UTSATT: Flere nordmenn føler seg mer utsatt i det digitale rom enn de gjorde tidligere. (Foto: IStock)
UTSATT: Flere nordmenn føler seg mer utsatt i det digitale rom enn de gjorde tidligere. (Foto: IStock)

Økende opplevelse av digital risiko under koronaperioden

Men tegn til en forbedret digital sikkerhetskultur blant flere, mener Norsis.

Publisert

Det er en av konklusjonene i rapporten «Nordmenn og digital sikkerhetskultur 2021» som i tirsdag ble lagt frem på Norsis-konferansen.

Ifølge rapporten, som har blitt lagt frem hvert år siden 2016, har andelen nordmenn som opplever at pandemien økte den digitale risikoen for dem fortsatt å stige – fra 24 prosent i fjorårets rapport – til 33 prosent i år.

– Denne rapporten viser at pandemien, hvor mange med ett ble henvist til hjemmekontor og nettsvindelsforsøkene økte, har gjort at flere nordmenn føler seg mer utsatt i det digitale rom enn de gjorde tidligere. Samtidig er det tegn til at dette også har gjort at flere enn tidligere er bevisste på hvordan de unngår de vanligste digitale truslene, sier administrerende direktør i Norsis, Lars-Henrik Gundersen, i en pressemelding.

Denne rapporten viser at pandemien har gjort at flere nordmenn føler seg mer utsatt i det digitale rom enn de gjorde tidligere.

Ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har det skjedd en tredobling i det de betegner som alvorlige hendelser i Norge fra 2019 til 2020. Denne utviklingen har ifølge dem fortsatt også i år.

Flere sjekker

Rapporten viser nemlig at det nå er noen flere nordmenn enn i fjor som oppgir at de alltid eller som regel sjekker en nettside (58 prosent) eller vedlegg og lenker de mottar i epost før de tar dem i bruk (økt fra 71 prosent i 2020 til 76 prosent i år.)

– Flere bredt omtalte saker det siste året, blant annet det lammende løsepengevirusangrepet som skjedde på Østre Toten i januar, og angrepet mot Stortinget, kan ha bidratt til å øke bevisstheten rundt informasjonssikkerhet generelt, sier Gundersen.

POSITIVT: Det tegn til at flere enn tidligere er bevisste på hvordan de unngår de vanligste digitale truslene, mener administrerende direktør i Norsis, Lars-Henrik Gundersen
POSITIVT: Det tegn til at flere enn tidligere er bevisste på hvordan de unngår de vanligste digitale truslene, mener administrerende direktør i Norsis, Lars-Henrik Gundersen

Opplæring

Andelen nordmenn som oppgir at de har mottatt organisert opplæring i digital sikkerhet i løpet av de to siste årene er relativt uendret (24 prosent). De som har fått slik opplæring oppgir i større grad enn tidligere å ha hatt stort eller veldig stort utbytte av det. Denne andelen er nå 65 prosent sammenlignet med 55 prosent i fjor.

– Det er positivt at opplæringen tydeligvis treffer bedre og bedre. Samtidig er det verdt å merke seg at det store flertallet av nordmenn ikke har fått dette tilbudet. Det er en arbeidsgivers plikt å sørge for at de ansatte har tilstrekkelig med digital kompetanse for å håndtere en stadig mer digital arbeidshverdag. Det er dessuten en god investering i virksomhetens egen it-sikkerhet, sier Gundersen.

Sentrale sikkerhetstiltak

65 prosent av den norske befolkningen mener at de i ganske stor eller svært stor grad klarer å håndtere sin digitale sikkerhet totalt sett i private sammenhenger. Samtidig svarer syv prosent at de i svært liten eller ganske liten grad klarer dette.

Rapporten beskriver også en gruppe på rundt ti prosent av befolkningen som opplever at de i liten grad mestrer noen av de mest sentrale sikkerhetstiltakene, som å skru på totrinnsverifisering eller sjekke at det er trygt å åpne et vedlegg i en epost.

– Det er viktig at også denne gruppen blir ivaretatt og får den nødvendige kunnskapen som skal til for å være trygg i det digitale rommet, sier Gundersen.