GLEDELIG: Flere ønsker å studere ikt. Det gleder Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg. (Foto: Tekna)
GLEDELIG: Flere ønsker å studere ikt. Det gleder Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg. (Foto: Tekna)

Flere unge vil studere teknologi

Teknologistudier og ikt-studier er blant fagene som har sterk søknadsvekst, viser tall fra Samordna opptak.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er gledelig. Kunnskap innen teknologi og ikt er nødvendig for en positiv samfunnsutvikling, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg i en pressemelding.

Søkertallene fra Samordna opptak ble lagt fram 23 april, og aldri har så mange ønsket å studere. 154.088 personer har søkt seg på universiteter og høgskoler, noe som er en vekst på 2,2 prosent.

Til teknologistudiene samlet er det en vekst på 4,2 prosent. Dette inkluderer sivilingeniør og ingeniørstudier, maritime fag, andre teknologifag og arkitektur.

Blant fagene med god vekst er integrerte masterstudier i teknologi/sivilingeniør. Her var det i år 5.711 som hadde søkt dette som førstevalg, noe som er en vekst på 2,1 prosent siden i fjor. Antall planlagte studieplasser økte til 2356 fra 2090, noe som er en vekst på 12,7 prosent.

Realfagene opplever en svak søknadsnedgang fra i fjor i antall søkere. I år søkte 4.143 disse fagene med førsteprioritet, noe som er 13 færre enn i fjor. Tekna-presidenten hadde håpet på sterkere søknadstall til realfagene, men er glad for at antallet planlagte studieplasser øker noe.

– Vi trenger søknadsvekst både innen teknologi og realfag. Dette er fagområder som skal sikre at vi løser utfordringer knyttet til klima, energi og helse også i årene som kommer. Det er også bra at antallet studieplasser øker. Grunnleggende teknologisk og realfaglig kunnskap er nødvendig for en bærekraftig utvikling, sier hun.

Vekst for ikt

IKT-studiene hadde i år 7.238 førstegangssøkere, noe som var en vekst på 1,6 prosent fra i fjor. Antall studieplasser planlagt innen ikt er økt med 14,9 prosent, til 2634 fra 2292. Kvinneandelen førstegangssøkere er nå 29 prosent

– Vi trenger flere med ikt-utdanning, både kvinner og menn. Den pågående digitaliseringen krever faglig dybde og spisskompetanse. Vi trenger også flere med kompetanse på ikt-sikkerhet, for vi er avhengig av at folk har tillit til de digitale tjenestene. Det økende ikt-behovet i norske virksomheter bekreftes i en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse i vinter, som Tekna var med å bestille, sier Randeberg.