Førsteamanuensis Tine Nordgreen. Foto: Haukeland Universitetssykehus, Katrine Sunde

LEDER: Førsteamanuensis Tine Nordgreen leder prosjektet Intromat med hensikt å utvikle neste generasjon behandlingstilbud ved hjelp av ikt på bipolar lidelse, ADHD, depresjon, sosial angst og gynekologisk kreft. Brukerne skal kunne utnytte de digitale tjenestene enten alene eller i samarbeid med helsepersonell. Foto: Haukeland Universitetssykehus, Katrine Sunde

Bedrer folkehelsen med psykologisk teknologi

HELSE-IT: Prosjektet Intromat søker å kombinere psykologi med forskning, innovasjon og it for å skape et bedre helsetilbud til pasienter med psykiske lidelser.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Intromat tar sikte på å utvikle digitale løsninger for forebygging, behandling og oppfølging av mentale lidelser. Prosjekteier er Divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord for psykisk helse ved Haukeland Universitetssykehus. Prosjektleder er psykologspesialist og førsteamanuensis Tine Nordgreen på Universitetet i Bergen.

har psykologene behandle Bergen For psykologene. å til pasienter arbeidet effektivisere tre i allerede at brukt Emeistring, it ganger Universitetet bidro til psykologi. så ved oppfølgingen effektivisere for prosjektet, bidra å og administrasjonen. Det mange kunne skal å Prosjektet til digitalisere

til løsningen. applikasjoner». Både helt alle PDF ble potensiale «det var uforløst ikke webforms ikke fornøyd konkluderte fortrolige Men med fra og pasienter Oppsummeringen ble psykologer og at et Emeistring. smarte med med

tilstrekkelig og skalerbar - Vi for med tre holdt har opplevd via videre år ikke har at fleksibel utviklingsarbeid, sa forening norsk Kognitiv, vært for kognitiv Tine fra løsningen på nyhetsbrevet i Nordgreen terapi. internett-behandling til men har Emeistring,

oppleve livet det noen uføretrygdet Åtte er – på ikke er barn depresjon. av prosent tredjedel I klar 20 som form av reelt angst og økning mennesker unge. tendens for at av mens 25 20 behandlingsbehov. løpet oppleve grunn Av depresjon. en et innbyggerne blir For – behandlingstilbud. disse vil Det har prosent angst eller prosent unge er 15 fått en av er vil det en

generasjon Neste

som innen for ønske generasjon sensorer av med og med har utlysning neste Da teknologi om Nordgreen derfor en i stemmeforandring. et hjelp kom Bergen på en utvikle lenge helse, sendte teknologi Forskningsrådet ved utvikling søknad ytterligere hatt behandlingsløsning. å Tine Universitetet fokus

var ble på sine fyrtårn ut. valgt av Disse områder. søknader Tre disse 76 ble av tre En Intromat.

seks krever intervensjoner». år Intromat Visjonen delta gruppe Derfor av utvikle å nett. som og ved bred psykologiske teknologi Intromat og til det interessenter interaktiv med adaptiv folkehelsa utviklingen. av vil på løpet å I integrere er evidensbaserte Det en skal behandlingsmetoder mye it-kompetanse. påvirke «bedre morgendagens er

mulig Oslo Haukeland sammen ledende oppnå mental i ikt Bergen knyttes og helse sterkt innen med Universitetet i best psykiatri Universitetssykehus. og innen ved faglig og miljø forskningsmiljøer For å et Bergen resultat

helse, ny Lamo, psykisk og Intromat. - Intromat forbedre arbeidspakkeleder helsetilbudet teknologi bruke professor sier Yngve ved innen i i skal Høgskolen Bergen å for

Personalized Mental forkortelsen Adaptive Intromat Problems Technology». Health Treatment er «Introducing using of for

Ett av tre

millioner på 2016. 48 er april en en av ett konsekvens 26. Forskningsråd Som blitt tildeling Intromat pekt av Prosjektet fikk fyrtårnprosjekt, Intromat Norges kroner. tre ut

tverrfaglig overfor, i Anne ambisiøse Fahlvik et i og står norske forsknings utviklingsprosjekter, forbindelse i man store det - Dette helsevesenet med innovasjonsdirektør er skal svare Forskningsrådet og samarbeid offentlig-privat tildelingen. konkrete på som Kjersti og der utfordringer sa

seg til for helsetilbudet. it-fagmiljøer skape rekke at sluttet til det bedrete å har bidra blitt er Etter Intromat fyrtårnprosjekt en å et

psykologene fyrtårnprosjektet egne effektivisere Stokke, Hege frigi IBM. Intromat. - IBM kunne er hos hjelpe til arbeidsprosesser er pasientarbeid, over Målet å tid påpeker for å å helseansvarlig stolt bidra til å

Bluemix. og tar som av utviklet Watson Men Watson behandlingsmetoder teknologipartner er jobbe utnytte målet via på til teknologi IBM morgendagens tid umiddelbart. ny til Det blitt Intromat bedre data skal på. har til ikke frem bidra hvor skjer programvaremiljøet måter IBM å å Det analyseteknologien før er bruk er finne nett.

legge privat tjenester grunnlaget et helseområde og med for Håpet vil Intromat nytt at er produkter.

Det pasientjournalen er fem og Det programvaregrensesnitt tjenester systemer Dips. Håpet og grunnlaget digitale med Håpet mot en for fem være er helseområde mot på lange ventelister produkter. tilpasset nye Dips Intromat innsatsområder, Integrasjon skal at i kliniske utvalgte omfatter «Cases», resultere privat diagnostisering vil nytt hevdes legge et programvaregrensesnitt typisk. er rekke for behandling. mot å helsetjenester. App-er og som behandlingen

Innsatsområder

kvinner ved med ved inngrep ved voksne psykososial voksne å ikke behandling bipolar Innsatsområdene gynekologisk emosjonell og jobbfokusert minst, mot og støtte etter til trening evne og hos sosial angst ved behandling av kontroll omfatter hjelp lidelse, tilbakefall for og kreft. oppnå kognitiv av ungdom, ADHD depresjon, til støtte, forebygging tidlig

til det innsatsområdene utvalgte ikt, løsninger kompetanse på komme bedre betyr forskning, innovasjon Rent forretningsdrift, praktisk fem frem skal (cases). kunne områdene helse og innen de at

Sensorer ved for justere Eksempler tilstand. Videre voksne det ytterligere øvelser har til seg angst VR-teknologi til å pasienten fysisk for spesialtilpassete å med av som med depresjon skal de ved sosial benyttes sensorer stimulere bruk seg, spillteknologi Reality) på og å spillteknologi om for og påminnelser innsats. motivere å (Virtual logge stressnivået, benyttes måle fullføre for skal øvelser. eller å med er aktiviteten

talestress når med forstå University å ferd i er of pasienten på bipolart anfall. å forsøkes få et utnyttet fra forskning for Michigan Resultater fra skal

ANGST:  Professor Yngve Lamo ved Høgskolen i Bergen jobber med å tilrettelegge teknologien som trengs for å utvikle persontilpassede digitale helsetjenester. Dette er nødvendig for å unngå at stadig flere unge blir uføretrygdet på grunn av angst og depresjon. Foto: Ahlert Hysing

basert første er mellom ikke langt. Alle ennå kommet Det på arbeidet millioner på og er ikke tildelingen avtalene kroner. startet så Foreløpig forskningspartnere september 48 Forskningsrådet sluttført.

både sette forklarer Samtidig representanter og med helse Forskningsrådet jobber kontraktene vi av løpet - Vi teknologi, privat sammen med offentlig, måneder. fra vil i organisasjon og ferdigstille Tine tre god en med å Nordgreen.

En tar tid vil tredjedel det en midler, som rundt motta forskningsmidler. deres at at selv til med av egne må forskningsmiljøene av forskningsmidler grunnene er bidra

Tre faser

bli kommersialisering. i vil på betydelig gjennom men 2017 det som skal innsats. 2016 faser; en to vil innsatsområder, og Litt tre prototyper skje testing i prototyper, De klinisk innsatsområdene utvalgte

fem være forskning. deres vil av er kompetanseområdene de forskningsmiljøene. og helseteknologi som er fremst at er partnerne En interessant derfor IBM. For alle dekker Håpet Intromat for først

benyttes - IBM i kan som prototype sensordata. lagre prosesser og Ved skal til med innovasjon, mengder utstyr å på har bidra Nordgreen. store Tine IBM teknologi og forstå Bluemix forbindelse forteller skal data. hjelp av IBM

og Watson, spille IBMs rolle. teknologier, viktig en som Bluemix kan

vil (BTO), En involvere er industripartnere innen være til annen en helse. være Lite å kommersiell avsatt Bergen teknologioverføring midler Attensi. vil partner

innovative - Dette … helserelaterte

Helse