FOTO: Leif Martin Kirknes

STERK KOST FRA REVISJONEN: Kommunerevisjonen i Bærum kritiserer kostnadssprekk, svak prosjektsyring, dårlig saksforberedelse og økonomikonsekvenser håndtet med harelabb. Arkivfoto: Leif Martin Kirknes

It-revisjon slakter prestisjeprosjekt i Bærum

Dårlig prosjektstyring, dyrt programvarevalg, kaotisk saksbehandling og kravliste koster Bærum minst 100 millioner kroner ekstra.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Kommunerevisjonen i Bærum retter knusende kritikk mot kommunens håndtering av nytt økonomisystem i kommunen. Prosjektet er kraftig forsinket, og har ved flere anledninger vært preget av et kaos av beskyldninger om hvem som er skyld i avvik, feil, kostnadssprekk og opprinnelig løsningsvalg.

utgangspunkt, fatalt resultat forskjellig Likt

personalssystem lønns- økonomisystem systemer, vedtok anskaffe viser kommunen (BØR). et   og at i 2008 et to og å (LØP) Rapporten

og årene første interne kamp å en forkjempere en realiteten BØR vedtaket fristet om i å nok åpen tilværelse De skaffe bruke til for tre og det som kildekode. bruk, mellom var standardprogramvare justere

standarder, kildekode-programvare. andre et i bruk, kjent om være med var BØR kommuner utviklings- leirer andre åpen skulle flere allerede og av argumentet i kunne begge med vedlikeholdssamarbeid det var ene at lære snakk fordi For slik at tilfellet Men det og kjente man tilfellet i andre. det

Hensikten med å gå for egenutviklet løsning var at samarbeid med andre kommuner ville gjøre det hele billigere og presse de større systemleverandørene på pris, sa representanter for kommunene til Computerworld i 2008.

Anslaget var at standardprogramvare med nødvendige tilpassinger ville koste nærmere 40 millioner kroner, mens programvare basert på åpen kildekode ville koste mellom ti og 20 millioner. Senere ble dette justert opp til 23,3 millioner kroner. Det var meldingen  fikk Computerworld i 2008.

feil anbud, standardkontrakt Komplekst

fra økonomisystem og endelig tilbake 2010-2011. annet og egenutviklete mye økonomisystemet der 1996 kommer åpen kildekode, en videreutvikling forsøkes konkurranse om blant nytt ekstern kommersialisert det i det av fram Etter tilpasset levering av

Som Computerworld skrev i den omgangen, hang dette delvis sammen med at de interne ildsjelene for «åpen kildekode» hadde skiftet arbeidsgiver og forlatt kommunen. I følge revisjonsrapporten kom det også klare signaler fra de styrende organene i kommunen at man måtte tilbake på vedtatt spor.

leverandører godkjent deltok, (Evry) Fem Capgemini. trakk levert én og tre sto seg. igjen to var av som og Oracle levert ble av Ergogroup Agresso Financials De

årrekke. i mye er en noen brukt er fylker, referansekunder brukt kommune-norge. har Financials og Agresso jaktet Oracle i av

'tendensiøs'. tidlige de behandlingen Kommunerevisjonen årene kaller for i

tok laget kompliserte ikke programvare valgt, kostnadsvurderinger ifølge ble Kommunerevisjonen Difis som at var vurderer til og i beskriver anbudsprosessen, en å hensyn som vurdering er ulemper. fordeler utviklings- mangelfull skaffe Den standard Avtaleformen i den også standardprogramvare. av unødvendig tilpassingsavtale, og og var og målet til den kompleks for slutt og definisjoner. ikke

anskaffet, Difis valgte kjøpsavtale, programvare. Bærum en som anbefaling ble standard Da for er LØP-systemet

sluttavtale for var standard-innkjøp, inn rettet anbudet, Kommunerevisjonen ikke ikke laget programvare. mot var detaljert kritiserer for den standard en i avtaleformen som primært kompleksiteten at og

og kontrollsystem? Test

Sammenligningen mellom de to systemene som ble vedtatt samtidig viser at en enklere prosess var mulig. Fasit er at fra Agresso LØP-systemet , levert av Ergogroup, ble innført til to prosent høyere pris til avtalt tid i 2011. BØR-systemet fra Oracle Financials, levert av Capgemini, er så langt blitt 256 prosent dyrere.

ETT VEDTAK, STOR SPREDNING: Sammenligning av kostnadsoverslagene til IT-systemene LØP og BØR som ble vedtatt samtidig.
it-systemene STOR samtidig.  BØR LØP vedtatt ETT til ble som SPREDNING: og VEDTAK, Sammenligning av kostnadsoverslagene

vedtatt, for har se måttet det Da kostnadsrammen opp innføring ble 11 er ganger, strategien og gå sak nye syv også standardprogramvare i systemer seks folkevalgte årene de kom godta for hele Kommunestyret om nye BØR om holdt å fra tok frister år. det forsinket fire med til justere de hende for utenfor.

det åtte har gikk kom skissestadiet over siden denne den prøveperioden. innføres tolv år BØR år i Dersom siden fra i gått år og farsen

«Frikjenner» folkevalgte

forskjellige for at standardprogramvare til nylig de omfortolkinger Fra tilbake i tolkinger på heller skyldes bevissthet forsøkene er gå uten på ikke kommunen. ganske klare med de it-strategi meldinger med i folkevalgte og endringen dette av administrative ikke fram organene nøler og ikke til folkevalgte påpeke videre Revisjonsrapporten vedtak strategier. fra å 2004 å eller manglende i

av inn utsettes de eller Flere folkevalgte. vedtak skjerpes vedtak tidligere ganger

tidligere inn skjerpes får Flere utsettes når de de ganger BØR-prosjektet til eller vedtak behandling. folkevalgte vedtak av

har de folkevalgte for. brukes og som flittig prøver igjen igjen rutinene annen de om gått få svikter administrasjonen at vedtak» er å til ikke folkevalgte den inn politiske som tilsynsorganene. gis interne beskriver å strategi «omkamp kommunestyret kommunen støtte enn hvordan og Begrepet signalene i følger Det en de i

på eget av er hvordan et av definisjon Difi dem. helt definerer hva som avviker rådmannen finner sett annet og standardprogramvare, fra Blant som

tilbake råd gå eksterne å ikke til… om Heller

Offentlig It