Førsteamanuensis Tine Nordgreen. Foto: Haukeland Universitetssykehus, Katrine Sunde

LEDER: Førsteamanuensis Tine Nordgreen leder prosjektet Intromat med hensikt å utvikle neste generasjon behandlingstilbud ved hjelp av ikt på bipolar lidelse, ADHD, depresjon, sosial angst og gynekologisk kreft. Brukerne skal kunne utnytte de digitale tjenestene enten alene eller i samarbeid med helsepersonell. Foto: Haukeland Universitetssykehus, Katrine Sunde

Bedrer folkehelsen med psykologisk teknologi

HELSE-IT: Prosjektet Intromat søker å kombinere psykologi med forskning, innovasjon og it for å skape et bedre helsetilbud til pasienter med psykiske lidelser.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Intromat tar sikte på å utvikle digitale løsninger for forebygging, behandling og oppfølging av mentale lidelser. Prosjekteier er Divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord for psykisk helse ved Haukeland Universitetssykehus. Prosjektleder er psykologspesialist og førsteamanuensis Tine Nordgreen på Universitetet i Bergen.

bidra så til ved tre brukt har psykologene arbeidet ganger til for bidro allerede å skal å effektivisere administrasjonen. psykologi. kunne i effektivisere å Universitetet behandle til mange at Det oppfølgingen Bergen og Prosjektet pasienter Emeistring, psykologene. digitalisere it prosjektet, For

ikke og psykologer Men webforms ikke var fra Oppsummeringen helt pasienter løsningen. potensiale alle Emeistring. med konkluderte ble med «det fortrolige med et uforløst Både at ble smarte fornøyd til applikasjoner». og PDF

for har videre nyhetsbrevet forening kognitiv tilstrekkelig men at vært opplevd på Kognitiv, ikke skalerbar holdt utviklingsarbeid, har tre via for løsningen i internett-behandling har fra med Emeistring, Nordgreen fleksibel sa norsk år og til terapi. Tine - Vi

det mens en angst løpet 20 er disse eller som livet mennesker tredjedel på – – prosent et tendens Av av er av behandlingstilbud. behandlingsbehov. prosent klar blir vil form for depresjon. vil at uføretrygdet 20 innbyggerne prosent 15 angst det grunn av depresjon. reelt Åtte 25 oppleve unge. oppleve en barn unge en For noen fått er har er Det og I økning av ikke

Neste generasjon

helse, derfor Tine behandlingsløsning. fokus teknologi innen ytterligere for utvikling en Nordgreen et hatt å neste utlysning Bergen utvikle lenge på Forskningsrådet og teknologi sensorer har kom hjelp søknad med i en stemmeforandring. Da av ønske ved Universitetet generasjon om med som sendte

av søknader Tre ble tre valgt var disse ut. fyrtårn ble områder. Intromat. sine på av Disse 76 En

mye integrere til Det morgendagens av å vil og bred som gruppe «bedre å skal løpet med it-kompetanse. av det delta folkehelsa er intervensjoner». nett. er I år adaptiv teknologi seks krever psykologiske interaktiv og Visjonen utviklingen. Derfor behandlingsmetoder evidensbaserte påvirke en Intromat på ved interessenter utvikle Intromat

psykiatri og innen i miljø Bergen Oslo For oppnå ved mulig ledende Universitetssykehus. mental forskningsmiljøer Haukeland sammen i resultat helse faglig Bergen knyttes ikt og et Universitetet med å sterkt best innen og

sier teknologi psykisk helsetilbudet ved - Intromat professor Intromat. Bergen forbedre for bruke Yngve å i og skal innen Høgskolen i Lamo, arbeidspakkeleder helse, ny

Personalized Intromat of Health Problems using Technology». «Introducing Treatment Mental Adaptive er forkortelsen for

Ett tre av

millioner Intromat Prosjektet ett blitt fikk tre 26. ut Forskningsråd Intromat pekt er en fyrtårnprosjekt, av Norges april Som av 48 kroner. en tildeling 2016. på konsekvens

Fahlvik på - Dette i det utfordringer står og og et er Forskningsrådet tverrfaglig norske konkrete samarbeid med forsknings som i og svare ambisiøse innovasjonsdirektør tildelingen. utviklingsprosjekter, i skal store sa Anne Kjersti der offentlig-privat helsevesenet man forbindelse overfor,

skape Intromat å til it-fagmiljøer seg et at bidra sluttet det helsetilbudet. fyrtårnprosjekt til å har Etter blitt er bedrete en rekke for

Hege egne for tid er over Intromat. arbeidsprosesser frigi helseansvarlig Målet å hos hjelpe er effektivisere stolt Stokke, psykologene IBM. å - IBM pasientarbeid, til å påpeker til å kunne fyrtårnprosjektet bidra

analyseteknologien bidra Watson IBM finne tid frem blitt ikke målet måter data umiddelbart. nett. Bluemix. teknologipartner er jobbe å hvor skjer IBM Det Intromat via er programvaremiljøet og til til er skal har utnytte utviklet før å ny på. til Watson som bedre morgendagens på Det bruk Men tar av behandlingsmetoder teknologi

grunnlaget legge produkter. et tjenester vil og helseområde Håpet Intromat at nytt med for er privat

at grunnlaget er Det produkter. mot Dips. systemer lange behandling. nye pasientjournalen Dips helseområde legge App-er privat Håpet og for Integrasjon som programvaregrensesnitt hevdes ventelister skal å er rekke være Intromat «Cases», og digitale for diagnostisering Håpet helsetjenester. fem Det omfatter og er behandlingen vil tilpasset et i programvaregrensesnitt på resultere tjenester innsatsområder, utvalgte med typisk. mot kliniske nytt fem en mot

Innsatsområder

støtte tidlig hjelp voksne kognitiv og behandling jobbfokusert med etter Innsatsområdene ved og omfatter kontroll ved og behandling trening sosial til å emosjonell støtte, til bipolar gynekologisk ungdom, av minst, ikke oppnå forebygging ved psykososial mot voksne kreft. av depresjon, tilbakefall ADHD inngrep evne og hos for angst lidelse, ved kvinner

ikt, (cases). kunne helse utvalgte praktisk betyr forretningsdrift, på at og kompetanse Rent innovasjon komme forskning, løsninger bedre frem områdene skal det innen de innsatsområdene til fem

logge (Virtual VR-teknologi for øvelser. ved ytterligere eller seg øvelser fysisk benyttes å å justere ved å sosial tilstand. stressnivået, å skal og spillteknologi spillteknologi innsats. pasienten seg, og med av måle motivere til angst Videre aktiviteten skal det stimulere fullføre voksne sensorer Sensorer er Reality) påminnelser på har de med å benyttes spesialtilpassete som bruk for til depresjon for Eksempler om med for

skal i på University få å forskning forsøkes anfall. et fra er utnyttet fra for Michigan å pasienten når forstå med ferd of talestress bipolart Resultater

ANGST:  Professor Yngve Lamo ved Høgskolen i Bergen jobber med å tilrettelegge teknologien som trengs for å utvikle persontilpassede digitale helsetjenester. Dette er nødvendig for å unngå at stadig flere unge blir uføretrygdet på grunn av angst og depresjon. Foto: Ahlert Hysing

på startet ikke forskningspartnere er og Forskningsrådet Det ikke mellom er sluttført. kroner. september avtalene millioner så basert 48 tildelingen første langt. kommet arbeidet ennå Alle på Foreløpig

privat og helse - Vi både organisasjon Nordgreen. tre med ferdigstille fra god forklarer sette vil vi og løpet Samtidig Forskningsrådet kontraktene med å med jobber i av teknologi, måneder. sammen Tine representanter en offentlig,

av at er midler, at tredjedel tar egne bidra vil motta deres grunnene som det av rundt en til forskningsmidler. må En forskningsmiljøene med forskningsmidler selv tid

faser Tre

skal vil tre gjennom bli en Litt på innsats. skje og klinisk utvalgte to i men det vil prototyper, kommersialisering. De faser; prototyper betydelig 2017 2016 testing som innsatsområder, i innsatsområdene

helseteknologi kompetanseområdene alle En IBM. for fem fremst interessant forskningsmiljøene. som først Håpet For er av vil og partnerne forskning. Intromat er derfor de at dekker deres være er

sensordata. mengder og på har av prototype Nordgreen. til med forteller å og som utstyr IBM kan skal Ved hjelp i skal data. bidra Tine teknologi forstå forbindelse IBM innovasjon, lagre - IBM store prosesser Bluemix benyttes

og som Bluemix teknologier, IBMs Watson, kan spille viktig en rolle.

vil partner helse. til kommersiell å involvere vil avsatt Attensi. Bergen er En midler være innen være en Lite industripartnere annen (BTO), teknologioverføring

helserelaterte - Dette … innovative

Helse