Røff start på 2019 for Apple

$$$: Røde tall den senere tid. (Ill.: Macworld Norge)

Røff start på 2019 for Apple 

Sviktende salg i Kina førte til nedgang i inntektene for både Apple og andre mobilprodusenter, og for førstnevnte kan nedgangen også forklares med et stort antall batteribytter. Men det er gode nyheter, også.

Apple fikk en tøff start på 2019.

Selskapet måtte sende ut en finansmelding for å varsle om en revisjon av forventningene til resultatet i det som vanligvis er det sterkeste kvartalet. Dette har ikke skjedd på ti år.

Opp i 2018, ned i 2019

Det har vært litt av en berg-og-dalbane det siste halve året. Fra å toppe av med å bli det første private, børsnoterte selskapet til å runde en verdi på én billion dollar så måtte Apple notere seg en skrell av verdien på meldingen om sviktende salg, og da spesielt av iPhone i Kina.

Finansmeldingen fra Apple-sjef Tim Cook til markedet og investorene kan leses her (på engelsk). Meldingen varslet om en reduksjon i omsetningen på cirka fem milliarder dollar.

Batteribytter

Cook gjorde en rekke opptredener i media for å forsøke å forklare hva som hadde skjedd, og det viser seg at firmaet hadde forventet å utføre kun 1-2 millioner batteribytter, men måtte registrere hele 11 millioner bytter.

Dette som en konsekvens av den lave prisen man tilbød kundene i kjølvannet av ikke-skandalen om redusert ytelse ved oppgradering til nytt operativysystem, som viste seg kun å være en form for optimalisering av batteriytelsen sammenliknet med levetiden. 

Det forbrukere kan merke seg er jo at batteribytte faktisk har en reell effekt siden telefonene ofte har kraftig nok ytelse selv om man oppgraderer med nyeste programvare, og at det godt kan tenkes at dette vil være en klok investering selv med ordinært prisnivå i et bærekraftperspektiv. Innbytte er selvfølgelig også en god løsning.

Fremover

Men det er ikke bare mørke skyer i horisonten: Apple kunne også melde om rekordsalg av medieinnhold på tampen av året, noe som lover godt med tanke på å ha flere ben å stå på dersom smart-telefon fortsetter å kjølne globalt.

Via 9to5Mac

Apple