DIGITAL SKOGHJELP: Soppen rotkjuke tar knekken på hvert femte norske grantre og gir store tap for skogbransjen. Heldigvis, det finnes en redning. Og den er digital. (Illustrasjonsfoto: Pixabay)

DIGITAL SKOGHJELP: Soppen rotkjuke tar knekken på hvert femte norske grantre og gir store tap for skogbransjen. Heldigvis, det finnes en redning. Og den er digital. (Illustrasjonsfoto: Pixabay)

Digitale data stopper Rotkjuke

Digitale data kan brukes til så mangt. Nå også til å minke råteskader i skog.

Soppen rotkjuke tar knekken på hvert femte norske grantre og gir store tap for skogbransjen. Faktisk påfører Rotkjuke det norske skogbruket økonomisk tap og en verdireduksjon tilsvarende over 100 millioner kroner hvert år.

Heldigvis, det finnes en redning. Og den er digital.

Digitale data fra hogstmaskiner, satellitter, fly og droner bidrar til å hindre smittespredning. Det skriver Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Digitale svar

En hogstmaskin kan registrere om et tre er råttent, og hvor høyt oppe i treet råten går. Informasjon fra hogstmaskinen kan bli koblet sammen med sensordata fra satellitt, fly og droner som er samlet inn før hogsten. Slik vil det være mulig å si hvor de råteinfiserte trærne er. Informasjonen kan si noe om hvor en kan plante gran for å redusere risikoen for at det nye treet arver råte, heter det i en nyhetsmelding på instituttets sider.

På denne måten vil det være mulig å forutsi hvor de råteinfiserte trærne befinner seg.

Nå jobber NIBIO sammen med aktører innen akademia, skogeiere, skognæring og teknologiske bedrifter for å finne løsninger i skogbruket ved hjelp av presisjonsskogbruk. 

– Presisjonsskogbruk handler om å skreddersy tiltak som tar hensyn til forholdene i det lokale skogbestandet. Vi har egentlig alltid gjort dette, men nå har vi mye bedre teknologi som gir nye muligheter. For eksempel registrerer hogstmaskiner mye data. Dette kan vi bruke i kampen mot råte, sier seniorforsker Ari Hietala i nyhetsmeldingen, og fortsetter:

– Hvis prosjektet blir vellykka kan vi for eksempel si hvor langt unna et råteinfisert grantre man bør plante gran for å redusere risikoen for at det nye treet arver råte.

Digital Livsstil