TO-ÅRIG AVTALE: Partene som signerte avtalen tirsdag er fra venstre: Jan Olav Birkenhagen, Akademikerne, Ragnhild Lied, UNIO, statssekretær Paul Chaffey, Mette Nord, LO Kommune, Mette Gundersen, KS, Erik Kollerud, YS Kommune. (Foto: KM)
TO-ÅRIG AVTALE: Partene som signerte avtalen tirsdag er fra venstre: Jan Olav Birkenhagen, Akademikerne, Ragnhild Lied, UNIO, statssekretær Paul Chaffey, Mette Nord, LO Kommune, Mette Gundersen, KS, Erik Kollerud, YS Kommune. (Foto: KM)

Vil samarbeide om digitalkompetansen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og partene i kommunesektoren har signert avtale om et nytt utviklingsprosjekt som skal sette fart i digitaliseringen i kommunene.

Publisert Sist oppdatert

 – Målet er å skape en enklere hverdag for de som jobber i kommunene og for innbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding på regjeringen.no. Han prater om et toårig utviklingsprosjekt, en avtale om digital kompetanseheving som er et nytt samarbeidsprosjekt mellom KS, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og forhandlingssammenslutningene.

Temaet er digitalisering og kompetanse, men ikke et typisk digitaliseringsprosjekt som jobber direkte med ikt. Formålet med prosjektet er nemlig å skape en forståelse for å gi støtte til organisasjonsutvikling og omstilling som følge av digitalisering i kommunene.

– Det er behov for en raskere digitalisering av kommunesektoren, og få på plass gode digitale løsninger som gir en enklere hverdag for innbyggerne, sier Sanner.

Erfaringsutveksling

Prosjektet skal bidra til gode prosesser lokalt. Virkemiddelet vil være ulike typer møteplasser for kunnskapsheving og erfaringsutveksling. I tillegg får kommunene tilbud om en digital kompetanseplattform, som skal være et verktøy for kommunene og gi de mulighet til å hente kunnskap og inspirasjon i forkant av workshopene. Disse vil være tilgjengelige for alle i kommunen, slik at flere enn deltakerne på samlingene får ta del i kunnskapen.

– Jeg er glad vi har fått på plass en ny avtale med partene i kommunesektoren om et nytt utviklingsprosjekt. Vi vet at offentlig sektor står overfor store utfordringer i årene som kommer, og digitalisering av tjenester og administrasjon er nødt til å være en del av løsningen, sier Sanner.

Kommunene mottar invitasjon i løpet av høsten 2017. Utviklingsprosjektet har en varighet på 2 år.