UTVIKLING: Ny teknologi skal gi mer oppetid på Statens vegvesens 23 høyfjellsoverganger over hele landet. (Foto: Statens vegvesen)

Inviterer bransjen til fjellovergangskalas

Statens vegvesen satser på ny teknologi for å øke forutsigbarheten på fjelloverganger og vil ha innspill.

Prosjektet som omfatter 23 høyfjellsoverganger over hele landet har fått navnet Forutsigbart fremkommelige fjelloverganger. Det forteller Statens vegvesen i en pressemelding.

Inviterer bransjen til dialog

Statens vegvesen ønsker å kartlegge hvilken innovasjon som allerede finnes på området, hva bransjen uansett har planer om å levere, og hvordan Statens vegvesen kan hjelpe.

De inviterer leverandører på en konferanse i september, for å starte dialog.

Full fart framover

– Vi understreker at dette femårige prosjektet (2022-26) ikke er en pilot, men noe vi setter full fart og fremdrift på. Vi ønsker blant annet å kjøpe inn flere friteksttavler, værstasjoner, forskjellig sensorikk og annet utstyr i årene framover, sier prosjektleder Petter Storødegård i Statens vegvesen i en pressemelding.

Dette er utstyr Statens vegvesen allerede bruker i vinterdriften. De sier de har gode erfaringer med å bruke ny teknologi til å utføre deres samfunnsoppdrag på en bedre måte, til beste for samfunnet og trafikantene, og ønsker å fortsette med det.

En av spørsmålene de vil stille til bransjen er hvordan de kan høyne oppetiden på fjelloverganger i fremtiden.

Fjelloverganger på flere fronter

Til stede fra Statens vegvesen på konferansen er blant andre prosjekteier Tore Lysberg.

– Vi har gode erfaringer med å utfordre markedet til å finne løsninger. Vi fortsetter med å bruke vår innkjøpsmakt til omstilling, samtidig som markedet tar utfordringene, sier Storødegård.