SVIKTENDE LØNNSOMHET: Sammenslåingen er en følge av at begge selskapene har hatt sviktende lønnsomhet i det konkuranseutsatte danske markedet.
SVIKTENDE LØNNSOMHET: Sammenslåingen er en følge av at begge selskapene har hatt sviktende lønnsomhet i det konkuranseutsatte danske markedet.

Teliasonera og Telenor slår seg sammen i Danmark

Telenor og Teliasonera går som mange har forventet sammen for å skape en solid utfordrer på det danske mobilmarkedet.

Publisert Sist oppdatert

Sammenslåingen er en konsekvens av at begge har hatt sviktende lønnsomhet hver for seg i det meget konkurranseutsatte danske markedet der mobilprisene er presset ned mot det halve av hva vi ser i Norge. Analytikerene har lenge vært samstemt i at den sammenslåingen som nå skjer var eneste utvei for de to selskapene. Nå blir det TDC, 3 og det nye felles selskapet som blir de store mobilaktørene i Danmark.

3,5 millioner kunder

I en pressemelding fra selskapene i dag tidlig heter det:

"Telenor og Teliasonera har 3. desember 2014 inngått en avtale om å slå sammen sine danske virksomheter i et felleseid selskap, der hver av partene vil eie 50 prosent. Det nye selskapet vil bli en robust mobiloperatør, som vil være i stand til å øke investeringene i nettverk til fordel for kundene."

Det nye selskapetvil ha rundt 3.5 millioner mobilkunder. Med en mobilmarkedsandel på rundt 40 prosent, omsetning på over ni milliarder danske kroner og et betydelig synergipotensial vil transaksjonen skape en robust operatør i det danske markedet.

Der har lenge vært et uttalt behov for konsolidering i det danske telemarkedet, hvor operatørene har opplevd press både omsetning og lønnsomhet, noe som har medført begrenset rom for investeringer og innovasjon. Telenor og Teliasonera har siden 2012 hatt et felles infrastrukturselskap i Danmark, og de to partene er nå enige om at et fullverdig og uavhengig teleselskap er den strategisk foretrukne løsningen for å utnytte synergieffekter og skape verdier fremover. 

Synergieffekter

Sammenslåingen av de to selskapene forventes å skape årlige effektiviseringsgevinster på mer enn 800 millioner danske kroner, med full effekt fra 2019. De største synergieffektene forventes innenfor distribusjon, salg og markedsføring, kundeservice, administrasjon, samt nettverk og IT. Integrasjonskostnadene forventes å beløpe seg til rundt 0,8 milliarder danske kroner i perioden 2015-2017.

Fordel for kundene

Sammenslåingen av Teliasonera og Telenor i Danmark vil også gi de danske kundene betydelige fordeler. Blant annet vil selskapet få flere utsalgssteder og være bedre rustet til å gi kundene en enda bedre nettverksopplevelse. I tillegg vil det felleseide selskapet være bedre i stand til å investere i attraktive og brukervennlige tjenester. Sammenslåingen av selskapenes fastnettvirksomheter vil i tillegg skape en enda bedre bredbåndleverandør for danske privat- og bedriftskunder.

"Konkurransen i Danmark er intens, og vi ser et fortsatt press på omsetning og lønnsomhet, så en konsolidering er ikke til å unngå. Ved å slå sammen Telenors og Teliasoneras virksomheter og kundebaser i Danmark skaper vi en robust operatør.  Vi vil kunne tilby våre kunder et fremragende mobilnett og den beste brukeropplevelsen i det danske markedet," sier Kjell-Morten Johnsen, konserndirektør og Europa-sjef i Telenor. 

"Å etablere et felles selskap sammen med Telenor der vi bygger videre på vårt eksisterende nettverkssamarbeid var både et naturlig og nødvendig steg å ta. Ved å slå oss sammen kan vi sikre fortsatte investeringer i Danmark, ikke bare til glede for vårekunder men også for det danske samfunnet," sier Robert Andersen, konserndirektør og Europa-sjef i Teliasonera. 

Styringsstruktur

Telenor og Teliasonera vil være likt representert i styret i det felleseide selskapet. Styret vil ha sju medlemmer, der hver av partene peker ut tre medlemmer og styreformannen blir valgt enstemmig av de to partene i fellesskap. Rekrutteringsprosessen for å finne en administrerende direktør for det nye selskapet vil nå starte, og det forventes at ny leder vil være på plass i god tid.

Verdsettelse

Telenor og Teliasonera er enige om at verdsettelsen av deres respektive selskaper er tilnærmet lik, og avtalen er dermed basert på likt eierskap. Forskjeller i nettogjeld og endringer i arbeidskapital fra signering til gjennomføring av transaksjonen vil bli gjort opp i kontanter.

Tidsplan

Telenor og Teliasonera er enige om alle sentrale betingelser i avtalen. Transaksjonen krever godkjennelse fra EU-kommisjonen. Partene venter EU-godkjennelse og gjennomføring av transaksjonen i løpet av 2015. Selskapene vil fortsatt være uavhengige og operere selvstendig frem til gjennomføring av transaksjonen.