BEDRE:Nye fagmiljøer og sammenslåing har ført til bedre dataflyt i Digitaliseringsdirektoratet, ledet av Steffen Sutorius. (Arkivfoto: Stig Øyvann)

Bedre på deling av data

Sammenslåingen av Difi og Altinn til det nye Digitaliseringsdirektoratet har gitt resultater.

Publisert Sist oppdatert

Da etatene slo seg sammen for å samle digitaliseringskompetansen under samme tak inkluderte det to fagmiljøer som sammen skulle komme med nye løsninger. Gjennom dette arbeidet har nå flere virksomheter tatt i bruk Maskinporten for sikrere og bedre deling av data.

Delingen har blitt sikrere gjennom kombinasjonen av Maskinporten og Altinns autorisasjon, der sistenevnte er med på å kontrollere og gi riktig autorisasjon til brukerne som deler og henter data.

– Fagmiljøene har jobbet med å ta det beste fra løsningene og sette det sammen til et nytt produkt. Dette viser at sammenslåingen gir resultater for både bedre ressursutnyttelse, forvaltning og drift av viktige nasjonale felleskomponenter sier Kristine Aasen, fungerende avdelingsdirektør i Digitaliseringsdirektoratet i Brønnøysund.

Folkeregisteret er pilot

Skatteetaten med Folkeregisteret er blant de første til å gå i pilot. Folkeregisteret sitt API brukes av hundrevis av etater, kommuner med flere. Mange av disse ønsker å benytte denne tilgangen gjennom løsninger som er levert av eksterne leverandører. Skatteetaten kan registrere selve API-tilgangen som noe som kan delegeres i Altinn, og alle som er gitt tilgang til Folkeregister-API-et i Maskinporten vil kunne gi disse tilgangene videre til sine leverandører. Dette gjøres på samme måte som en ellers delegerer tilgang til roller eller tjenester i Altinn.

På denne måten vil leverandørene få tilgang til API-et via Maskinporten ved hjelp av sitt eget virksomhetssertifikat. Bytte av leverandør innebærer ny delegering i Altinn og fjerning av den gamle, og Skatteetaten trenger ikke involveres.  Dette letter administrasjonen knyttet til tilgangsstyring for både API-eier, konsument og leverandør, fjerner behovet for å dele virksomhetssertifikat og sikrer sporbarhet rundt bruk av API-et.

Ser framover

Målene til Digitaliseringsdirektoratet er å legge til rette for innovasjon, effektiv og sikker utvikling av tjenester for innbyggere, kommuner og næringsliv.

– For å nå disse målene må vi som organisasjon sørge for at fagmiljøene integreres på en god måte og at den eksisterende kompetansen blir både ivaretatt og utviklet videre. Vi løste oppgaver allerede før vi ble et direktorat og gleder oss til å se hva vi får til videre framover i Digitaliseringsdirektoratet, sier Torgeir Strypet, avdelingsdirektør i Digitaliseringsdirektoratet i Leikanger.