Verdien av mangfold

Verdien av mangfold

På selveste kvinnedagen 8. mars kåret Abelia og ODA-Nettverk landets 50 fremste tech-kvinner. Kriteriene for å bli nominert har imidlertid vesentlige hull.

På selveste kvinnedagen 8. mars kåret Abelia og ODA-Nettverk landets 50 fremste tech-kvinner. Kåringen løfter frem fremadstormende kvinner i en mannsdominert bransje. Tommel opp så langt. Kriteriene for å bli nominert har imidlertid vesentlige hull som gjør at listen mister mye av sin verdi. Som ett av Norges største teknologihus, med over 700 it-ansatte, ønsker vi i NAV å løfte debatten.

Oda-Nettverk og Abelia mener at Norges fremste tech-kvinner er fra næringslivet og jobber direkte med verdiskapende oppgaver som salg, utvikling og produksjon. I tråd med samfunnsutviklingen er imidlertid stadig flere teknologer av begge kjønn nå mer opptatt av å skape samfunnsverdi gjennom bedre offentlige tjenester. Derfor velger mange av de fremste it-hodene offentlig sektor. Det er også vanskelig å tenke seg noe mer verdiskapende enn å utvikle neste generasjons arbeids- og velferdsløsninger. Vi mener derfor at initiativtakerne til listen lager et kunstig skille mellom offentlig sektor og næringslivet. Vi spiller alle på lag for å forme fremtidens Norge.

Vi reagerer også på at listen sterkt preges av ledere eller ledertalenter. Hvor er kvinnene som jobber hands-on med å levere teknologi og digitale tjenester? Vi tror det er viktig at it-bransjen løfter frem et bredere spekter av roller. NAV bistår gjerne Abelia og Oda-Nettverk med å lage enda bedre kriterier for kåringer av landets fremste kvinner i tech. Alle som jobber med å bygge det nye Norge fortjener en sjanse til å bli nominert.

Komplementære ferdigheter gir fremskritt

NAV er Gullpartner i Oda-nettverk. Vi har et eget kvinnenettverk i it-avdelingen vår. Og vi har en kvinneandel, både blant medarbeidere og ledere, som ligger langt over gjennomsnittet i it-bransjen. Det er vi stolte over. Kjønnsbalanse er viktig for alle organisasjoner, men i NAV ser vi enda større på det. Vi lager løsninger for hele Norges befolkning. Det forplikter. For å kunne møte samfunnsoppdraget og -ansvaret vårt på best mulig måte bør vi som organisasjon speile det norske samfunnet. Det betyr et medarbeidermangfold knyttet til kjønn, men også knyttet til annen landbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og søkere med hull i CV-en.

Komplementære teknologiferdigheter er nødvendig for å skape utvikling og positiv friksjon. Mangfoldige team er bedre rigget for å se flere perspektiver. Diskusjonene som oppstår når vi er ulike er nødvendig for å utvikle så gode løsninger som mulig. En høy kvinneandel og et stort mangfold gjør oss bedre i stand til å levere på samfunnsoppdraget vårt.

 

Les om:

Debatt