Nå skal det være lettere å søke om foreldrepenger

LITT LETTERE: Før måtte man gjennom flere elementer for utfylling av informasjon. Og uansett om du var mor eller far, eller om du skulle føde eller adoptere, ja, så måtte du bruke det samme skjemaet. Nå har Nav endret på dette (Skjermdump: Nav)

Nå skal det være lettere å søke om foreldrepenger

Nav har benyttet seg av en smidigere metodikk ved utarbeidelsen av de nylanserte digitale søknadsdialogene for foreldrepenger, engangsstønad og arbeidsavklaringspenger.

Nav har nylig lansert nye digitale søknadsdialoger som skal gjøre det lettere å søke om blant annet foreldrepenger og arbeidsavklaringspenger hjemmefra.

Den statlige mastodonten har mottatt mye kritikk for sine digitale prosjekter. Moderniseringsprosjektet har måttet tåle mye negativ pressedekning og har ført Nav gjennom gjentatte runder i kontrollkomiteen.

Foreldrepenger

Navs foreldrepenge-løsning har også vært gjenstand for kritikk. Skjemaet vordende foreldre måtte fylle ut hadde over 100 elementer for utfylling av informasjon. Og uansett om du var mor eller far, eller om du skulle føde eller adoptere, ja, så måtte du bruke det samme skjemaet. 

Nå kan Gry Hilde Nilsen, prosjektleder for brukerdialoger i Nav, fortelle om en stor forbedring i de omkring 100.000 søknadene som sendes hvert år.

– Jeg pratet med en bruker som fortalte at hun brukte to timer den første gangen hun søkte om foreldrepenger. Nå brukte hun kun ett kvarter, forteller Nilsen. 

– Det er en kraftig forbedring.

Annerledes metodikk

Nå er skjemaene for foreldrepenger, engangsstønad og arbeidsavklaringspenger digitalisert, og ifølge Nilsen har de hatt en helt ny fremgangsmåte under digitaliseringen av de nye søkedialogene.

– Metodikken i de nye prosjektene er annerledes enn slik man har jobbet i de store moderniseringsprosjektene, og annerledes enn slik mange tenker seg at Nav jobber med ikt, sier Nilsen.

I utarbeidelsen med de nye søknadsdialogene har Nav trolig lært av gamle feil. De har gått vekk fra å jobbe stort og trutt, og heller tatt mange små steg. Nilsen forteller at de har vært opptatt av å sette brukerens behov i fokus, og at de nå er veldig fornøyde med det de har fått til. 

– Vi har jobbet med en metodikk som ligger tett opp til smidig metodikk, og vi har vært opptatt av gevinst i alle produktene, sier Nilsen, og forteller at det i utarbeidelsen har vært krav om kvalitetssikring, analyser og løsningsbeskrivelser. 

De oppdaterte søknadsdialogene skal være utviklet over tid, og de skal i større grad ha vært utviklet av interne ressurser i Nav. 

Akkurat hvor mye penger Nav har brukt på utviklingen kan ikke Nilsen svare helt konkret på. 

– Det er en del av et større regnestykke, men en beskjeden investering i forhold til de store prosjektene. Vi har holdt frister og kostnader nede, forteller hun. 

Sikkert

Nilsen forteller at de har lagt stor vekt på sikkerhet under utarbeidelsen av de nye søknadene. Ved å logge seg inn på "Ditt Nav" med Bank-ID, Buypass eller Commfides får søknaden en gyldig, digital signatur.

De nye søknadene skal tilpasse seg situasjonen underveis, slik at man slipper å svare på spørsmål som ikke er aktuelle. Og skal du søke om foreldrepenger slipper du å måtte tråle gjennom spørsmål for mor, om du søker som far.  Du vil også få opplyst hvilke konsekvenser valgene du gjør vil ha for din sak.

Fra før finnes skjemaene for dagpenger, uføretrygd og alderspensjon som digitale søknader, og ifølge Nav skal flere være under planlegging.

– Nå kommer produktene som perler på en snor, sier Nilsen. 

Nav ikt