UTDANNING PÅ NETT: Flere velger nettbaserte studier, viser tall fra Samordna opptak. (Foto: Istock)
UTDANNING PÅ NETT: Flere velger nettbaserte studier, viser tall fra Samordna opptak. (Foto: Istock)

Flertallet velger nettbasert utdanning

Ved årets samordnede opptak til norske fagskoler velger 60 prosent nett- eller samlingsbasert studium.

Publisert

Opptaket 2022 er første året hvor majoriteten av studieplasser og antall søkere er til nett- eller samlingsbaserte studier. Det skriver Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse i en pressemelding.

– Selv om det er en liten nedgang i det totale antallet som har fått tilbud om en fagskoleplass, så er det interessant at å se at hele 60,6 prosent av søkerne har fått tilbud om et nett- eller samlingsbasert studium, sier Sveinung Skule direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Velger som før

Totalt har 12.232 personer søkt om opptak til høyere yrkesfaglig utdanning gjennom Samordna opptak. Den største andelen tilbud om studieplass er gitt innen utdanningsområdene «Teknologiske fag» (4.196) og «Helsefag» (1.680).

– Vi ser at selv om det de siste årene har vært en endring i retning av mer fleksible utdanninger, er det fortsatt de samme utdanningsområdene som utgjør hovedvekten, sier Skule.

I hovedopptaket har 2.690 kvinnelige og 5.277 mannlige søkere fått tilbud om studieplass.

– Der man i opptaket til universitet og høyskoler ser at det er kvinner som utgjør størsteparten av søkerne, er bildet motsatt for fagskoleopptaket. Her utgjør menn den største andelen av søkerne. Sammenlignet med fjorårets opptak er det en nedgang i andelen kvinnelige søkere, sier Skule.