INTELLIGENS: - Alle snakker om digitalisering, men pandemien har understreket behovet for å skape intelligente virksomheter, sa toppsjefen i SAP, Christian Klein. 

Saphire: Vil koble sammen selskapene i hele verdikjeden

SAP vil lage verdens største nettverk av virksomheter, som skal gi transparens og intelligens på tvers av hele verdikjeder.

Publisert Sist oppdatert

- Pandemien har vist oss at virksomhetene som har vært motstandsdyktige er de som har omfavnet bruk av teknologi, var åpningsordene til toppsjef Christian Klein under Saphire, selskapets årlige globale event.

SAP, som er markedsledende på tradisjonelle standardsystemer, særlig innen finans og logistikk, ønsker på bygge videre der de er sterkest. Nå vil de at innsikten de har bygget opp på innsiden av virksomheter skal utvides på tvers av verdikjeder for å gi den samme effekten i et makroperspektiv.

Han brukte el-biler som eksempel, der ingen kan gjøre presist rede for karbonavtrykket til lbilen gjennom hele levetiden. Transparens på tvers av hele verdikjeden, er virkemiddelet som skal gjøre det mulig, ifølge Klein.

– Vi skal skape verdens største og mest omfattende forretningsnettverk, på tvers av alle industrier, sa han.

Intelligens på tvers

SAP, som har et sterkt grep om logistikk-markedet på verdensbasis – særlig i Europa – har kjøpt en rekke skybaserte løsninger for å styrke posisjonen i den offentlige skyen. Nå snakker selskapet om en holistisk og modulær skyløsning, som skal leveres over selskapets egne data- og sikkerhetsløsning.

På sikt er målet til SAP at alt skal snakke på tvers av virksomheter i verdikjedene, i sanntid, drevet av KI, basert på data. Skal man tolke ut fra tematikken under åpningen, er bærekraft et av de sentrale problemene som må løses, og som virkelig krever data og transparens på tvers.

– Vi kan ikke agere på det vi ikke kan måle, sa Klein.

SAP ønsker at delingen skal bygge på internasjonale standarder, standarder som selskapet ønsker å legge grunnlaget for selv. En standardiseringsprosess det åpenbart kan bli spennende å følge.