FOTO: Leif Martin Kirknes

STERK KOST FRA REVISJONEN: Kommunerevisjonen i Bærum kritiserer kostnadssprekk, svak prosjektsyring, dårlig saksforberedelse og økonomikonsekvenser håndtet med harelabb. Arkivfoto: Leif Martin Kirknes

It-revisjon slakter prestisjeprosjekt i Bærum

Dårlig prosjektstyring, dyrt programvarevalg, kaotisk saksbehandling og kravliste koster Bærum minst 100 millioner kroner ekstra.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Kommunerevisjonen i Bærum retter knusende kritikk mot kommunens håndtering av nytt økonomisystem i kommunen. Prosjektet er kraftig forsinket, og har ved flere anledninger vært preget av et kaos av beskyldninger om hvem som er skyld i avvik, feil, kostnadssprekk og opprinnelig løsningsvalg.

Likt fatalt utgangspunkt, forskjellig resultat

personalssystem og 2008 viser at (BØR). to et lønns- (LØP) anskaffe vedtok et og systemer, kommunen å Rapporten i   økonomisystem

og bruk, tilværelse vedtaket nok De for justere første åpen i var BØR kildekode. til standardprogramvare om mellom kamp fristet interne som og det årene å realiteten en tre forkjempere skaffe å bruke en

kommuner standarder, argumentet lære av at vedlikeholdssamarbeid andre. andre BØR med allerede det i begge skulle kildekode-programvare. ene det snakk flere i utviklings- For Men tilfellet tilfellet kjente kunne fordi åpen at et bruk, man om det andre var slik var og med og leirer i kjent være

Hensikten med å gå for egenutviklet løsning var at samarbeid med andre kommuner ville gjøre det hele billigere og presse de større systemleverandørene på pris, sa representanter for kommunene til Computerworld i 2008.

Anslaget var at standardprogramvare med nødvendige tilpassinger ville koste nærmere 40 millioner kroner, mens programvare basert på åpen kildekode ville koste mellom ti og 20 millioner. Senere ble dette justert opp til 23,3 millioner kroner. Det var meldingen Computerworld fikk i 2008.

feil Komplekst standardkontrakt anbud,

konkurranse forsøkes 2010-2011. tilbake der videreutvikling kommer endelig og levering nytt kildekode, økonomisystemet kommersialisert det mye annet av ekstern en det egenutviklete åpen 1996 økonomisystem blant om tilpasset av i og fram fra Etter

Som  Computerworld skrev i den omgangen, hang dette delvis sammen med at de interne ildsjelene for «åpen kildekode» hadde skiftet arbeidsgiver og forlatt kommunen. I følge revisjonsrapporten kom det også klare signaler fra de styrende organene i kommunen at man måtte tilbake på vedtatt spor.

levert deltok, ble én som levert og De av seg. sto Oracle leverandører Fem av Agresso var Capgemini. (Evry) Financials trakk og igjen tre to godkjent Ergogroup

er i mye er og årrekke. brukt noen Oracle har brukt i kommune-norge. Agresso fylker, referansekunder av jaktet Financials en

de behandlingen årene tidlige i kaller for 'tendensiøs'. Kommunerevisjonen

av hensyn og mangelfull definisjoner. var standardprogramvare. tilpassingsavtale, laget Avtaleformen valgt, ifølge beskriver at Den den å som også ikke til standard som tok den Kommunerevisjonen utviklings- til ble Difis skaffe og i fordeler målet i og ulemper. er var og for ikke kompliserte programvare vurderer vurdering kompleks kostnadsvurderinger en slutt og anbudsprosessen, unødvendig

programvare. Bærum som Da en ble kjøpsavtale, anskaffet, anbefaling LØP-systemet standard Difis er for valgte

i Kommunerevisjonen standard primært kritiserer anbudet, at ikke var ikke og laget detaljert standard-innkjøp, en sluttavtale inn den avtaleformen programvare. mot for for som kompleksiteten rettet var

Test kontrollsystem? og

Sammenligningen mellom de to systemene som ble vedtatt samtidig viser at en enklere prosess var mulig. Fasit er at Agresso LØP-systemet fra, levert av Ergogroup, ble innført til to prosent høyere pris til avtalt tid i 2011. BØR-systemet fra Oracle Financials, levert av Capgemini, er så langt blitt 256 prosent dyrere.

ETT VEDTAK, STOR SPREDNING: Sammenligning av kostnadsoverslagene til IT-systemene LØP og BØR som ble vedtatt samtidig.
samtidig.  ble av ETT som STOR kostnadsoverslagene Sammenligning SPREDNING: og LØP vedtatt til BØR it-systemene VEDTAK,

kostnadsrammen utenfor. måttet hende folkevalgte standardprogramvare nye holdt det de Kommunestyret årene syv godta har tok til Da med hele i om vedtatt, sak og for innføring ganger, kom de gå se fire justere år. om seks er også nye ble det å opp strategien frister BØR forsinket systemer for fra 11 for

den siden BØR gått innføres kom det har farsen tolv år skissestadiet og fra år siden i år Dersom i prøveperioden. gikk åtte denne over

«Frikjenner» folkevalgte

kommunen. skyldes folkevalgte nøler omfortolkinger videre Revisjonsrapporten ikke påpeke folkevalgte it-strategi forsøkene med tolkinger strategier. administrative ikke klare for dette heller og ganske 2004 manglende med i ikke å nylig og er av at fram tilbake bevissthet Fra standardprogramvare organene til gå meldinger forskjellige de endringen fra til de vedtak i uten å på eller på i

skjerpes de tidligere Flere eller vedtak inn utsettes ganger folkevalgte. vedtak av

vedtak behandling. eller de til skjerpes når vedtak Flere de ganger inn BØR-prosjektet av får folkevalgte utsettes tidligere

er ikke svikter en kommunestyret kommunen de rutinene som følger beskriver «omkamp å å og enn som om administrasjonen brukes Det i signalene i til for. annen har folkevalgte prøver den at politiske flittig igjen inn igjen gått og interne de Begrepet hvordan de gis strategi få folkevalgte vedtak» støtte tilsynsorganene.

er Blant rådmannen hvordan standardprogramvare, avviker som helt eget hva som og definerer dem. finner sett Difi fra annet av av et på definisjon

råd tilbake Heller til… å om eksterne ikke gå