PÅ VEI: Statens vegvesen og Sopra Steria skal jobbe sammen de neste fire til åtte årene. Her representert ved Lars Kalfoss, direktør for it i Statens vegvesen, og Ann-Kristin Skarbøvig, direktør for samferdsel og transport i Sopra Steria.

Sopra Steria blir digitaliseringspartner for Statens vegvesen

Sopra Steria skal bistå Statens vegvesen med mer smidige og effektive tjenester til bilister og næringslivet.

– Innenfor fagområdet trafikant og kjøretøy, har Statens vegvesen som mål å digitalisere alt som kan digitaliseres. Slik oppnår vi mer for pengene, og en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og etaten, sier Lars Kalfoss, it-direktør i Statens vegvesen.

Sopra Steria og Statens vegvesen har inngått en fire til åtte år lang avtale om digitalisering. Gjennom denne avtalen skal vegvesenet sikres tilgang til kompetanse og fleksibel kapasitet. Sopra Steria vil bistå i produktutviklingen av løsningene innenfor trafikant- og kjøretøyområdet, utvikling av nettsider og digitale tjenester, som i dag er en stor del av Statens vegvesens eksterne selvbetjeningsløsninger.

Høye ambisjoner, raske tjenester

Mange av tjenestene innenfor trafikant og kjøretøy kan digitaliseres og ambisjonene er høye for videre utvikling. Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria, sier at Statens vegvesen lenge har fokusert på å levere raskere tjenester til sine kunder:

–Sopra Steria har de siste åtte årene hatt leveranser innenfor trafikant-porteføljen til vegvesenet og har hatt en vesentlig rolle i å gå fra produksjonssettinger to ganger i året til daglige leveranser av ny funksjonalitet. I dette arbeidet ligger også løpende kvalitetsforbedringer innen arkitektur og transformasjon til skyplattform, sier han.