HEIA NORGE: OECD har gjort en gjennomgang av digitaliseringen av offentlig sektor i Norge, og vårt landstrakte land blir sett som et av verdens ledende land på digitaliseringsområdet.
HEIA NORGE: OECD har gjort en gjennomgang av digitaliseringen av offentlig sektor i Norge, og vårt landstrakte land blir sett som et av verdens ledende land på digitaliseringsområdet.

OECD roser Norge

Er et av landene som har kommet lengst med digitaliseringen av offentlig sektor.

Publisert Sist oppdatert

OECD har gjort en gjennomgang av digitaliseringen av offentlig sektor i Norge i perioden august 2016 – juli 2017. Funnene viser at Norge er et av de landene i Europa og i OECD som har kommet lengst når det gjelder digitalisering av offentlig sektor. Det melder Regjeringen i en pressemelding.

Arbeidet med digitalisering har i følge OECD bidratt til å forbedre offentlige tjenester som i større grad setter brukeren i sentrum, økt digital kompetanse i befolkningen og et mer konkurransedyktig næringsliv. Norges offentlige sektor, næringsliv og samfunnet generelt blir stadig mer digitalisert og dette gjør at Norge blir sett som et av verdens ledende land på digitaliseringsområdet, heter det i meldingen.

Gøy med ros

– Det er gledelig med ros fra OECD og at arbeidet med digitalisering gir resultater. Vi jobber videre med å fornye og digitalisere både tjenester og arbeidsprosesser i offentlig sektor. Fremover må vi jobbe med løsninger som er enda bedre tilpasset innbyggernes hverdag, og som går på tvers av skillelinjene i offentlig sektor, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i meldingen.

OECD trekker frem at Norge gjør mye bra, men det er også flere områder hvor vi kan jobbe bedre eller på en annen måte. OECD mener at samordningen på tvers av statlige sektører bør styrkes, og mellom staten og kommunene.

OECD understreker at brukerne bør være pådrivere for hvordan offentlig sektor lager og leverer tjenester slik at tjenestene møter behovene i befolkningen. Derfor må virksomhetene involvere brukerne på en mer systematisk måte. Her kan Norge bli bedre.