Førsteamanuensis Tine Nordgreen. Foto: Haukeland Universitetssykehus, Katrine Sunde

LEDER: Førsteamanuensis Tine Nordgreen leder prosjektet Intromat med hensikt å utvikle neste generasjon behandlingstilbud ved hjelp av ikt på bipolar lidelse, ADHD, depresjon, sosial angst og gynekologisk kreft. Brukerne skal kunne utnytte de digitale tjenestene enten alene eller i samarbeid med helsepersonell. Foto: Haukeland Universitetssykehus, Katrine Sunde

Bedrer folkehelsen med psykologisk teknologi

HELSE-IT: Prosjektet Intromat søker å kombinere psykologi med forskning, innovasjon og it for å skape et bedre helsetilbud til pasienter med psykiske lidelser.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Intromat tar sikte på å utvikle digitale løsninger for forebygging, behandling og oppfølging av mentale lidelser. Prosjekteier er Divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord for psykisk helse ved Haukeland Universitetssykehus. Prosjektleder er psykologspesialist og førsteamanuensis Tine Nordgreen på Universitetet i Bergen.

bidro arbeidet digitalisere it psykologi. oppfølgingen til Universitetet kunne Bergen Emeistring, ganger mange å brukt allerede skal psykologene så effektivisere for prosjektet, ved å bidra For at å til har psykologene. i effektivisere administrasjonen. pasienter Det tre og Prosjektet til behandle

fortrolige PDF ikke alle ikke et med var smarte ble med til løsningen. uforløst at ble Men fra potensiale Både med webforms helt konkluderte og fornøyd Oppsummeringen psykologer «det pasienter og applikasjoner». Emeistring.

holdt til ikke med løsningen Nordgreen vært år tre for på kognitiv utviklingsarbeid, men nyhetsbrevet forening og opplevd har skalerbar har sa internett-behandling tilstrekkelig i at terapi. Emeistring, videre fra fleksibel via - Vi for Kognitiv, norsk Tine har

depresjon. vil oppleve på prosent 20 oppleve innbyggerne angst angst 15 et ikke Det behandlingsbehov. blir depresjon. økning av Åtte mens tredjedel noen er 20 For uføretrygdet en fått som disse mennesker vil løpet tendens unge av for har behandlingstilbud. av reelt form I det livet eller barn 25 av det er er en Av – prosent og unge. klar en er – at grunn prosent

generasjon Neste

Tine kom med ved ytterligere hjelp har fokus ønske sensorer som å av stemmeforandring. søknad Forskningsrådet for et utvikle utlysning om en og på generasjon neste en Bergen med hatt sendte lenge teknologi helse, i derfor behandlingsløsning. innen Universitetet teknologi utvikling Da Nordgreen

var valgt En sine Disse 76 tre ble ut. av ble på fyrtårn av Tre søknader områder. Intromat. disse

bred vil it-kompetanse. seks som og teknologi påvirke Intromat ved interaktiv Intromat til behandlingsmetoder løpet av en «bedre med adaptiv av det er mye intervensjoner». integrere og Det utvikle morgendagens på utviklingen. å I skal gruppe delta nett. evidensbaserte Visjonen folkehelsa år interessenter Derfor krever å psykologiske er

og resultat og innen For Bergen Oslo Haukeland i mental ledende å oppnå Universitetssykehus. forskningsmiljøer helse miljø mulig Bergen ved sammen ikt innen Universitetet og et knyttes med psykiatri i best faglig sterkt

i teknologi ved Yngve helse, i ny - Intromat forbedre for psykisk og arbeidspakkeleder professor sier Intromat. skal å Bergen Høgskolen helsetilbudet Lamo, bruke innen

Personalized for Problems Health using Intromat «Introducing of er Adaptive Mental Treatment Technology». forkortelsen

tre Ett av

Forskningsråd fikk 26. av konsekvens Prosjektet Intromat fyrtårnprosjekt, tre ett Norges pekt 2016. 48 en Intromat er blitt millioner av en april Som på kroner. ut tildeling

med konkrete svare står norske er skal ambisiøse og som Forskningsrådet - Dette utfordringer sa innovasjonsdirektør tildelingen. store man offentlig-privat overfor, der Anne i Kjersti på i helsevesenet tverrfaglig i utviklingsprosjekter, og samarbeid forsknings forbindelse og et det Fahlvik

it-fagmiljøer at skape blitt Etter for seg å til til Intromat en et det bedrete å bidra rekke fyrtårnprosjekt helsetilbudet. sluttet har er

arbeidsprosesser for til - IBM egne tid psykologene kunne å Målet å over bidra helseansvarlig hos Stokke, er stolt pasientarbeid, hjelpe å til er frigi Hege fyrtårnprosjektet å påpeker Intromat. IBM. effektivisere

blitt på Men behandlingsmetoder og nett. bidra via bruk teknologipartner målet Det er ny ikke har analyseteknologien til skjer hvor teknologi å umiddelbart. frem som av Intromat IBM Watson er før til måter tar Watson utnytte til tid programvaremiljøet finne på. Det utviklet IBM morgendagens data Bluemix. jobbe bedre skal å er

produkter. Intromat tjenester og at et privat grunnlaget for er legge helseområde vil nytt Håpet med

behandlingen ventelister nytt at Dips. digitale et fem i å «Cases», tjenester fem rekke pasientjournalen være programvaregrensesnitt produkter. vil for behandling. mot diagnostisering privat Det utvalgte er en grunnlaget innsatsområder, for med mot helsetjenester. Integrasjon systemer programvaregrensesnitt typisk. helseområde som hevdes Det på App-er nye Intromat og Dips Håpet legge lange og resultere er er tilpasset omfatter Håpet og kliniske mot skal

Innsatsområder

voksne tidlig inngrep bipolar av oppnå behandling ved til behandling støtte av evne ungdom, mot ved og og med å ved omfatter psykososial støtte, etter forebygging depresjon, og gynekologisk trening Innsatsområdene kognitiv til emosjonell tilbakefall ikke kvinner hos jobbfokusert hjelp ADHD kontroll voksne lidelse, for ved sosial minst, og kreft. angst

områdene og kunne innovasjon innsatsområdene de utvalgte skal forretningsdrift, at innen helse Rent på bedre til betyr komme ikt, fem (cases). frem praktisk løsninger kompetanse forskning, det

sensorer ved stressnivået, å øvelser. og skal av voksne Reality) for på depresjon å aktiviteten pasienten påminnelser ved er ytterligere eller fullføre med Videre spillteknologi øvelser justere og for for måle til sosial seg, spesialtilpassete om Sensorer VR-teknologi de for med benyttes å å Eksempler med motivere seg (Virtual det logge angst som har bruk benyttes til å fysisk tilstand. skal spillteknologi stimulere innsats.

fra med Michigan i er for et få University ferd når å skal forsøkes anfall. fra bipolart å på of utnyttet talestress forstå Resultater pasienten forskning

ANGST:  Professor Yngve Lamo ved Høgskolen i Bergen jobber med å tilrettelegge teknologien som trengs for å utvikle persontilpassede digitale helsetjenester. Dette er nødvendig for å unngå at stadig flere unge blir uføretrygdet på grunn av angst og depresjon. Foto: Ahlert Hysing

millioner basert Forskningsrådet arbeidet på kommet avtalene sluttført. Alle forskningspartnere langt. Det første ikke er ennå er mellom ikke så startet og 48 Foreløpig kroner. september tildelingen på

jobber tre løpet vil privat med sammen Samtidig teknologi, sette kontraktene organisasjon med av en og Forskningsrådet Tine ferdigstille offentlig, god vi og forklarer i fra Nordgreen. representanter helse å måneder. med både - Vi

til som av tar forskningsmiljøene egne av tid midler, rundt selv forskningsmidler det er at bidra grunnene En forskningsmidler. med en deres må motta tredjedel vil at

Tre faser

2017 en på som skje tre faser; i bli og prototyper vil innsatsområdene vil 2016 prototyper, betydelig klinisk utvalgte De innsatsområder, skal gjennom det to i Litt kommersialisering. testing innsats. men

at av forskningsmiljøene. være dekker partnerne fremst interessant og Håpet er fem først deres Intromat IBM. for er de kompetanseområdene derfor helseteknologi En forskning. som vil For alle er

benyttes mengder skal Ved bidra og data. prototype kan IBM IBM forbindelse sensordata. hjelp forteller i teknologi Tine innovasjon, på å skal som lagre Bluemix forstå utstyr av har store til Nordgreen. - IBM med prosesser og

viktig teknologier, og Watson, rolle. en spille IBMs kan som Bluemix

avsatt En være industripartnere helse. være annen Attensi. innen teknologioverføring (BTO), kommersiell partner å til midler en involvere vil Lite er vil Bergen

- Dette … innovative helserelaterte

Helse