VIL DIGITALISERE: Det finnes ikke lenger noen god forklaring på at regnskapsdokumentasjon ikke skal kunne lagres i skyen, annet enn mangel på kunnskap og forståelse for den teknologiske utviklingen, mener administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. (Foto: CF-Wesenberg)

Regnskapsbransjen slakter "gammeldags" lovverk

Kaller oppbevaringskrav til regnskapsdokumentasjon meningsløse.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge bokføringsloven skal regnskapsmateriale oppbevares i Norge. Dette gir konsekvenser for hvordan regnskapsbransjen kan benytte seg av sky-løsninger, og Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge kaller lovverket gammeldags.

– Dette lovverket er gammeldags, ignorerer den teknologiske utviklingen og er nesten umulig å etterleve, hevder Aale-Hansen.

Regnskap Norge har tidligere foreslått at regelverket om oppbevaringssted for regnskapsmateriale moderniseres i takt med teknologien. Organisasjonen ønsker lovendringer som gjør at regnskapsdata kan lagres i skyen, også på servere lokalisert i utlandet.

– Dagens krav om lagring i Norge forutsetter oppbevaring på egne identifiserbare servere for den enkelte virksomheten. Begrunnelsen er at det gir mulighet for å gjøre beslag av serverne og den elektroniske dokumentasjonen, sier Aale-Hansen. Dersom du ønsker å oppbevare elektronisk dokumentasjon i utlandet, utenom Norden, må du du få dispensasjon fra Skattedirektoratet. Da stilles det krav til at oppbevaringen skjer som ledd i en felles konsernløsning og at den fysiske adressen til serverplasseringen er kjent.

I praksis umulig å oppfylle

Aale-Hansen sier videre at vilkårene om utenlandsk konsernløsning og opplysninger om serverplasseringen i praksis er umulige å oppfylle. Han setter samtidig spørsmål ved hva skatteetaten skal med adressen på serverplasseringen.

– Et mellomstort datasenter har tusenvis av servere som lagrer data for millioner av brukere. Skal Skatteetaten fysisk reise til datasenteret, banke på døren og ta med seg en server til Norge som også inneholder mengder av annen data? Det har trolig aldri skjedd, og kommer ikke til å skje. Det gir heller ikke mening når Norge i kraft av skatteavtalene kan kreve dokumentasjonen utlevert, sier Aale-Hansen.

– Det finnes ikke lenger noen god forklaring på at regnskapsdokumentasjon ikke skal kunne lagres i skyen, annet enn mangel på kunnskap og grunnleggende forståelse for den teknologiske utviklingen, avslutter Aale-Hansen.