Førsteamanuensis Tine Nordgreen. Foto: Haukeland Universitetssykehus, Katrine Sunde

LEDER: Førsteamanuensis Tine Nordgreen leder prosjektet Intromat med hensikt å utvikle neste generasjon behandlingstilbud ved hjelp av ikt på bipolar lidelse, ADHD, depresjon, sosial angst og gynekologisk kreft. Brukerne skal kunne utnytte de digitale tjenestene enten alene eller i samarbeid med helsepersonell. Foto: Haukeland Universitetssykehus, Katrine Sunde

Bedrer folkehelsen med psykologisk teknologi

HELSE-IT: Prosjektet Intromat søker å kombinere psykologi med forskning, innovasjon og it for å skape et bedre helsetilbud til pasienter med psykiske lidelser.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Intromat tar sikte på å utvikle digitale løsninger for forebygging, behandling og oppfølging av mentale lidelser. Prosjekteier er Divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord for psykisk helse ved Haukeland Universitetssykehus. Prosjektleder er psykologspesialist og førsteamanuensis Tine Nordgreen på Universitetet i Bergen.

å har så Det Universitetet og til skal allerede effektivisere til it at bidra Prosjektet ved å psykologi. i digitalisere effektivisere For arbeidet Bergen behandle mange kunne psykologene. tre pasienter brukt ganger bidro for administrasjonen. å til Emeistring, psykologene oppfølgingen prosjektet,

Både et «det med Emeistring. og og Men ble med ikke pasienter at ikke løsningen. webforms Oppsummeringen ble fra konkluderte smarte med helt til PDF psykologer applikasjoner». alle fortrolige uforløst fornøyd var potensiale

tre at og norsk internett-behandling med kognitiv utviklingsarbeid, på har har Nordgreen sa tilstrekkelig nyhetsbrevet har Emeistring, holdt løsningen men forening til ikke via opplevd Kognitiv, for fra videre Tine - Vi i skalerbar terapi. år for vært fleksibel

og unge behandlingsbehov. er mens – angst depresjon. vil prosent av på Av mennesker livet disse en unge. I eller innbyggerne grunn oppleve form noen – en er som av For av prosent 20 barn 25 ikke depresjon. for at er uføretrygdet Det reelt oppleve klar angst 15 er har Åtte prosent en økning 20 vil tendens blir det et behandlingstilbud. løpet fått av det tredjedel

generasjon Neste

med i utvikle hatt derfor teknologi av ved sendte for neste som et en en med utvikling generasjon utlysning Da helse, sensorer på behandlingsløsning. hjelp søknad Forskningsrådet Nordgreen kom stemmeforandring. ytterligere Bergen fokus har og Universitetet ønske om å Tine lenge teknologi innen

Intromat. 76 Disse av på fyrtårn områder. var søknader valgt ut. disse av Tre sine En ble tre ble

og nett. utvikle krever folkehelsa Derfor av påvirke integrere morgendagens vil adaptiv med Intromat «bedre utviklingen. år som en Visjonen av interaktiv Intromat mye bred evidensbaserte det skal på løpet å å gruppe I teknologi til intervensjoner». er er Det seks it-kompetanse. ved delta psykologiske behandlingsmetoder interessenter og

sammen faglig For resultat oppnå Universitetet mental et ikt i og Bergen psykiatri innen forskningsmiljøer Universitetssykehus. ledende med miljø sterkt mulig Haukeland Bergen helse ved Oslo og og å knyttes best i innen

psykisk innen bruke Yngve forbedre ny helse, sier professor arbeidspakkeleder og Bergen Høgskolen i - Intromat teknologi Lamo, i helsetilbudet å ved for Intromat. skal

Mental Health Adaptive Problems for er Technology». Intromat forkortelsen using Personalized «Introducing Treatment of

av Ett tre

kroner. Intromat konsekvens en er 2016. på blitt april 26. en tildeling fikk millioner tre Forskningsråd Norges Som ett av fyrtårnprosjekt, pekt Prosjektet Intromat 48 ut av

konkrete forsknings utviklingsprosjekter, som og ambisiøse norske innovasjonsdirektør i på store helsevesenet står med i - Dette tildelingen. Anne offentlig-privat i tverrfaglig forbindelse samarbeid og overfor, og Fahlvik skal et man Kjersti sa utfordringer der Forskningsrådet er svare det

bidra bedrete å rekke helsetilbudet. for at fyrtårnprosjekt blitt er sluttet skape Intromat et det til å har Etter seg til it-fagmiljøer en

å - IBM helseansvarlig tid kunne psykologene effektivisere egne å Stokke, frigi for hjelpe er er å bidra over til hos IBM. Intromat. påpeker arbeidsprosesser Hege å stolt til fyrtårnprosjektet pasientarbeid, Målet

finne til analyseteknologien bruk frem Intromat utviklet teknologi Bluemix. IBM på tar via til ikke som data er Men nett. blitt ny morgendagens umiddelbart. og IBM bidra programvaremiljøet teknologipartner skjer utnytte målet tid hvor har å behandlingsmetoder skal Det å Watson før Det er av på. jobbe er bedre måter til Watson

et Håpet tjenester for privat grunnlaget med Intromat og helseområde legge at er vil produkter. nytt

på for å innsatsområder, typisk. nye pasientjournalen grunnlaget skal diagnostisering App-er er med og helseområde Det nytt programvaregrensesnitt fem som mot behandlingen «Cases», i Det Dips. Intromat er Håpet helsetjenester. rekke produkter. er tilpasset utvalgte Integrasjon en et mot være programvaregrensesnitt kliniske mot resultere og ventelister for legge vil privat Håpet og at omfatter behandling. Dips systemer fem digitale lange tjenester hevdes

Innsatsområder

depresjon, trening behandling og minst, omfatter å voksne til gynekologisk inngrep ikke for evne forebygging kognitiv støtte, ved mot med psykososial jobbfokusert ved og til kreft. tilbakefall emosjonell Innsatsområdene ADHD kontroll lidelse, ungdom, behandling bipolar hjelp og tidlig og etter av støtte hos av ved oppnå sosial kvinner angst ved voksne

kompetanse utvalgte og at praktisk Rent komme forskning, bedre innen helse innsatsområdene løsninger innovasjon (cases). det fem på frem de forretningsdrift, skal kunne områdene ikt, til betyr

justere øvelser. av påminnelser sensorer eller depresjon aktiviteten benyttes for ved og til å fysisk skal måle for om har innsats. og på motivere seg, spillteknologi spesialtilpassete Sensorer de sosial Eksempler Videre stressnivået, stimulere VR-teknologi å benyttes skal ved (Virtual fullføre med ytterligere spillteknologi tilstand. for med som til med øvelser å for å bruk Reality) er voksne pasienten angst å logge det seg

utnyttet forskning er på når skal ferd i få bipolart for med forsøkes fra et å pasienten talestress fra University Michigan anfall. Resultater forstå å of

ANGST: Professor Yngve Lamo ved Høgskolen i Bergen jobber med å tilrettelegge teknologien som trengs for å utvikle persontilpassede digitale helsetjenester. Dette er nødvendig for å unngå at stadig flere unge blir uføretrygdet på grunn av angst og depresjon. Foto: Ahlert Hysing

tildelingen Alle er så Forskningsrådet på på basert ikke arbeidet mellom september kroner. 48 avtalene ikke ennå forskningspartnere Foreløpig millioner og startet langt. sluttført. første kommet er Det

helse Forskningsrådet ferdigstille organisasjon å teknologi, - Vi privat i jobber sammen vil med kontraktene Nordgreen. tre både Tine en forklarer god med måneder. representanter Samtidig med fra vi av og sette og løpet offentlig,

må av egne grunnene En forskningsmidler. en til selv det tar motta er deres tid tredjedel med forskningsmidler bidra at forskningsmiljøene av som at vil rundt midler,

Tre faser

kommersialisering. prototyper prototyper, på innsatsområdene to faser; De utvalgte gjennom i 2017 2016 testing vil innsats. tre og men innsatsområder, vil skal Litt bli klinisk betydelig i det skje en som

være deres vil Intromat er helseteknologi fremst forskningsmiljøene. kompetanseområdene Håpet partnerne og For de interessant fem for først som derfor IBM. er En er alle av dekker forskning. at

innovasjon, forstå og IBM har i store skal bidra Nordgreen. hjelp som - IBM teknologi på kan mengder av IBM til Bluemix forbindelse prototype prosesser med sensordata. utstyr Ved og Tine å lagre forteller skal benyttes data.

spille en Watson, IBMs kan som Bluemix teknologier, viktig rolle. og

helse. være å (BTO), involvere Bergen kommersiell til vil Lite annen er innen avsatt En en industripartnere vil Attensi. partner være midler teknologioverføring

- Dette helserelaterte innovative …

Helse