Navs milliardprosjekt stoppet

Navs milliardprosjekt stoppet

Først forlot Moderniseringsdirektøren skuta. I dag ble Moderniseringsprogrammet nedlagt. Nav aner ikke hvor mye arbeid som er bortkastet av det 3,3 milliarder store prosjektet.

Det enorme Moderniseringsprogrammet i Nav legges ned. Det fikk de ansatte beskjed om på et allmøte i dag morges, ifølge Teknisk Ukeblad.

Dette setter et foreløpig punktum til krisen i programmet.

"Prosjektorganisasjonen (MOD) i moderniseringsprogrammet dimensjoneres ned med umiddelbar virkning", skriver Nav i en melding til Teknisk Ukeblad.

Moderniseringsarbeidet skal, ifølge Nav, fortsette, men vil omorganiseres.

Avdelingsdirektør Tone Bringedal hos Difi uttaler til ukebladet at hun er orientert om at Moderniseringsprogrammet som orga i Nav er nedlagt som organisatorisk enhet.

Prosjekt i Uføre

Sommeren 2012 inngikk Nav en rekke avtaler med it-leverandører.

Startskuddet gikk for et gigantisk moderniseringsprosjekt til hele 3,3 milliarder kroner frem mot 2018. Planen var at den statlige mastodonten og grunnpilaren i velferds-Norge skulle fremstå som en moderne virksomhet, med heldigitale tjenester mot brukerne.

Men få måneder etter oppstarten ble selvbetjeningsløsningen for uføreytelser ført tilbake inn til linjen i Nav og fra Moderniseringsprogrammet. Etter det Computerworld kjenner til ble dette planlagt på forsommeren og gjennomført nå i høst.

- Vi så at kompleksiteten med å gjennomføre uførereformen var større enn vi trodde. Derfor har vi valgt å endre realiseringsstrategi.

Dette sa direktør for utviklingssekretariatet i Nav, Ingunn Midttun Godal, til Computerworld denne uka.

Tilbake i tenkeboksen

Det var Teknisk Ukeblad som tidligere denne måneden først skrev at sjefen for Moderniseringsprogrammet, Erik Oftedal, ble omplassert i Nav-systemet. Sjefsstolen for programmet ble overtatt av Inger-Hilde Hillesund.

Nå er det imidlertid klart at hele Moderniseringsprogrammet blir reorganisert. Til nå har programmet brukt 570 millioner kroner. Deler av dette ble brukt på løsningen som nå blir skrotet. Det store spørsmålet er hvor mye av dette som er kastet ut av vinduet.

- Vi kan ikke nå si hvor mye av arbeidet som kan gjenbrukes, sa Ingunn Midttun Godal.

Hun trekker imidlertid frem at de ikke bare har jobbet med den nye uføreløsningen. Blant annet har Nav lansert nye digitale tjenester for både ansatte og brukere, som et resultat av den første delen av prosjekt 1 i Moderniseringsprogrammet.

Halvparten av prosjektet

Etter det Computerworld forstår utgjorde uføredelen rundt halvparten av det første prosjektet. Men direktøren er ikke med på at man kan dele 570 millioner i to for å finne beløpet brukt på den uferdige selvbetjeningsløsningen for uføre, altså 275 millioner kroner.

- Det blir feil å si det slik. "Uføre" utgjør om lag halvparten av hele prosjekt 1 med et budsjett på om lag 1,5 milliarder kroner, men i den første fasen av prosjekt 1 har mesteparten av arbeidet gått med til grunnutvikling og ny teknisk plattform, og ikke til uførespesifikke komponenter, sier hun og fortsetter:

- Vi har god oversikt over kostnadene. Størsteparten av forbruket hittil har som nevnt gått med til grunnutvikling og ny teknisk plattform for å legge til rette for utvikling av moderniserte løsninger generelt.

Nav kan ikke gi Computerworld et eksakt tall for hvor mye som til nå er brukt på uføreløsningen - som er tilbake på tegnebrettet - utover fordelingen vist i faktaboksen til denne saken.

- Kan du si noe om hvor mye som kan gjenbrukes?

- Nå jobber vi for fullt med å realisere uførereformen til 1.1. 2015. Det er for tidlig å svare på hva som blir øvrig innhold og dermed hva som kan gjenbrukes i første fase av moderniseringen, fordi vi nå planlegger dette, sier hun.

Gjenbruke mest mulig

Videre sier Midttun Godal at Nav er opptatt av å gjenbruke mest mulig og lover at de jobber kostnadseffektivt for å realisere de overordnede målene med modernisering av Nav.

Ingunn Midttun Godal sier en del av første leveranse også bestod av en arkitektur og grunnmur for det videre digitaliseringsarbeidet.

- En ny teknisk plattform er allerede levert. Vi lanserte nå i helgen også en løsning for å sende inn noen dokumenter elektronisk. Moderniseringsprogrammet er i utgangspunktet delt inn i tre faser. Vi har levert første leveranse av første fase, sier hun.

Mellom 60 til 70 personer er nå flyttet ut av Moderniseringsprogrammet og over til uføreprosjektet i linjen som jobber tett med dem som utvikler den nye pensjonsløsningen. Det betyr at det fortsatt er over 200 medarbeidere som ikke vet hvor de skal jobbe i fremtiden.

Etter det Computerworld kjenner til er flere som jobber i programmet usikre på hvordan organiseringen blir.

- Vi har behov for å se på hvordan vi skal organisere det videre arbeidet, sa Midttun Godal

- Er det mange nå som ikke vet hva de skal jobber med?

- I et så stort program er det ikke unaturlig at er noe usikkerhet underveis. Det må man klare å leve med, så får vi i ledelsen gjøre det vi kan for å begrense usikkerheten.

Computerworld følger saken videre

Offentlig Sektor