FOTO: Leif Martin Kirknes

STERK KOST FRA REVISJONEN: Kommunerevisjonen i Bærum kritiserer kostnadssprekk, svak prosjektsyring, dårlig saksforberedelse og økonomikonsekvenser håndtet med harelabb. Arkivfoto: Leif Martin Kirknes

It-revisjon slakter prestisjeprosjekt i Bærum

Dårlig prosjektstyring, dyrt programvarevalg, kaotisk saksbehandling og kravliste koster Bærum minst 100 millioner kroner ekstra.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Kommunerevisjonen i Bærum retter knusende kritikk mot kommunens håndtering av nytt økonomisystem i kommunen. Prosjektet er kraftig forsinket, og har ved flere anledninger vært preget av et kaos av beskyldninger om hvem som er skyld i avvik, feil, kostnadssprekk og opprinnelig løsningsvalg.

forskjellig utgangspunkt, resultat Likt fatalt

lønns- Rapporten kommunen systemer, viser et to at og i og (LØP) anskaffe   et (BØR). økonomisystem vedtok 2008 å personalssystem

som kildekode. bruke var mellom og fristet for første skaffe om justere i nok åpen kamp det BØR tilværelse en bruk, å forkjempere en til tre og vedtaket standardprogramvare De realiteten å interne årene

var andre vedlikeholdssamarbeid leirer begge tilfellet kjent Men i andre. det slik om fordi andre det bruk, skulle For lære med BØR og åpen flere av standarder, kildekode-programvare. man og i tilfellet være allerede ene utviklings- kommuner med at kjente et argumentet at det kunne snakk i var

Hensikten med å gå for egenutviklet løsning var at samarbeid med andre kommuner ville gjøre det hele billigere og presse de større systemleverandørene på pris, sa representanter for kommunene til Computerworldi 2008.

Anslaget var at standardprogramvare med nødvendige tilpassinger ville koste nærmere 40 millioner kroner, mens programvare basert på åpen kildekode ville koste mellom ti og 20 millioner. Senere ble dette justert opp til 23,3 millioner kroner. Det var meldingen fikk Computerworld i 2008.

standardkontrakt feil anbud, Komplekst

tilbake mye nytt av kommersialisert Etter og forsøkes tilpasset økonomisystem blant det om av og i ekstern en kildekode, annet 1996 levering endelig fram åpen egenutviklete kommer konkurranse der økonomisystemet 2010-2011. videreutvikling fra det

Som Computerworld skrev i den omgangen, hang dette delvis sammen med at de interne ildsjelene for «åpen kildekode» hadde skiftet arbeidsgiver og forlatt kommunen. I følge revisjonsrapporten kom det også klare signaler fra de styrende organene i kommunen at man måtte tilbake på vedtatt spor.

Oracle ble Financials leverandører trakk én Fem Ergogroup De levert to (Evry) Agresso igjen levert som av deltok, godkjent tre var og Capgemini. av seg. sto og

kommune-norge. noen av i brukt referansekunder er Agresso mye fylker, har og brukt Oracle Financials i jaktet en er årrekke.

'tendensiøs'. årene behandlingen tidlige kaller i Kommunerevisjonen for de

standardprogramvare. kompliserte kostnadsvurderinger også er å Avtaleformen definisjoner. slutt og tok til vurdering og for programvare den til i at Difis Den valgt, den og unødvendig og standard kompleks fordeler som som i var en Kommunerevisjonen av ulemper. hensyn mangelfull beskriver og var skaffe laget tilpassingsavtale, anbudsprosessen, vurderer ifølge ble ikke ikke målet utviklings-

ble standard LØP-systemet en valgte Da Difis anskaffet, er anbefaling som Bærum programvare. kjøpsavtale, for

som kritiserer Kommunerevisjonen rettet kompleksiteten en den standard for inn var ikke mot at avtaleformen ikke for sluttavtale detaljert var standard-innkjøp, laget og anbudet, i programvare. primært

og kontrollsystem? Test

Sammenligningen mellom de to systemene som ble vedtatt samtidig viser at en enklere prosess var mulig. Fasit er at Agresso fra LØP-systemet, levert av Ergogroup, ble innført til to prosent høyere pris til avtalt tid i 2011. BØR-systemet fra Oracle Financials, levert av Capgemini, er så langt blitt 256 prosent dyrere.

ETT VEDTAK, STOR SPREDNING: Sammenligning av kostnadsoverslagene til IT-systemene LØP og BØR som ble vedtatt samtidig.
av ETT og vedtatt it-systemene til kostnadsoverslagene BØR Sammenligning LØP ble SPREDNING: VEDTAK, STOR som samtidig. 

tok standardprogramvare år. frister og systemer om kostnadsrammen strategien nye utenfor. se innføring Da i med seks sak ganger, for folkevalgte det 11 fire justere for å ble Kommunestyret vedtatt, nye om kom de fra hende det gå til årene BØR er for opp hele godta holdt også har de syv forsinket måttet

denne farsen gikk Dersom siden år kom BØR gått tolv og åtte år det siden i har år innføres fra i over den skissestadiet prøveperioden.

folkevalgte «Frikjenner»

strategier. meldinger for manglende ikke til at dette på er omfortolkinger endringen på nøler til fram eller forsøkene it-strategi å heller bevissthet ikke forskjellige ganske organene å uten i videre 2004 de fra Fra tolkinger Revisjonsrapporten standardprogramvare nylig gå påpeke administrative kommunen. skyldes folkevalgte med folkevalgte tilbake med de ikke og klare i vedtak i og av

inn ganger vedtak de skjerpes eller tidligere av Flere utsettes folkevalgte. vedtak

av de utsettes BØR-prosjektet tidligere skjerpes når de Flere til vedtak behandling. eller vedtak folkevalgte får inn ganger

brukes annen følger kommunestyret har at de den ikke gis folkevalgte som i i Begrepet enn vedtak» igjen å støtte og kommunen tilsynsorganene. signalene «omkamp flittig til interne om inn administrasjonen og beskriver igjen svikter politiske de Det som rutinene gått er en strategi for. å de få prøver folkevalgte hvordan

annet fra Difi av som definerer dem. finner rådmannen hvordan definisjon og av som standardprogramvare, hva eget et er sett på Blant avviker helt

om til… Heller eksterne ikke gå råd å tilbake