RYDDEHJELP: Ifølge den danske rapporten må styring fra politisk ledelse til for å rydde hindringene for digitaliseringen i offentlig sektor av veien. Her ved kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H). (Foto: Regjeringen / pressefoto av Paul Paiewonsky)

Hindrene for offentlig digitalisering

Digitaliseringen i offentlig sektor går i svært forskjellige tempo. En ny dansk rapport kan bidra til å finne hindringene og hjelpe etternølerne.

Publisert Sist oppdatert

Det er fullt trykk på digitalisering både i privat og offentlig sektor for tiden. Det er imidlertid stor forskjell på farten til dette arbeidet, kanskje særlig i offentlig sektor. Der finnes det barrierer som står i veien for vellykket implementering av avanserte teknologier.

Dette avdekkes i en ny rapport som Deloitte har utarbeidet for den danske Digitaliseringsstyrelsen, melder våre kolleger i danske Computerworld. Rapporten er utarbeidet sammen med 27 virksomheter fra den danske offentlige sektor, og selv om den dokumenterer danske forhold, så er det nok noe å lære av den her til lands også.

Fem store hindringer

«De mest omtalte temaene nå for tiden er robotassistert prosessautomatisering (RPA), maskinlæring, droner, Tingenes Internett og blokkjede-baserte teknologier. Når det kommer til det offentlige er det store hindre som står i veien for suksessfylte implementeringer av prosjekter som fokuserer på akkurat disse fem områdene».

Dette kan vi lese i den nye rapporten, som peker ut særlig fem hovedbarrierer som hindrer for realisering av de nye teknologiene. Disse er:

  • Manglende kompetanse, for eksempel på prosessoptimalisering og løsningsutvikling.
  • Utilstrekkelige ressurser og manglende prioritering – som blant annet skyldes manglende vilje til å ta risiko.
  • Juridiske barrierer – for eksempel tvil om datasikkerhet, datasamkjøring og ansvar når man inngår avtaler med it-leverandørene.
  • Manglende potensial og brukseksempler, som blant annet skyldes manglende internt samarbeid, manglende kunnskapsdeling og for lite samarbeid mellom offentlige organisasjoner.
  • Integrasjonsproblemer med både arkitekturer, systemer og data, når de skal integreres inn i de eksisterende systemporteføljene.

Mulige løsninger

Deloitte-rapporten peker ikke bare på problemene. Den presenterer også en rekke forslag til mulige løsninger på disse problemene:

Konsulentene foreslår økt politisk styring, for å understøtte teknologiske foregangsprosjekter, samt at det etableres det de kaller «fellesoffentlige forutsetninger for utbredelse av ny teknologi».

Det skal blant annet bestå av enklere tilgang til penger, og etablering av det rapporten kaller for «statlige it-akademier», der offentlig ansatte kan få opplæring i de nye teknologiene.

Rapporten foreslår også etablering av kontorer som kan bistå med støtte og rådgivning til de forskjellige prosjektene, i form av det Deloitte omtaler som «implementerings-støttesentre».

Hele rapporten kan lastes ned fra den danske Digitaliseringsstyrelsens nettsider.