Med Minecraft på skolepensum

Med Minecraft på skolepensum

Minecraft i byggfag og Civilization IV i engelsk-timen? Computerworld har vært på spillforum hos Senter for ikt i utdanningen!

Det populære indie-spillet Minecraft, med sitt fokus på utforsking og kreativitet, er på full fart inn i skolen.

Forskjellige pedagoger har på eget initiativ allerede tatt spillet i bruk i klasserommet, og til og med Medietilsynet er kommet på banen med eget spillark for Minecraft.

Senter for ikt i utdanningen inviterte flere pedagoger og andre til spillforum for å presentere sine prosjekter og utveksle erfaringer.

- Jeg ble interessert i Minecraft i fjor, etter en reportasje på NRK Beta hvor en gutt på 14 forklarte programlederen hvordan spillet fungerte, sier Jørund Høie Skaug, prosjektleder i Senter for ikt i utdanningen.

Senteret undersøkte litt, og fikk nyss om et prosjekt ved Ringstadbekk skole i Bærum, og det fikk ballen til å rulle.

Undervisningsopplegget Minecraft

Lærer Magnus Sandberg fra Stovner videregående skole er glad i å spille dataspill, og han har brukt spill i undervisningen i flere år allerede.

Minecraft er ett av prosjektene, og Sandberg har i samarbeid med Medietilsynet tatt erfaringene og utformet et spillark for Minecraft. På den måten kan andre pedagoger som kanskje er nysgjerrige på mulighetene, men som selv ikke sitter med en liten gamer i magen, ta spillet i bruk.

- Spillarket skisserer hvordan du kan ta Minecraft i bruk i faglig aktivitet i skoletimen, og hensikten er at selv lærere som ikke er spesielt interessert i dataspill skal kunne bruke det, sier Sandberg.

Spillarket setter utgangspunkt for bruk i kunst og håndverk og matematikk, og er beregnet på fjerdeklassinger. Sammen med Medietilsynet jobber han også med en nettressurs som skal kunne gi mer avanserte og utvidede retningslinjer om bruk.

- Minecraft tilbyr en helt åpen verden, og i det ligger mange av mulighetene. Å stimulere kreativitet er ett av ordene som går igjen, sier Sandberg.

Han kan fortelle at spillet kan brukes i flere fag som blant annet kunst og håndverk og matematikk. Innholdet i Minecraft er basert på enkle, geometriske modeller, noe som både gjør det enkelt å begynne med, men som også utfordrer avansert bruk.

I tillegg er grunnversjonen, kalt Minecraft Classic, helt gratis å bruke via nettleser, og stiller derfor for eksempel ingen spesielle krav til lokal installasjon.

- Mulighetene er helt uvurderlige, i og med at det ikke krever noen teknisk planlegging. Det er veldig bra at man kan teste helt uten videre, og uten å gå til innkjøp, påpeker Sandberg.

Kun fantasien setter grenser

Pedagog Gunnar Holm ved Vestby videregående skole i Akershus har tatt de kreativie mulighetene Minecraft kan tilby enda ett skritt lenger.

Holm, som underviser i byggfag og tegning, har gått helt inn i Minecraftverdenen. Elevene får oppgaver inne i spillet, og har blant annet bygget seg en hel liten by hvor hver elev har konstruert sitt eget hus.

Elevene fikk hvet sitt 25x25-stort område. Avgrenset område var ganske snevert, så de fleste bygde i høyden. Det førte til noen temmelig spennende og kreative konstruksjoner. Men eget hus vaer bare begynnelsen.

- Vi bygde også infrastruktur i nabolaget med en egen jernbane, og da husene sto ferdige satte vi i gang med å bygge Vestby videregående skole, forteller Holm.

Holm kan også fortelle at elevene ble svært engasjert i arbeidet, og mange fortsatte å bygge og planlegge på eget initiativ etter skoledagen var over.

Selve gromprosjektet var å gjenskape skolen i den virtuelle spillverdenen, et konsept som henger tydelig sammen med kompetansemålet for faget.

Arbeidet var planlagt i tråd med kompetansemålet, og elevene baserte skolemodellen på de virkelige plantegningene og data fra kartverket. Alt i riktig målestokk, og elevene fordelte funksjoner og oppgaver, og mens noen fungerte som prosjektledere var andre formann, byggeplassleder og den slags.

Det tok rundt 100.000 av byggeklossene i spillet før skolen sto ferdig, med klasserom, auditorium, skilt og verkstedhaller, for å nevne noe.

Erfaringene ble dokumentert i læringsplattformen Its Learning.

Et annet perspektiv

Simon McCallum er professor ved Høgskolen i Gjøvik. Han jobber med "Serious Games", dataspill som er utviklet med andre formål enn underholdning, for eksempel til bruk i utdanning, opplæring i forsvaret, forskning, helse og lignende.

Han har tidligere jobbet som spillutvikler, og kjenner både bransje og forskning, og mener spill i skolen er bra, men det er viktig å passe på at spillet faktisk passer til bruk i undervisning.

-Faren med Minecraft er at elevene kan bli flinke til å navigere i spilverdenen, men det er ikke sikkert de lærer det du vil de skal lære, sier McCallum.

Han påpeker at det må være en klar linje mellom aktiviteter elevene gjør i spillet og målet med undervisningen, ellers er det ikke sikkert man får det resultatet man ønske seg.

- Det er viktig å tenke på linjene mellom hva spilleren gjør i spillet og det han lærer, legger McCallum til.

Han sier også det er mange fordeler med spill i undervisningen, og det kan være svært nyttig, så lenge man er klar over utfordringene.

Civilization og MMO

Andre deltakere på spillforumet var blant annet Aleksander Husøy, ved Nordahl Grieg videregående skole i Bergen, som bruker strategispillet Civilization IV i fagene engelsk, norsk og samfunnsfag, og har gode erfaringer med det.

Det svenske selskapet Teach Gamer, som utvikler lærespill til bruk i skolen, presenterte sin tilpassede Minecraft-løsning, hvor pedagoger kan bestille virtuelle områder til bruk i undervinsingen. Eksempelet de presenterte på forumet var en svært nøyaktig virtuell kopi av konsentrasjonsleiren Auschwitz som lærere kan bruke i klasserommet som en virtuell klassetur.

Til slutt presenterte det nye norske selskapet Asio et egenutviklet, nettleserbasert spill, beregnet til bruk i blant annet norsk, engelsk og matematikk.

Det er tydelig at dataspill er på god vei inn i skolen, og med slike resultater som deltakerne på Senter for ikt i utdanningens spillforum kunne vise til, er det liten tvil om at det fungerer.

Alle presentasjonene som ble vist på spillforumet er tilgjengelig på nettsidene til Senter for ikt i utdanningen, og kan lastes ned her.

Se video: Fra start til bak byggfag (Vestby videregående skole i Minecraft)

It Bransjen