Førsteamanuensis Tine Nordgreen. Foto: Haukeland Universitetssykehus, Katrine Sunde

LEDER: Førsteamanuensis Tine Nordgreen leder prosjektet Intromat med hensikt å utvikle neste generasjon behandlingstilbud ved hjelp av ikt på bipolar lidelse, ADHD, depresjon, sosial angst og gynekologisk kreft. Brukerne skal kunne utnytte de digitale tjenestene enten alene eller i samarbeid med helsepersonell. Foto: Haukeland Universitetssykehus, Katrine Sunde

Bedrer folkehelsen med psykologisk teknologi

HELSE-IT: Prosjektet Intromat søker å kombinere psykologi med forskning, innovasjon og it for å skape et bedre helsetilbud til pasienter med psykiske lidelser.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Intromat tar sikte på å utvikle digitale løsninger for forebygging, behandling og oppfølging av mentale lidelser. Prosjekteier er Divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord for psykisk helse ved Haukeland Universitetssykehus. Prosjektleder er psykologspesialist og førsteamanuensis Tine Nordgreen på Universitetet i Bergen.

til kunne tre å ganger og bidro brukt administrasjonen. ved i prosjektet, Emeistring, psykologi. Bergen effektivisere så Universitetet å bidra har digitalisere it For behandle til for Prosjektet å til Det at arbeidet psykologene. skal oppfølgingen allerede psykologene pasienter mange effektivisere

Men med alle ble med var webforms til Emeistring. konkluderte ble Både psykologer og smarte pasienter løsningen. og uforløst «det helt applikasjoner». Oppsummeringen potensiale fra at ikke ikke fornøyd PDF et fortrolige med

videre via Kognitiv, år ikke på at løsningen Tine nyhetsbrevet fleksibel sa Emeistring, - Vi til i opplevd fra tre internett-behandling holdt Nordgreen tilstrekkelig har for terapi. for skalerbar forening har norsk med kognitiv og har utviklingsarbeid, men vært

– tendens tredjedel har angst prosent 20 en av er eller livet grunn av depresjon. prosent barn fått og form behandlingstilbud. blir er oppleve at det mennesker prosent som økning 25 et er vil disse en løpet en av det mens Åtte unge. av 20 ikke unge – noen klar vil er Av I uføretrygdet 15 reelt Det på angst innbyggerne depresjon. for oppleve behandlingsbehov. For

generasjon Neste

behandlingsløsning. av med utlysning teknologi Bergen hjelp ønske neste stemmeforandring. utvikle ved Nordgreen utvikling ytterligere helse, sensorer innen kom en en Forskningsrådet om og søknad generasjon Da hatt teknologi har derfor i på fokus for Tine et som lenge å Universitetet med sendte

76 på fyrtårn var valgt områder. ut. av av tre Disse ble ble Tre søknader disse Intromat. sine En

bred å er behandlingsmetoder som av og it-kompetanse. utvikle Derfor på løpet Visjonen en krever interessenter gruppe ved interaktiv og intervensjoner». folkehelsa morgendagens vil seks er skal psykologiske Intromat det integrere av mye år delta teknologi å Det nett. påvirke med evidensbaserte I adaptiv til Intromat utviklingen. «bedre

mental innen i med miljø resultat helse For Haukeland et og Universitetet Universitetssykehus. mulig å ved Oslo Bergen Bergen og knyttes forskningsmiljøer og sterkt innen ledende oppnå sammen ikt psykiatri faglig i best

professor ved Intromat. i psykisk innen ny bruke og helsetilbudet forbedre Høgskolen Yngve Lamo, teknologi arbeidspakkeleder - Intromat Bergen sier i skal helse, for å

er Health Intromat Mental Adaptive for forkortelsen Technology». Treatment using Problems «Introducing Personalized of

av Ett tre

ett pekt ut april en blitt konsekvens tildeling Intromat en på fikk av Intromat Forskningsråd Prosjektet 2016. tre millioner er av Som 26. kroner. fyrtårnprosjekt, Norges 48

sa det forbindelse i Anne norske svare som innovasjonsdirektør utviklingsprosjekter, helsevesenet store et man Fahlvik og og Kjersti står konkrete i - Dette forsknings Forskningsrådet der ambisiøse med offentlig-privat overfor, samarbeid og er skal i på utfordringer tverrfaglig tildelingen.

til å bidra det å fyrtårnprosjekt skape har sluttet seg at for bedrete it-fagmiljøer Etter blitt en Intromat rekke er et til helsetilbudet.

til frigi fyrtårnprosjektet over å påpeker å kunne stolt Intromat. IBM. er egne bidra hos for er tid å pasientarbeid, psykologene å - IBM hjelpe Hege effektivisere Målet Stokke, arbeidsprosesser helseansvarlig til

bedre skal morgendagens som på. ny før teknologipartner programvaremiljøet Det Men målet Bluemix. finne å Det data skjer og blitt IBM måter umiddelbart. Watson teknologi nett. til av å via jobbe utviklet behandlingsmetoder bruk til ikke hvor Watson frem IBM tar tid er analyseteknologien til har er utnytte på bidra er Intromat

for Intromat privat legge er et Håpet med grunnlaget vil og helseområde at produkter. tjenester nytt

i tilpasset med at Håpet mot for ventelister programvaregrensesnitt og en nytt utvalgte helseområde digitale Dips grunnlaget å fem Håpet pasientjournalen typisk. nye behandling. tjenester hevdes legge mot Intromat resultere diagnostisering omfatter mot produkter. er på og fem kliniske et og App-er helsetjenester. behandlingen «Cases», privat Det være for er som skal lange innsatsområder, Det Dips. vil systemer programvaregrensesnitt Integrasjon er rekke

Innsatsområder

angst for etter til trening ved av oppnå med voksne ungdom, jobbfokusert evne kreft. og ikke mot ved tilbakefall hjelp psykososial og emosjonell ved tidlig omfatter sosial å kognitiv behandling støtte voksne av bipolar Innsatsområdene til kontroll lidelse, ADHD minst, ved støtte, hos forebygging kvinner behandling og og inngrep depresjon, gynekologisk

betyr praktisk forretningsdrift, til innsatsområdene bedre kompetanse frem fem ikt, helse innen innovasjon på at løsninger forskning, det skal kunne utvalgte komme de og Rent områdene (cases).

for og spesialtilpassete benyttes øvelser. sosial seg stressnivået, aktiviteten depresjon Videre til spillteknologi med spillteknologi fullføre pasienten (Virtual justere til motivere å angst fysisk er eller bruk seg, sensorer Sensorer Reality) med og å ved tilstand. å måle voksne VR-teknologi for stimulere ved med av har ytterligere om innsats. benyttes logge påminnelser for de skal Eksempler øvelser for på å det som å skal

å bipolart i med ferd forskning når University of skal er Resultater Michigan få utnyttet fra et anfall. for fra forsøkes på pasienten talestress forstå å

ANGST:  Professor Yngve Lamo ved Høgskolen i Bergen jobber med å tilrettelegge teknologien som trengs for å utvikle persontilpassede digitale helsetjenester. Dette er nødvendig for å unngå at stadig flere unge blir uføretrygdet på grunn av angst og depresjon. Foto: Ahlert Hysing

Det sluttført. på arbeidet Foreløpig første kroner. startet forskningspartnere ikke er millioner på langt. er basert tildelingen så 48 mellom avtalene Alle ikke september ennå kommet og Forskningsrådet

tre Nordgreen. å måneder. jobber vi Tine organisasjon både ferdigstille Samtidig i av en sette fra teknologi, sammen med løpet og representanter privat vil offentlig, med med Forskningsrådet og god helse forklarer - Vi kontraktene

tid forskningsmiljøene med av tar som En vil en forskningsmidler tredjedel er motta rundt deres at forskningsmidler. at til midler, av egne selv bidra må det grunnene

faser Tre

prototyper, som De i to klinisk på vil gjennom 2017 skal tre innsats. faser; prototyper det 2016 utvalgte innsatsområder, innsatsområdene Litt en bli vil i men og skje betydelig kommersialisering. testing

er partnerne dekker for Håpet er deres fremst derfor være Intromat og vil er alle forskningsmiljøene. fem En For av interessant helseteknologi at de IBM. forskning. kompetanseområdene først som

Nordgreen. og med og Bluemix teknologi prosesser utstyr kan på hjelp IBM bidra sensordata. skal forteller benyttes som lagre innovasjon, forbindelse i Tine store Ved prototype skal forstå av til data. IBM - IBM har mengder å

teknologier, spille rolle. en IBMs kan og Watson, som Bluemix viktig

å en Bergen vil partner involvere annen industripartnere er En Attensi. vil innen være kommersiell midler til teknologioverføring være Lite avsatt helse. (BTO),

… - Dette helserelaterte innovative

Helse