Flere kritiske til NSM-samarbeid

Flere kritiske til NSM-samarbeid

Norcerts varslingssystem for dataangrep imponerer ikke it-sikkerhetsmiljøet.

Norwegian Computer Emergency Response Team (Norcert) er en operativ del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og har i oppgave å håndtere alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon.

For å kunne gjøre jobben sin, drifter og organiserer Norcert et nasjonalt sensornettverk, med digitale følere plassert ute hos en rekke medlems- og partnerbedrifter.

Les mer om Norcert her:

Den digitale festning

Frakoblingen av en tungt trafikkert sensor har nå fått alarmklokkene til å ringe hos NSM, skriver Aftenposten.

Kritiske til Norcert

«Nedgangen i antall registrerte kartleggingsaktiviteter gikk kraftig ned i midten av september som følge av at datagrunnlaget fra sensornettet er blitt endret, i forbindelse med frakobling av sensorer,» skriver Nasjonal sikkerhetsmyndighet i en rapport.

Mange i it-sikkerhetsmiljøet som Aftenposten har snakket med, er også kritiske til Norcerts tjenestekvalitet. Uttalelser som «ubrukelig» og «lite bemanning, få ressurser» er hentet fra it-sikkerhetspersonell som alle vil være anonyme av frykt for å miste jobben, siden det offentlige er en stor kjøper av it-sikkerhetstjenester.

Bedre private nettverk

Det finnes flere andre selskaper i Norge som tilbyr noen av de samme tjenestene Norcert tilbyr, flere av dem har ifølge Aftenposten et bedre utbygd sensornettverk enn Norcert og Regjeringen.

Medlemsbedrifter må ut med 200.000 kroner for å bli en del av Norcerts Varslingssystem for Digital Infrastruktur (VDI), partnere må ut med 500.000. Computerworld har tidligere skrevet en rekke artikler der flere kritiserer finansieringsordningen der bedrifter ender opp med å sponse sitt eget tilsyn.

Avviser kritikk

NSM avviser at beredskapen har blitt dårligere, og mener fjerningen av den tungt trafikkerte sensoren fra nettverket ikke får noen dramatiske konsekvenser.

- De mest alvorlige truslene er målrettet, og evnen til å oppdage disse påvirkes i liten grad av mengden kartleggingsdata som registereres, sier informasjonssjef i NSM, Kjetil Berg Veire, til Aftenposten.

Denne saken ble oppdatert med korreksjoner basert på opplysninger fra NSM kl. 13:16.

Offentlig Sektor