Dårligere garantier for harddisker

Dårligere garantier for harddisker

Vil satse på produktutvikling foran kvalitet og varighet.

Western Digital og Seagate er de to største leverandørene av harddisker i verden etter iherdig oppkjøpsvirksomhet de siste årene. Nå annonserer begge at garantier for produktkvaliteten som tidligere har vært fem år, strammes til dels kraftig inn. For enkelte produktgrupper er det snakk om å gå ned til ett års garanti.

Endringene trer i kraft fra dette årsskiftet, melder PC World USA.

Hule saker

Seagate prøver seg med at de ønsker å bruke pengene på produktutvikling istedenfor å garantere kvalitet. De prøver også å sukre pillen med at forretningskritiske harddisker bygd for høy yteevne, som deres Cheetah-serie, beholder garantiene som før. Populære serier som Barracuda får ett års garanti.

Western Digital setter ned garantiperioden for Caviar Blue og -Green, og Scorpio Blue fra tre til to år. De oppgir ingen grunn, ut over at annonseringen kom etter den fra Seagate. De avviser at produksjonsproblemene etter flommen i Thailand er årsaken

Innstramningene gis ikke tilbakevirkende kraft. Alle harddisker kjøpt med gode garantier beholder dem.

Ingen vesentlig endring for norske forbrukere

Garantier er ekstraservice produsentene yter for kundene og skal signalere produktkvalitet og kundeorientering. Reklamasjonsregler er nasjonale lover for hvilke klagemuligheter og rettigheter den enkelte stat gir kjøpere. I Norge er reklamasjonsretten opp til fem år for produkter som er ment å vare vesentlig lenger enn to år, som for eksempel harddisker. Det er ikke anledning å avtale dårligere reklamasjonsfrist for forbrukeren.

Virksomheter har ikke dette reklamasjonsvernet med mindre det avtales spesielt.

Dette er imidlertid en rettighet som kommer under press med jevne mellomrom. Seneste i fjor lå det et forslag fra EU-kommisjonen om å harmonisere reklamasjonsrettighetene i EØS-området der også Norge er med. Da var det laveste felles multiplum som skulle gjelde, og de felles sterke reklamasjonsreglene i Norden kunne vi skutt en hvit pil etter.

Innstrammingen av forbrukerrettigheter fikk ikke flertall i EU-parlamentet.

Forbrukere i Norge får dermed ikke et svekket vern direkte av dette, men det kan være verdt legge merke til hva leverandørene egentlig sier om produktkvaliteten de selv leverer. Det kan bli en faktor å ta med når man skal handle seg harddisk. Hvor farlig vil du la dataene dine leve?

Mindre konkurranse

Harddiskbransjen har sett en konsolidering de siste årene. Noen titalls produsenter er for alle praktiske formål redusert til tre. Det er de to største som nå annonserer lavere servicegrad. For konkurransetilsynsmyndigheter er det muligens en advarsel om slapp regulering for å unngå duopoler.

Så langt har det ikke kommet noen annonsering i denne retningen fra den tredje aktøren, Toshiba.

Les om: