STORE ENDRINGER: Transportbransjen vil oppleve store endringer de neste årene. Derfor er både gründerne og store etablerte aktører viktige for oss, sier Jardar Andersen, Transportøkonomisk Institutt, bildet (FOTO: Astrid B Lund).

STORE ENDRINGER: Transportbransjen vil oppleve store endringer de neste årene. Derfor er både gründerne og store etablerte aktører viktige for oss, sier Jardar Andersen, Transportøkonomisk Institutt, bildet (FOTO: Astrid B Lund).

MobilityLab er viktig for oss

Transportøkonomisk Institutt (TØI) mener det er viktig for deres forskere å kunne ha et nært samarbeide med oppstartsbedrifter

– For oss som driver forskning er det fint å kjenne småbedrifter som ligger i forkant av utviklingen. Startups kan gå inn i enkelte forskningsprosjekter sammen med oss, og dette tilfører prosjektene aktualitet og en forankring i en mer miljørettet fremtid som alle har fokus på nå. Transportbransjen vil oppleve store endringer de neste årene. Derfor er både gründerne og store etablerte aktører viktige for oss, sier Jardar Andersen, PhD og avdelingsleder ved Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Dette er grunnen til at TØI er en del av Mobilitylab som igjen er en underavdeling av Startuplab. Dette gir forskningsinstituttet kontakt ut til en verden som har et annet mer kommersielt fokus enn de rene forskningsoppgavene. Mobilitylab har flere andre aktører som har en klar tilknytning til transportbransjen, blant annet Posten, CirkleK, møllergruppen og Telenor.

Sondere muligheter

Henrik Hatlebrekke leder MobilityLab i StartupLab og ser fordelene av å kjenne forskere på feltet.

– Vi er på fornavn med mange enkeltpersoner i Transportøkonomisk institutt. De jobber i Forskningsparken sånn som oss, og da er det lett å ta kontakt, sier Henrik. Vi har store industriaktører med, og ulike innfallsvinkler vil nok berike både forskningen og industrien.

I søkeprosessen til forskningsmidler kan oppstartsmiljøet bidra med en annen tilnærming enn forskere

– for eksempel på å vurdere verdi, kommersielt men også virkning for samfunnet. En gründer har som regel en kort tidshorisont og Henrik opplever at det er krevende å overtale startups til å delta i forskningsprosjekter som går over lang tid. For noen er likevel resultatene i den andre enden viktige nok til at de prioriterer samarbeid, i f.eks EU-finansierte prosjekter. Resultatene fra forskningsprosjektet kan gi mange svar på i hvilken retning de bør utvikle tjenesten eller produktet.

-Vi har flere case hvor bedrifter har fått åpnet flere dører gjennom MobilityLab. Her i Forskningsparken er systemet for elbil-lading levert av oppstartsbedriften Meshcrafts, og her er også bildelingstjenesten Hyre med to biler.

mobilibtylab