OPPKJØP: Ola Løvaas, økonomidirektør i Konica Minolta Norge overtar skyløsningen HydraCloud fra Arve Paalsrud, administrerende direktør i Bayonette.

Nytt skytilbud for norske bedrifter

Konica Minolta kjøper Bayonettes skyplattform, og blir totalleverandør på it-tjenester i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Konica Minolta kjøper og overdrar HydraCloud, skyplattformen til Bayonette. Kjøpet omfatter know-how, ansatte og plattform, og setter Konica Minolta i stand til å levere et komplett tjenestetilbud til kunder over hele landet gjennom sin landsdekkende salgs- og serviceorganisasjon.

Selskapet med base i Japan er kjent for sine skrivere og kopimaskiner for bedriftsmarkedet, men har som andre i den bransjen satset stadig mer på dokumenthåndtering, arbeidsflyt og andre løsninger og tjenester.

Oppkjøpet er et ledd i Konica Minoltas globale strategi om å utvide tjenestespekteret med it-tjenester og bli totalleverandør for bedriftskunder over hele verden. Oppkjøpet er det foreløpig siste i en rekke oppkjøp i Europa, og med HydraCloud får Konica Minolta en løsning som kan betjene hele Norge.

Komplette løsninger

– Vårt mål er å tilby våre kunder komplette bedriftsløsninger. Nå berikes vår organisasjon med en skyplattform og en høyt kompetent driftsorganisasjon, sier Per Sørberg, teknisk direktør i Konica Minolta Norge.

HydraCloud leverer virtuelle servere, arbeidsflater, lagring og standard kontorstøtteapplikasjoner til kunder over internett, og har en etablert kundebase med en landsdekkende profil. Oppkjøpet skal ikke innebære noen endring i innhold eller prising av tjenesten for eksisterende kunder.

– Kjøpet er en stor anerkjennelse av tjenestene Bayonette har skapt. De ansatte ser frem til å videreutvikle HydraCloud som en del av Konica Minolta, sier Arve Paalsrud, administrerende direktør i Bayonette.

– Konica Minolta er en global virksomhet med solid lokal forankring og stor tillit hos sine kunder. Med et salgs- og serviceapparat som dekker hele Norge, har de alle forutsetninger for å skape en suksess med plattformen, sier Paalsrud.

Eksisterende kunder

Gjennom årene har selskapet bygget opp en god kundeliste med lojale kunder, som har tillit til gode tjenester for service og vedlikehold. De har også flere kunder på dokumenthåndtering og tjenester som ikke er direkte relatert til skrivere. Kundelisten og tilliten søker de nå å utnytte med å bli totalleverandør av it-tjenester.

Konica Minolta er representert på 39 steder over hele Norge med avdelingskontorer og forhandlere. Gjennom dette nettverket forsyner selskapet virksomheter med løsninger for forskjellige typer kontorautomasjon, dokumenthåndtering og digitaliseringsløsninger, heter det i en pressemelding.

– Vi har et solid fotfeste på print, og møter høy interesse for digitalisering blant våre kunder. Nå får vi en plattform å levere et totaltilbud på, sier Sørberg.

– Vi opplever høy tillit blant våre kunder, og tror at nærhet representerer en stor verdi for svært mange vanlige norske bedrifter. Sammen med de nye ansatte vi får på laget, gleder vi oss til å bringe komplette totalløsninger ut i markedet, sier han.