Hvorfor så mye fokus på gjenvinning og ikke gjenbruk?

Hvorfor så mye fokus på gjenvinning og ikke gjenbruk?

Den nye regjeringserklæringen løfter frem sirkulærøkonomien, og blant annet kommer en nasjonal strategi på dette viktige området. I en verden som snart er tom for kritiske råvarer er det ingen tid å miste, men forstår vi egentlig hva sirkulærøkonomi er, og hvorfor snakkes det ikke mer gjenbruk i stedet for gjenvinning?

Regjeringen følger endelig i fotsporene til World Economic Forum som i flere år har snakket varmt om sirkulærøkonomien. De mener den får like stor betydning som den industrielle revolusjon. I dag er vi langt bak både EU og våre nordiske naboer, som alle har utviklet sirkulære veikart eller strategier for å bistå offentlige og private virksomheter. Det er bra at Norge tar grep, men det er unødvendig å vente på en nasjonal strategi – det er bare å sette i gang. Blant annet kan bedriftene se på deres prosess rundt utskifting av pc-er.

Norge er versting

En internasjonal undersøkelse viste nylig at Norge kaster mest EE-avfall (støvsugere, komfyrer, TV-apparater, pc-er, mobiltelefoner o.l.). Når det kommer til håndtering av dette avfallet er vi imidlertid langt fremme. Tall fra «Miljøinformasjon fra offentlige myndigheter» forteller at 85 prosent av vårt EE-avfall gjenvinnes.

En så høy gjenvinningsgrad er formidabel, men det jeg spør meg selv er hvor mye av dette avfallet som heller burde vært gjenbrukt – og her er den store misforståelsen. Vi tror at det å levere tre til fire år gamle pc-er direkte til gjenvinning er miljøvennlig, men da lukker vi øynene for all energien som kreves for å omgjøre dette avfallet til nye produkter.

Forleng livet

I stedet for å lage avfall av disse maskinene, som gjennom en svært energikrevende prosess blir til nye produkter, bør vi heller forlenge livet deres. Det betyr rengjøring, sletting av data, ny programvare og andre grep før maskinen selges.

Denne type miljøbevissthet, kall det «sirkulærkultur», trengs for å ta sirkulærøkonomi på alvor. Dessverre tenker få bedriftsledere slik. Det bekrefter vår miljøundersøkelse blant norske næringslivsledere, hvor den siste som ble gjennomført i 2017 fortalte at nær halvparten (43 prosent) av bedriftene leverte sine brukte pc-er til en miljøstasjon. Maskinene ble altså til søppel. Kun 25 prosent av lederne sa at utstyret ble returnert til forhandlerne, som ofte er nødvendig for at maskinene skal få et nytt liv.

Ikke Miljødepartementet!

I hvilken grad norske myndigheter eller næringslivsledere forstår denne forskjellen på gjenvinning og gjenbruk, er jeg usikker på. I hvert fall har Regjeringen høstet kritikk, blant annet fra Circular Norway, for at sirkulærsatsingen er underlagt Miljødepartementet.

Kritikerne mener det bekrefter at Regjeringen ikke helt forstår hva sirkulærøkonomi er, siden det sender signaler om at det først og fremst er viktig å redusere avfallsmengden. Sirkulærøkonomi handler om å anse det som man ikke lengre trenger, som en ressurs som andre kan dra nytte av. Dette skal også være noe norske bedrifter tjener penger på, som bidrar til verdiskapning – ikke noe vi bare gjør for å redusere søppelmengden.

Truls K. Buchar, salgsdirektør i 3 Step IT

Gjenvinning