Terje Gårdsmoen. FOTO: Michael Oreld

ILDSJEL: Teknologidirektør Terje Gårdsmoen ble tildelt Ehelse-prisen 2016 etter it-helsekonferansen Healthworld. FOTO: Michael Oreld

Ildsjel fikk Ehelse-prisen

Terje Gårdsmoen ved Sykehuset Østfold fikk Ehelseprisen 2016. - Jeg jobber sammen med folk som skaper entusiasme, sier prisvinneren.

Det var en glad prisvinner som tok i mot blomster, diplom og hederlig omtale etter Computerworlds it-helsekonferansen Healthworld. Ehelseprisen 2016 gikk til direktøren for teknologi, Terje Gårdsmoen, ved Sykehuset Østfold. Sykehuset stod ferdig som Norges mest moderne i fjor. 

I en kommentar til prisen sier Gårdsmoen: 

- Dette handler om mer enn teknologi. Det handler om å ha et fantastisk team rundt seg som skaper entusiasme. Dette er laginnsats og et resultat av et målrettet arbeid av mange – på kryss og tvers i organisasjonen. 

På plan

Terje Gårdsmoen sier videre at Sykehuset Østfold nå er der de skal være etter planen, og at arbeidet nå består i å videreutvikle det de har. 

- Jeg syns jo det er fantastisk hyggelig at vi blir lagt merke til. Og det er moro at vi har nådd målene. Det er mange som har bidratt; Sykehuspartner, eksterne konsulenter og sist, men ikke minst egne ansatte? 

- Er det kjedelig nå når alt går på skinner? 

- Hehe, nei. Utfordringer er det alltid. Det viktigste er at vi kunne avslutte prosjektet og videreutvikle det vi har. Det er jo litt forbedring hver dag, sier teknologidirektøren og legger til:

- Endringsledelse er et kontinuerlig arbeid.

Terje Gårdsmoen forteller at Sykehuset Østfold vil jobbe videre for å skape et strategisk samarbeid med utvalgte leverandører. Dette er de samme leverandører som har vært sentrale i oppbyggingen av det nye sykehuset og teknologidirektøren vil sikre videre kompetanseoverføring.

- Vi ser at å jobbe tett med leverandørene gir oss verdifulle innspill i hvordan teknologien kan støtte oppunder mer effektive prosesser, sier han. 

Begrunnelsen

Juryen har i år bestått av redaksjonen i Computerworld og de skriver i sin begrunnelse:

 "Årets ehelse-pris går til en person juryen mener fremstår som en meget god ambassadør for digitaliseringen av helsesektoren. Vedkommende er åpen og frittalende rundt både utfordringene og mulighetene med ehelse. Under etableringen og inngangkjøringen av Norges mest moderne sykehus, med offisiell åpning 30. november 2015, var prisvinneren en sentral spiller. Juryen erkjenner at mange har spilt en viktig rolle i realiseringen av Sykehuset Østfold, men vil spesielt fremheve direktøren for teknologi som satset på innovative løsninger.

Årets ehelse-pris går til Terje Gårsdmoen som juryen vil fremheve som en ildsjel innen ehelse."

Ehelse-prisen