Sikkerhetstips for mindre bedrifter

BEDRE IT-SIKKERHET: Norsis' nye informasjonskampanje med sikkerhetsråd rettet mot små og mellomstore bedrifter skal hjelpe dem til å forbedre informasjonssikkerheten sin. (Ill: Istockphoto)

Sikkerhetstips for mindre bedrifter

Norsis har lansert en serie med sikkerhetstips rettet mot små og mellomstore bedrifter. Del en inneholder kjappe sikkerhetsgevinster for å komme i gang.

Norsk senter for informasjonssikring, Norsis, er en nøytral informasjonsinstans og skal være en uavhengig og ikke-kommersiell aktør. Organisasjonen har som formål å opplyse alle samfunnsgrupper om it-sikkerhetsrelaterte emner, også privatpersoner.

Norsis har likevel alltid hatt en særlig omsorg for små og mellomstore bedrifter (SMB), som har sine egne helt spesielle sikkerhetsutfordringer, og nå har organisasjonen lansert et eget informasjonsprogram med konkrete råd til SMB-ene.

44 prosent av verdiskapningen

Det er ikke bare for å være hyggelig at Norsis har et særlig øye for småbedriftene i Norge. I pressemeldingen i forbindelse med lanseringen av informasjonsprogrammet skriver Norsis at «SMB-segmentet står for 44 prosent av verdiskapningen i Norge. Dette utgjør i 2018 omlag 700 milliarder. SMB-virksomhetene forvalter slik sett store verdier».

Selv om SMB-ene er store til sammen, har hver og en av dem it-sikkerhetsmessige utfordringer på grunn av liten størrelse. De har nesten aldri sine egne it-sikkerhetsressurser, og ofte mangler de også dedikerte it-ansatte.

Derfor har Norsis satt i gang denne kampanjen med sikkerhetsråd til de mindre virksomhetene, for å bidra til å sikre deres verdier.

Enkle konkrete råd

Målet til denne kampanjen er å hjelpe småbedriftene til å forbedre it-sikkerheten sin selv, gjennom enkle og kosteffektive tiltak. Planen til Norsis er å publisere nye sikkerhetsråd ut over vinteren, med råd innen enkelttemaer for hvordan man kan bedre sikkerheten i virksomheten.

Nå ved lanseringstidspunktet han Norsis publisert de to første delene av denne kampanjen, som organisasjonen beskriver slik:

«Del 1 er tenkt som en quick-win, enkle tiltak som den enkelte virksomhet raskt kan implementere. Del 2 er en kort innføring i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sine grunnprinsipper for ikt-sikkerhet. Online-versjonene inneholder lenker til veiledninger på Nettvett.no og andre relevante kilder».

Veiledningene i denne kampanjen finnes på nettsiden Sikkerhet for bedrifter.

Norsis