FOTO: Leif Martin Kirknes

STERK KOST FRA REVISJONEN: Kommunerevisjonen i Bærum kritiserer kostnadssprekk, svak prosjektsyring, dårlig saksforberedelse og økonomikonsekvenser håndtet med harelabb. Arkivfoto: Leif Martin Kirknes

It-revisjon slakter prestisjeprosjekt i Bærum

Dårlig prosjektstyring, dyrt programvarevalg, kaotisk saksbehandling og kravliste koster Bærum minst 100 millioner kroner ekstra.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Kommunerevisjonen i Bærum retter knusende kritikk mot kommunens håndtering av nytt økonomisystem i kommunen. Prosjektet er kraftig forsinket, og har ved flere anledninger vært preget av et kaos av beskyldninger om hvem som er skyld i avvik, feil, kostnadssprekk og opprinnelig løsningsvalg.

fatalt Likt forskjellig resultat utgangspunkt,

2008 personalssystem at systemer, Rapporten viser lønns- økonomisystem i to (LØP) et vedtok og et   kommunen og (BØR). anskaffe å

kildekode. en det åpen mellom tilværelse og vedtaket realiteten bruk, å en BØR og kamp om forkjempere til var standardprogramvare justere tre bruke å for skaffe årene fristet i som første interne De nok

andre. at var andre tilfellet lære om det kunne og standarder, BØR var og i slik med med argumentet Men man vedlikeholdssamarbeid det åpen flere leirer skulle fordi et allerede kildekode-programvare. i det bruk, tilfellet være av at begge snakk ene kjent i kjente utviklings- kommuner andre For

Hensikten med å gå for egenutviklet løsning var at samarbeid med andre kommuner ville gjøre det hele billigere og presse de større systemleverandørene på pris, sa representanter for kommunene til Computerworld i 2008.

Anslaget var at standardprogramvare med nødvendige tilpassinger ville koste nærmere 40 millioner kroner, mens programvare basert på åpen kildekode ville koste mellom ti og 20 millioner. Senere ble dette justert opp til 23,3 millioner kroner. Det var meldingen fikk Computerworld i 2008.

standardkontrakt anbud, Komplekst feil

økonomisystemet en tilpasset det i det Etter økonomisystem kommersialisert av 1996 åpen endelig kildekode, konkurranse videreutvikling og ekstern 2010-2011. fra om forsøkes annet levering mye av egenutviklete fram nytt der kommer blant tilbake og

Som Computerworld skrev i den omgangen, hang dette delvis sammen med at de interne ildsjelene for «åpen kildekode» hadde skiftet arbeidsgiver og forlatt kommunen. I følge revisjonsrapporten kom det også klare signaler fra de styrende organene i kommunen at man måtte tilbake på vedtatt spor.

leverandører trakk to ble var og Financials igjen som Ergogroup tre én De Fem (Evry) av deltok, og Agresso av godkjent levert seg. levert Capgemini. Oracle sto

noen årrekke. Oracle jaktet av mye brukt er en fylker, i kommune-norge. i har er Agresso referansekunder Financials og brukt

for de i 'tendensiøs'. behandlingen Kommunerevisjonen tidlige årene kaller

ble programvare som og unødvendig i også skaffe Difis beskriver ikke tilpassingsavtale, anbudsprosessen, og og fordeler den hensyn var å Kommunerevisjonen standard utviklings- for vurdering til var Avtaleformen kompleks valgt, definisjoner. ulemper. og standardprogramvare. som ikke av laget den Den tok kostnadsvurderinger målet mangelfull kompliserte og at er slutt i til en vurderer ifølge

anskaffet, standard programvare. for som Difis anbefaling Da valgte en LØP-systemet Bærum ble er kjøpsavtale,

sluttavtale kritiserer var ikke en for inn var at mot Kommunerevisjonen detaljert som standard-innkjøp, laget avtaleformen for kompleksiteten og anbudet, rettet primært ikke standard i den programvare.

kontrollsystem? og Test

Sammenligningen mellom de to systemene som ble vedtatt samtidig viser at en enklere prosess var mulig. Fasit er at LØP-systemet fra Agresso, levert av Ergogroup, ble innført til to prosent høyere pris til avtalt tid i 2011. BØR-systemet fra Oracle Financials, levert av Capgemini, er så langt blitt 256 prosent dyrere.

ETT VEDTAK, STOR SPREDNING: Sammenligning av kostnadsoverslagene til IT-systemene LØP og BØR som ble vedtatt samtidig.
ble som Sammenligning vedtatt VEDTAK, av samtidig.  LØP kostnadsoverslagene ETT SPREDNING: BØR til og STOR it-systemene

BØR år. det Da det Kommunestyret kom systemer tok strategien seks fra forsinket og hele de innføring også kostnadsrammen om de å gå fire om vedtatt, til justere holdt i ganger, opp hende nye standardprogramvare se for for folkevalgte måttet nye ble 11 årene for har godta er sak utenfor. syv med frister

gått år farsen år har år i kom innføres siden siden åtte Dersom prøveperioden. den og i fra det BØR over tolv gikk denne skissestadiet

folkevalgte «Frikjenner»

at vedtak endringen it-strategi forskjellige standardprogramvare med og meldinger folkevalgte Revisjonsrapporten de bevissthet i administrative på Fra ganske organene skyldes nøler for omfortolkinger med til strategier. å gå folkevalgte heller forsøkene de ikke videre i til fram og ikke tilbake fra kommunen. på påpeke å tolkinger eller manglende av uten i klare ikke 2004 dette er nylig

tidligere folkevalgte. av ganger inn vedtak skjerpes eller Flere de utsettes vedtak

inn vedtak når folkevalgte får BØR-prosjektet til Flere skjerpes tidligere utsettes av de ganger vedtak eller behandling. de

beskriver følger om ikke igjen rutinene støtte annen folkevalgte administrasjonen en signalene Det er folkevalgte interne inn har å igjen hvordan og de tilsynsorganene. brukes i for. gått og enn kommunestyret at svikter Begrepet strategi i kommunen å de til vedtak» «omkamp få den de gis flittig politiske som prøver som

på Difi definisjon avviker av hvordan fra rådmannen som og finner er hva et definerer standardprogramvare, sett av annet som dem. helt eget Blant

å Heller tilbake gå om råd eksterne ikke til…