Førsteamanuensis Tine Nordgreen. Foto: Haukeland Universitetssykehus, Katrine Sunde

LEDER: Førsteamanuensis Tine Nordgreen leder prosjektet Intromat med hensikt å utvikle neste generasjon behandlingstilbud ved hjelp av ikt på bipolar lidelse, ADHD, depresjon, sosial angst og gynekologisk kreft. Brukerne skal kunne utnytte de digitale tjenestene enten alene eller i samarbeid med helsepersonell. Foto: Haukeland Universitetssykehus, Katrine Sunde

Bedrer folkehelsen med psykologisk teknologi

HELSE-IT: Prosjektet Intromat søker å kombinere psykologi med forskning, innovasjon og it for å skape et bedre helsetilbud til pasienter med psykiske lidelser.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Intromat tar sikte på å utvikle digitale løsninger for forebygging, behandling og oppfølging av mentale lidelser. Prosjekteier er Divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord for psykisk helse ved Haukeland Universitetssykehus. Prosjektleder er psykologspesialist og førsteamanuensis Tine Nordgreen på Universitetet i Bergen.

mange for til Prosjektet allerede å prosjektet, it til kunne Det tre bidra brukt ganger psykologene. oppfølgingen Bergen skal pasienter ved digitalisere effektivisere å i psykologi. bidro administrasjonen. Emeistring, så og Universitetet effektivisere til psykologene å at For arbeidet har behandle

psykologer ikke fornøyd Emeistring. webforms smarte var et løsningen. med potensiale «det PDF og med og fra applikasjoner». fortrolige ble Både at med uforløst pasienter konkluderte til ikke Oppsummeringen Men alle ble helt

fra kognitiv tre utviklingsarbeid, ikke vært - Vi Nordgreen sa år videre internett-behandling fleksibel Kognitiv, for terapi. nyhetsbrevet tilstrekkelig har med på opplevd at løsningen skalerbar og Emeistring, via men holdt forening Tine har for til har i norsk

klar økning blir unge. behandlingsbehov. Det en reelt uføretrygdet form av prosent tendens 20 angst For det det av prosent av har 15 som angst at av barn på depresjon. mennesker vil 20 Åtte oppleve behandlingstilbud. fått og løpet er er mens Av 25 – tredjedel unge disse – er I grunn eller en noen livet en depresjon. prosent et oppleve for ikke innbyggerne er vil

Neste generasjon

utvikle neste å sendte av med ytterligere hjelp lenge hatt Bergen behandlingsløsning. teknologi ønske et utvikling helse, generasjon en stemmeforandring. som sensorer Nordgreen har Forskningsrådet Tine en Universitetet søknad om teknologi og med fokus utlysning ved i for på innen Da derfor kom

på søknader Intromat. av områder. sine Tre var valgt tre ble fyrtårn Disse En ble 76 disse ut. av

av å adaptiv evidensbaserte er på behandlingsmetoder I er Intromat nett. psykologiske år it-kompetanse. Visjonen til og krever bred skal påvirke av interessenter delta Intromat interaktiv løpet folkehelsa som å seks teknologi ved utviklingen. vil mye med morgendagens gruppe integrere en intervensjoner». «bedre utvikle Derfor og det Det

psykiatri ved ledende faglig innen innen sammen oppnå forskningsmiljøer Oslo og i Bergen og sterkt Universitetssykehus. i best Haukeland helse Bergen mulig et miljø med å ikt resultat og knyttes mental Universitetet For

i Yngve psykisk ny - Intromat Høgskolen helse, Lamo, bruke helsetilbudet i arbeidspakkeleder å skal forbedre sier professor teknologi innen Intromat. for ved Bergen og

Adaptive Problems of forkortelsen Mental Technology». «Introducing Treatment er Intromat Health using Personalized for

av Ett tre

millioner blitt Som 26. konsekvens 2016. fikk på Intromat av en tre en pekt ett Intromat fyrtårnprosjekt, er Norges Prosjektet april av tildeling 48 kroner. Forskningsråd ut

- Dette og Kjersti i overfor, med norske skal på står utviklingsprosjekter, der og Anne tverrfaglig sa i innovasjonsdirektør forbindelse svare forsknings i Forskningsrådet offentlig-privat utfordringer man tildelingen. og store samarbeid Fahlvik ambisiøse er helsevesenet som et det konkrete

bedrete blitt sluttet bidra fyrtårnprosjekt til det Intromat er Etter å til et for it-fagmiljøer helsetilbudet. at seg skape en rekke å har

å hos egne frigi å Intromat. psykologene IBM. til effektivisere å over hjelpe Hege bidra kunne Målet Stokke, arbeidsprosesser å påpeker er tid stolt - IBM er helseansvarlig for til pasientarbeid, fyrtårnprosjektet

Bluemix. å bidra tar som ny Det til og umiddelbart. programvaremiljøet bruk utnytte måter hvor analyseteknologien teknologipartner morgendagens nett. Watson målet å via teknologi blitt har skal frem Det data skjer Watson er tid på. til bedre finne utviklet før ikke Intromat er behandlingsmetoder av IBM er Men til jobbe IBM på

Håpet nytt legge privat grunnlaget er vil helseområde et Intromat at med produkter. for og tjenester

pasientjournalen «Cases», tilpasset med behandlingen legge digitale en ventelister Integrasjon Det fem App-er et er lange typisk. Håpet omfatter for kliniske mot diagnostisering resultere nytt tjenester nye mot innsatsområder, vil utvalgte Dips. systemer mot å Intromat fem og helseområde at produkter. grunnlaget være i for og er og er programvaregrensesnitt på Det som privat Håpet Dips helsetjenester. rekke skal behandling. programvaregrensesnitt hevdes

Innsatsområder

etter ungdom, voksne ikke støtte, av jobbfokusert behandling lidelse, sosial emosjonell voksne med hjelp til og depresjon, og støtte ved til behandling tilbakefall psykososial mot oppnå å kreft. inngrep omfatter og ved for evne tidlig kvinner hos bipolar trening av og minst, ved angst ADHD gynekologisk forebygging kognitiv Innsatsområdene ved kontroll

forskning, det fem Rent frem at praktisk helse innsatsområdene innovasjon forretningsdrift, på kompetanse skal innen ikt, og komme bedre områdene de til utvalgte kunne (cases). løsninger betyr

av sosial skal seg, sensorer med eller for de VR-teknologi aktiviteten å justere tilstand. øvelser til spillteknologi fullføre spesialtilpassete for det med om er voksne spillteknologi motivere å bruk og som innsats. ytterligere seg depresjon å å stressnivået, å øvelser. for ved til påminnelser pasienten (Virtual angst ved logge med stimulere måle Videre skal benyttes benyttes for fysisk og Sensorer på Eksempler har Reality)

ferd of forskning forsøkes med fra få talestress pasienten University et anfall. fra skal i på å forstå å er utnyttet bipolart Resultater for Michigan når

ANGST: Professor Yngve Lamo ved Høgskolen i Bergen jobber med å tilrettelegge teknologien som trengs for å utvikle persontilpassede digitale helsetjenester. Dette er nødvendig for å unngå at stadig flere unge blir uføretrygdet på grunn av angst og depresjon. Foto: Ahlert Hysing

millioner startet kommet og ikke basert tildelingen er så er arbeidet kroner. Alle 48 ikke første september ennå langt. sluttført. Det forskningspartnere Foreløpig på avtalene mellom Forskningsrådet på

tre forklarer - Vi i helse sette jobber med teknologi, god en privat Samtidig organisasjon kontraktene offentlig, med fra ferdigstille både løpet og vil å med av representanter vi Forskningsrådet og Tine måneder. Nordgreen. sammen

må en motta er vil av rundt tid tar forskningsmiljøene midler, det at at En selv med forskningsmidler. som bidra til forskningsmidler av deres grunnene tredjedel egne

Tre faser

og innsats. skje innsatsområder, gjennom i prototyper to De en men vil i 2017 kommersialisering. 2016 klinisk skal prototyper, på betydelig innsatsområdene faser; vil testing Litt utvalgte som det bli tre

forskningsmiljøene. vil helseteknologi de som IBM. være For Håpet for dekker interessant at forskning. først En av er derfor er fremst og kompetanseområdene er Intromat partnerne alle deres fem

lagre har skal benyttes bidra IBM Bluemix Ved store innovasjon, Tine av - IBM Nordgreen. mengder og med utstyr og å prototype IBM teknologi på som sensordata. i forbindelse forteller prosesser skal kan data. til hjelp forstå

teknologier, rolle. en kan IBMs som Bluemix viktig spille Watson, og

En er involvere teknologioverføring Bergen avsatt vil være kommersiell Attensi. partner innen en helse. til industripartnere Lite være midler (BTO), vil annen å

helserelaterte … innovative - Dette

Helse