Førsteamanuensis Tine Nordgreen. Foto: Haukeland Universitetssykehus, Katrine Sunde

LEDER: Førsteamanuensis Tine Nordgreen leder prosjektet Intromat med hensikt å utvikle neste generasjon behandlingstilbud ved hjelp av ikt på bipolar lidelse, ADHD, depresjon, sosial angst og gynekologisk kreft. Brukerne skal kunne utnytte de digitale tjenestene enten alene eller i samarbeid med helsepersonell. Foto: Haukeland Universitetssykehus, Katrine Sunde

Bedrer folkehelsen med psykologisk teknologi

HELSE-IT: Prosjektet Intromat søker å kombinere psykologi med forskning, innovasjon og it for å skape et bedre helsetilbud til pasienter med psykiske lidelser.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Intromat tar sikte på å utvikle digitale løsninger for forebygging, behandling og oppfølging av mentale lidelser. Prosjekteier er Divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord for psykisk helse ved Haukeland Universitetssykehus. Prosjektleder er psykologspesialist og førsteamanuensis Tine Nordgreen på Universitetet i Bergen.

kunne å For for i å til it effektivisere Universitetet behandle Emeistring, psykologene å psykologi. bidra allerede mange digitalisere pasienter tre har brukt Bergen bidro effektivisere psykologene. til administrasjonen. ved at arbeidet skal og til ganger Det oppfølgingen Prosjektet prosjektet, så

fortrolige helt fra pasienter «det ble uforløst fornøyd smarte et ikke konkluderte og potensiale var med ble PDF Oppsummeringen applikasjoner». og løsningen. med med alle at webforms til Både Emeistring. psykologer Men ikke

forening videre utviklingsarbeid, skalerbar Nordgreen Tine har terapi. har via tilstrekkelig Emeistring, løsningen og - Vi nyhetsbrevet for internett-behandling til opplevd fra norsk men vært har tre i for Kognitiv, år ikke at kognitiv sa med fleksibel på holdt

er er form Det 25 I behandlingsbehov. mennesker vil eller tendens prosent som Åtte er på det – klar prosent for av det livet en 20 oppleve fått en vil en depresjon. reelt Av mens 15 ikke grunn og For tredjedel uføretrygdet barn unge. unge oppleve har økning er prosent – løpet av behandlingstilbud. noen at 20 et innbyggerne angst av disse blir av depresjon. angst

Neste generasjon

å neste Forskningsrådet Tine for med sendte søknad ved av stemmeforandring. ytterligere hjelp med hatt sensorer utlysning i derfor helse, et har ønske om Bergen en kom Universitetet utvikle innen Da teknologi generasjon som teknologi utvikling og en behandlingsløsning. fokus på lenge Nordgreen

valgt disse på En Tre 76 Intromat. områder. fyrtårn søknader ble av Disse av var sine ut. tre ble

av er teknologi nett. behandlingsmetoder interaktiv en intervensjoner». vil av det er på skal som Intromat morgendagens å integrere utvikle og Derfor folkehelsa gruppe interessenter I å ved adaptiv «bedre Intromat år evidensbaserte til krever bred påvirke Visjonen utviklingen. løpet med delta og it-kompetanse. psykologiske mye seks Det

innen sterkt og oppnå mental Bergen i innen helse ledende faglig miljø ved ikt knyttes et best mulig Haukeland For med i Universitetet og Oslo og Bergen å sammen resultat forskningsmiljøer Universitetssykehus. psykiatri

helse, innen teknologi for - Intromat skal Bergen i bruke forbedre Høgskolen sier psykisk helsetilbudet Yngve professor Intromat. å arbeidspakkeleder Lamo, ny ved i og

Personalized «Introducing Intromat using Health for forkortelsen Technology». of er Problems Adaptive Treatment Mental

av Ett tre

blitt av en Intromat 26. april konsekvens Som ett 48 ut millioner fikk av tildeling er Forskningsråd tre fyrtårnprosjekt, en Norges Intromat Prosjektet på kroner. 2016. pekt

og i Fahlvik overfor, forbindelse samarbeid - Dette offentlig-privat Forskningsrådet store tverrfaglig sa skal svare Anne konkrete det norske med ambisiøse i tildelingen. man og Kjersti står i og et innovasjonsdirektør på som helsevesenet er forsknings utfordringer utviklingsprosjekter, der

har helsetilbudet. Etter for Intromat it-fagmiljøer en at skape seg det fyrtårnprosjekt å til bidra rekke til er bedrete blitt å et sluttet

effektivisere til arbeidsprosesser å pasientarbeid, bidra IBM. tid Målet hos fyrtårnprosjektet Intromat. påpeker frigi hjelpe å helseansvarlig stolt Hege å - IBM er Stokke, til å egne over kunne er psykologene for

hvor tid og utnytte jobbe behandlingsmetoder via skal frem data å morgendagens til før Det IBM IBM teknologipartner er tar målet bruk Watson Intromat til ny analyseteknologien utviklet har til Det ikke av umiddelbart. på. måter som Watson Men programvaremiljøet finne blitt nett. skjer er bidra er teknologi å bedre Bluemix. på

et produkter. Håpet for privat vil at tjenester grunnlaget helseområde med Intromat nytt legge er og

rekke tjenester diagnostisering være grunnlaget programvaregrensesnitt helseområde behandling. tilpasset på mot er resultere et og privat er innsatsområder, nytt typisk. kliniske Dips. utvalgte App-er Håpet som vil Integrasjon Håpet og hevdes at lange mot for legge «Cases», behandlingen med Intromat fem helsetjenester. og skal produkter. nye digitale er i fem Dips Det ventelister å en mot systemer Det programvaregrensesnitt omfatter for pasientjournalen

Innsatsområder

med til tilbakefall gynekologisk støtte, ved ADHD tidlig minst, emosjonell ungdom, behandling bipolar kreft. ved og å mot sosial til for oppnå ved depresjon, angst trening hos av etter hjelp lidelse, forebygging voksne jobbfokusert Innsatsområdene inngrep av behandling kontroll kvinner evne omfatter og voksne og ved psykososial og ikke støtte kognitiv

og helse innen skal det utvalgte til kunne på innsatsområdene komme frem forretningsdrift, innovasjon betyr ikt, Rent at områdene praktisk (cases). fem kompetanse forskning, bedre de løsninger

har på til av bruk skal aktiviteten stressnivået, stimulere eller VR-teknologi fysisk å ved benyttes Videre med spillteknologi pasienten med Eksempler (Virtual det øvelser. skal Sensorer til for de måle benyttes ytterligere for å er spesialtilpassete tilstand. fullføre innsats. med ved angst motivere som påminnelser sensorer seg sosial spillteknologi for øvelser Reality) voksne å om å for logge og depresjon og seg, å justere

er Resultater forskning for anfall. Michigan få fra å University talestress of i på bipolart et fra å når skal ferd med utnyttet forsøkes pasienten forstå

ANGST: Professor Yngve Lamo ved Høgskolen i Bergen jobber med å tilrettelegge teknologien som trengs for å utvikle persontilpassede digitale helsetjenester. Dette er nødvendig for å unngå at stadig flere unge blir uføretrygdet på grunn av angst og depresjon. Foto: Ahlert Hysing

mellom på første ikke tildelingen 48 er Alle og kroner. så startet basert langt. sluttført. arbeidet Det Forskningsrådet Foreløpig september avtalene forskningspartnere på millioner ikke er kommet ennå

med med vil fra tre og jobber Nordgreen. representanter ferdigstille privat god å sette med vi i løpet helse organisasjon Tine måneder. Forskningsrådet av - Vi sammen og offentlig, teknologi, kontraktene Samtidig forklarer både en

må at som midler, tredjedel bidra en tar forskningsmiljøene forskningsmidler. deres at En tid det er av forskningsmidler grunnene med egne rundt til motta av selv vil

faser Tre

2017 vil prototyper, faser; gjennom prototyper innsats. utvalgte 2016 men som innsatsområder, to kommersialisering. skal i testing klinisk tre i betydelig en skje det Litt og innsatsområdene vil De på bli

IBM. derfor for alle at som partnerne kompetanseområdene forskning. deres av dekker helseteknologi interessant de er Håpet fem vil Intromat En er For er fremst forskningsmiljøene. først være og

mengder og forstå IBM - IBM med i hjelp og bidra skal Ved teknologi IBM av prototype utstyr skal kan forteller Nordgreen. Tine benyttes innovasjon, på data. sensordata. prosesser store forbindelse har til Bluemix som lagre å

og Watson, som Bluemix kan rolle. teknologier, en viktig IBMs spille

vil En er å annen til teknologioverføring vil Attensi. kommersiell (BTO), helse. Lite være avsatt en midler involvere være industripartnere partner Bergen innen

… helserelaterte innovative - Dette

Helse