DIGITAL HVERDAG: -- Ledelse handler om å gi retning, men også om det å lytte og involvere. Det er nødvendig hvis det nye direktoratet skal lykkes med å bidra til økt trivsel og læring i en stadig mer digital hverdag, mener den nyutnevnte direktøren i Utdanningsdirektoratet, Hege Nilssen. (Pressefoto: Regjeringen)
DIGITAL HVERDAG: -- Ledelse handler om å gi retning, men også om det å lytte og involvere. Det er nødvendig hvis det nye direktoratet skal lykkes med å bidra til økt trivsel og læring i en stadig mer digital hverdag, mener den nyutnevnte direktøren i Utdanningsdirektoratet, Hege Nilssen. (Pressefoto: Regjeringen)

Utdanningsdirektoratet fornyes

Hege Nilssen ble i statsråd forrige uke utnevnt til ny direktør for det nye Utdanningsdirektoratet med ansvar for barnehage, grunnopplæring og ikt.

Publisert Sist oppdatert

– I det nye direktoratet samler vi gode fagmiljøer for å utvikle bedre barnehager og skoler. Hege Nilssen skal lede et nytt direktoratet med nytt mandat og en helt ny organisering, og arbeidet med ikt-satsing vil stå sentralt. Hennes brede ledererfaring og innsikt i kunnskapssektoren gjør henne godt rustet for jobben, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding på regjeringen.no.

Det nye Utdanningsdirektoratet med ansvar for barnehage, grunnopplæring og ikt er en sammenslåing av Utdanningsdirektoratet og Senter for ikt i utdanningen. Direktoratet blir formelt etablert 1. januar 2018.

Bygge nytt

Nilssen har siden mai 2016 vært konstituert direktør for Utdanningsdirektoratet. Før det var hun blant annet divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet og sekretariatsleder for Ludvigsen-utvalget.

– Ikt-senteret og Utdanningsdirektoratet er nå i gang med en fusjonsprosess, og jeg gleder meg til å lede den prosessen. Vi skal bygge en ny organisasjon, og vi har dyktige medarbeidere til oppgaven. Sammen vil vi stå bedre rustet til å fremme gode skoler og barnehager. Ledelse handler om å gi retning, men også om det å lytte og involvere. Det er nødvendig hvis det nye direktoratet skal lykkes med å bidra til økt trivsel og læring i en stadig mer digital hverdag, sier Hege Nilssen i meldingen.