svindlere, sier Eivind Reiner-Holm, daglig leder i NorSIS i en pressemelding fra informasjonssikkerhetsselskapet.

Får ikke varen de har kjøpt

Den aller mest utbredte formen for svindel er de tilfellene der offeret betaler for en vare eller tjeneste som de aldri mottar. Rundt 11 prosent av de spurte i undersøkelsen oppgir at de har opplevd dette. Rundt fem prosent har opplevd å tape penger som følge av å ha gitt fra seg bankopplysninger til en falsk nettside, gjort investeringer som viste seg å være svindel (4,5 prosent) eller blitt kjent med noen på nettet som har lurt dem til å overføre penger (4,2 prosent).

Felles for disse svindlene er at alle ofrene er blitt utsatt for sosial manipulering. Svindleren spiller på tillit, fristelser og frykt og manipulerer ofrene til å tro at de er i en seriøs nettbutikk, at de er i kontakt med en potensiell kjæreste eller handler med en ganske alminnelig selger på en digital markedsplass.

Sosial manipulasjon

Norsis koordinerer og tilrettelegger hvert år Nasjonal sikkerhetsmåned på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Formålet er å øke engasjementet, bevisstheten og kunnskapen om digital sikkerhet, både i befolkningen og i virksomheter. Dette gjøres på ulike måter med blant annet foredrag, seminarer, arrangementer og kampanjer.

– Sosial manipulasjon er et så stort problem at vi har valgt å gjøre dette til årets tema i Nasjonal sikkerhetsmåned nå i oktober, sier Reiner-Holm, og fortsetter:

– Vi lanserer blant annet et nytt kurs som er gratis og skal bidra til å gjøre oss flinkere til å avsløre forsøk på sosial manipulasjon.

Tap som følge av svindel ved sosial manipulering, der offeret på ulike måter er blitt lurt til å betale svindleren, utgjorde 290 millioner kroner i 2022, ifølge tall fra Finanstilsynets risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er trolig mørketall, noe som gjør det vanskelig å anslå det samlede omfanget av tap knyttet til sosial manipulering. Samtidig forhindrer bankene en stadig større andel av svindelforsøkene, noe som bidrar til å begrense tapene.

– Generelt ser vi at det er størst summer involvert ved investeringssvindel og relasjonsvindel. Dette er saker som gjerne foregår over tid, og svindlerne bruker svært manipulative metoder for å lure folk, sier Anna Rønning, leder for Antisvindel i SpareBank 1 Utvikling, i meldingen.

Hennes råd er å være på vakt om du blir kontaktet av ukjente. Om noe virker for godt til å være sant, er det som regel det. Det er også viktig å aldri oppgi kontoinformasjon, BankID-koder eller passord, uansett hvem som ber om det – enten det er bank, politi, familie, venner eller andre.

– Banken og offentlige etater vil aldri be deg om å oppgi koder og passord via e-post eller telefon. Får du en slik forespørsel, er det sannsynligvis en svindler. Vær også forsiktig med å klikke på lenker du mottar. Gå heller inn på hjemmesidene og logg deg på via vanlige kanaler, sier Rønning.