Foto: Martin Fjellanger, Telenor

Telenor med solid resultat, men kobbernettet trekker ned

Telenor har lagt fram resultatet for årets første kvartal. Mobilvirksomheten leverte bra, med nettverksinvesteringer og strukturelle utfordringer i Asia trekker ned.

Publisert

Inntektene var stabile i Telenor ASAs første kvartal. Men selskapet skriver i en pressemelding at resultatet ble påvirket av utfasingen av kobbernettet i Norge, som nå er inne i sitt siste år. I tillegg bidro høyere energipriser og aktiviteter knyttet til de planlagte fusjonene i Thailand og Malaysia negativt.

Dette resulterte i en organisk EBITDA-nedgang på to prosent. Telenors driftsresultat før avskrivninger endte på 11,7 milliarder kroner i første kvartal i år, sammenlignet med 12,2 milliarder kroner i samme kvartal i fjor. På forhånd ventet analytikerne i gjennomsnitt et driftsresultat før avskrivninger på 12,6 milliarder kroner.

Omsetningen endte på 27 milliarder kroner, mot 27,5 milliarder kroner i første kvartal i fjor.

Jeg er spesielt fornøyd med veksten i mobilinntekter og ARPU i våre nordiske virksomheter.

– Jeg er spesielt fornøyd med veksten i mobilinntekter og ARPU (Average Revenue Per User, journ. anm.) i våre nordiske virksomheter. Dette demonstrerer mulighetene som ligger i å tilby kvalitetsnettverk og tjenester i verdens mest avanserte telekommarkeder. I Asia ser vi solid vekst i Bangladesh og Pakistan, og de planlagte fusjonene i Thailand og Malaysia går nå gjennom de nødvendige regulatoriske stegene. Salget av Telenor Myanmar ble gjennomført i slutten av kvartalet, og konkluderte dermed en utfordrende prosess i en svært vanskelig situasjon, sier Sigve Brekke, administrerende direktør i Telenor.

Sammendrag av første kvartal 2022

  • Den norske kronen styrket seg mot alle relevante valutaer gjennom kvartalet, som hadde en negativ innvirkning på de samlede inntektene på 0,6 milliarder kroner. Det hadde en negativ effekt på tjenesteinntektene tilsvarende 0,4 milliarder kroner og en negativ effekt på EBITDA før andre inntekter og kostnader tilsvarende 0,2 milliarder kroner.
  • Samlede rapporterte inntekter var på 27,0 milliarder kroner. Det er en nedgang på 0,5 milliarder kroner, og kommer som følge av negative valutabevegelser. Organiske tjenesteinntekter opprettholdt et stabilt nivå.
  • Rapporterte driftskostnader økte med 0,2 milliarder kroner. Organiske driftskostnader økte med 0,4 milliarder kroner, tilsvarende 5 prosent.
  • Rapportert EBITDA før andre inntekter og kostnader ble 11,7 milliarder kroner. Det er en nedgang på 4,5 prosent. Organisk EBmITDA falt med 2,49 prosent.
  • Driftsinvesteringer ekskludert lisenser og spektrum var 4,2 milliarder kroner, som gjorde at driftsinvesteringene utgjorde 15 prosent av inntektene.
  • Nettoinntekt som kan tilskrives aksjeeiere i Telenor ASA endte på 6,6 milliarder kroner i kvartalet.
  • Total fri kontantstrøm endte på 3,6 milliarder kroner i kvartalet.
  • Gjeldsgraden gikk ned til 1,9x fra 2,1x ved slutten av forrige kvartal.