KASTER LOSS: Samarbeidsavtalen ble signert om bord på Standard Norges båt under Arendalsuka av Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge, og Line Henriette Holten, generalsekretær i Tekna. (Foto: Tekna/Standard Norge)

Tekna og Standard Norge inngår samarbeidsavtale

Signerte avtalen på båt under Arendalsuka.

Med denne avtalen styrker organisasjonene et allerede godt samarbeid rundt standardisering både nasjonalt og internasjonalt.

– Sammen skal vi bidra med innovasjon og gode løsninger på samfunnets utfordringer, sier Jacob Mehus i Standard Norge og Line Henriette Holten i Tekna i en pressemelding.

Standardisering

Avtalen ble signert under Arendalsuka torsdag. Avtalen vil blant annet øke Teknas mulighet til å bidra og delta aktivt i arbeid som er av spesiell interesse og strategisk betydning for teknologer og naturvitere.

Tekna er den største masterforeningen i Norge og organiserer 95.500 medlemmer med mastergrad innenfor teknologi, realfag eller naturvitenskap.

Standard Norge har rundt 4000 eksperter engasjert i utviklingen av standarder nasjonalt og internasjonalt. Mange av dem er medlemmer i Tekna.

– Denne avtalen er vi veldig glade for. Teknas medlemmer deltar allerede i en rekke standardiseringsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. Tekna spiller også en viktig rolle når det kommer til å ta i bruk og spre våre standarder. Målet for denne avtalen er å styrke det gode samarbeidet, sier Mehus videre.

Samarbeidsområder

Avtalen skal sørge for gode og åpne kommunikasjonskanaler mellom de to organisasjonene. Standard Norge og Tekna forplikter seg til å ha faste møter og lage en felles plan for aktiviteter og samarbeid. Felles posisjonering i politiske saker der standardisering kan bidra, felles arrangementer og Tekna-medlemmers deltakelse i standardiseringskomiteer er noen av samarbeidsområdene.