SIER NEI: Konkurransedirektør Christine Meyer vil gripe inn mot sammenslåingen. Foto: Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet sier nei

Vurderer å stanse Teliasoneras oppkjøp av Tele2.

Publisert Sist oppdatert

Vedtaket av i dag er ikke endelig. Men Konkurransetilsynet har alt vurdert forslagene til avhjelpende tiltak fra begge parter og ikke funnet dem tilstrekkelige.

Tilsynet vurderer å gripe inn mot Teliasoneras overtakelse av Tele2. Oppkjøpet innebærer en sammenslåing av to av de tre største aktørene innenfor mobiltelefoni.

– Mobilmarkedet er allerede sterkt konsentrert. Vi frykter at prisene for forbrukerne vil bli høyere og kvaliteten på tjenestene lavere med dette oppkjøpet. Derfor varsler Konkurransetilsynet en mulig stans av sammenslåingen, sier konkurransedirektør Christine Meyer.

Teliasonera har kommet til Konkurransetilsynet med forslag til tiltak som skal avhjelpe konkurransen.

– Vi har vurdert disse tiltakene, men har kommet til at de ikke er tilstrekkelige til å rette opp i konkurranseskaden oppkjøpet vil innebære, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Konkurransetilsynet understreker at dagens varsel om mulig inngrep ikke er et endelig vedtak. 

– Etter konkurranseloven har selskapene nå 15 arbeidsdager på å kommentere tilsynets vurderinger i dette varselet. Tilsynet har deretter 15 arbeidsdager til å treffe endelig vedtak i saken, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Tele2 sterkt uenig

- Vi er ikke enig i Konkurransetilsynets vurdering. Vi har belyst alle sider av saken i dialogen med tilsynet, samtidig som vi har tilbudt en rekke avhjelpende tiltak i tråd med lignende saker i EU, sier administrerende direktør for Tele2s norske virksomheter Arild Hustad.

- Vi ønsker selvsagt en rask avklaring fra Konkurransetilsynet på hva den endelige konklusjonen blir, men vi vil studere forslaget til vedtak nærmere og komme med våre kommentarer, avslutter Hustad.

Avhjelpende tiltak vurdert

- Vi og Konkurransetilsynet har ulike oppfatninger om hva som sikrer konkurransen på det norske markedet. Teliasonera er opptatt av å utfordre den dominerende markedslederen, sikre et mangfold av merkevarer og bygge ut 4G raskere til det beste for norske forbrukere. Vi skal nå bruke tid på å sette oss inn i varselet, sier administrerende direktør August Baumann i Teliasonera.

Baumann viser til at selskapet har tilbudt en rekke avbøtende tiltak som er langt bedre enn i tilsvarende transaksjoner i andre europeiske markeder.