TRENGER FAG: Fremtidens arbeidstakere kan dekke viktige behov i samfunnet. Tonje Brenna er kunnskapsminister. (Foto: Ilja C. Hendel)
TRENGER FAG: Fremtidens arbeidstakere kan dekke viktige behov i samfunnet. Tonje Brenna er kunnskapsminister. (Foto: Ilja C. Hendel)

Økning i jenteandelen på disse programmene

Det er en økning i antall jenter som velger disse yrkesfagene på videregående.

Over 9 av 10 søkere har fått tilbud om plass etter førsteinntaket til videregående opplæring. Mer enn halvparten har yrkesfag på VG1 som førstevalg. Andelen jenter som velger bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag er i år rekordhøy.

– Skal vi dekke kompetansebehovet i arbeidslivet fremover, må vi utdanne mange flere fagarbeidere. Derfor er det gode nyheter at flere elever velger yrkesfag på VG1 i år. Så er det veldig bra at flere jenter får øynene opp for mulighetene innen fag som bygg, teknologi og industrifag. Regjeringen satser tungt på yrkesfag og i år bruker vi én milliard kroner på å styrke videregående opplæring, sier kunnskapsminister Tonje Brenna i en pressemelding.

Fortsatt store kjønnsforskjeller

Hvis vi skal oppnå bedre kjønnsbalanse i arbeidslivet, må flere jenter og gutter velge utradisjonelt i opplæring og utdanning.

Tonje Brenna, kunnskapsminister

Som før er det store forskjeller på hva jenter og gutter søker seg til. I 2013 var knappe fem prosent av elevene på bygg- og anleggsteknikk jenter, mens drøye 12 prosent av elevene på teknologi- og industrifag var jenter. I år er andelen jenter henholdsvis 11 og 18 prosent. Det har aldri vært flere jenter som søker seg til disse programmene enn i år.

Samtidig er det stor overvekt av jenter som søker frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, med 91 prosent kvinnelige søkere. På helse- og oppvekstfag er andelen 85 prosent, mens i kunst, design og arkitektur er det 82 prosent jenter.

– Hvis vi skal oppnå bedre kjønnsbalanse i arbeidslivet, må flere jenter og gutter velge utradisjonelt i opplæring og utdanning. Derfor er det positivt at vi nå ser en økning i jenter som søker seg til noen av de guttedominerte utdanningsprogrammene. Så håper jeg at også flere gutter vil tenke nytt. Skal vi for eksempel fylle det store kompetansebehovet i helsesektoren, må vi rekruttere blant alle ungdommene, sier Brenna.