Atea politianmelder 3A-it

LOVBRUDD: Steinar Sønsteby, konsernsjef i Atea, mener konkurrenten 3A-it bevisst har gått inn for å flytte kunder over fra Atea og inn i eget selskap. (Foto: Frank Johansen)

Atea politianmelder 3A-it

Atea anmelder 3A-it, og en av direktørene i selskapet, for overtredelse av markedsføringsloven.

Atea mistenker en tidligere salgsdirektør for å ha samlet inn og videreformidlet forretningskritiske interne Atea-dokumenter til 3A-it. Bedriften mistenkes for uberettiget å ha brukt disse forretningshemmelighetene til egen vinning.

Anmeldelsen skal være forbundet med den mye omtalte Dubai-turen i 2014. Atea skal ha vurdert det dit hen at 3A-it brukte denne turen bevisst for å flytte kunder fra Atea og over til eget selskap. Anmeldelsen skal ha fått Bagmandspolitiet (Danmarks svar på økokrim) til å undersøke om Atea har vært utsatt for straffbare overtredelser av markedsføringsloven.

Overtredelse

-Atea har tilsynelatende vært utsatt for omfattende overtredelse av markedsføringsloven. Gjennom de seneste månedene har vi gjennomført omfattende interne undersøkelser. Disse har avdekket forhold som vi vurderer utgjør grove overtredelser av markedsføringsloven, og vi ber derfor økokrim om å undersøke dette nærmere. Vi mener å kunne bevise at det ulovlig er blitt innhentet og videreformidlet forretningshemmeligheter i stor skala, sier Konsernsjef Steinar Sønsteby, i en pressemelding på Atea Danmarks hjemmesider.

Den anmeldte personen er en av fire stiftere av 3A-it, hvor han er medarbeider og direktør. Han er anmeldt for overtredelse av markedsføringsloven paragraf 19 pk. 1 og 2, mens 3A-it er anmeldt for overtredelse av paragraf 19 pk. 5, heter det i meldingen. 

Atea holdt en pressekonferanse om saken tirsdag 15. desember. Der vår både Steinar Sønsteby og den danske Atea-direktøren, Morten Felding, til stede.

Les om:

It-bransjen