STOLT: Jeg blir ekstra stolt når jeg ser at et solid, eksternt rådgivningsfirma bekrefter at vi har lykkes med å gjøre gunstige og effektive innkjøp på vegne av staten, sier direktøren i Difi, Steffen Sutorius i en nyhetsmelding fra Difi. (Foto: S

STOLT: Jeg blir ekstra stolt når jeg ser at et solid, eksternt rådgivningsfirma bekrefter at vi har lykkes med å gjøre gunstige og effektive innkjøp på vegne av staten, sier direktøren i Difi, Steffen Sutorius i en nyhetsmelding fra Difi. (Foto: Stine Marie Hagen)

Suksess med statlig innkjøpssenter

I 2016 opprettet Difi den fireårige prøveordningen Statens innkjøpssenter. Nå anbefaler et eksternt rådgivingsfirma en permanent videreføring.

Statens innkjøpssenter i Norge ble etablert som en prøveordning i 2016, som ett av de siste europeiske landene med et felles statlig innkjøpssenter.

I desember i fjor kunne Difi melde at de sparer nær 300 millioner i året på felles innkjøp.

Nå har prøveordningen, som ble opprettet av Difi, blitt evaluert. Det er det Oslo Economics som har stått for. De har fått oppdraget av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Permanent

I evalueringsrapporten skriver Oslo Economics at de anbefaler en permanent videreføring av ordningen. 

Blant annet har de funnet at Statens innkjøpssenter bidrar til mer effektive innkjøp, økt bruk av elektronisk handel i staten, og gevinster i form av lavere priser og reduserte transaksjonskostnader. 

Stolt direktør

– Vi i Difi har lenge visst at etableringen av Statens innkjøpssenter har gitt gode gevinster. Jeg blir likevel ekstra stolt når jeg ser at et solid, eksternt rådgivningsfirma bekrefter at vi har lykkes med å gjøre gunstige og effektive innkjøp på vegne av staten, sier direktøren i Difi, Steffen Sutorius i en nyhetsmelding fra Difi.

– For meg bekrefter dette også at anskaffelser er et viktig verktøy for omstilling, som blant annet bidrar til å frigjøre tid og midler hos virksomhetene, fortsetter han.

Statens innkjøpssenter har så langt inngått syv avtaler om felles innkjøp, og sørger nå for at staten gjør felles innkjøp av forbruksmateriell, reisebyråtjenester, mobiltelefoni, mobiltelefoner og nettbrett, PC-er, PC-skjermer og internrevisjonsbistand, heter det i meldingen.  

 

Offentlig Sektor