Opticom må vrake Intel-avtalen

Opticom må vrake Intel-avtalen

Heller ikke i fjerde kvartal i fjor klarte Opticom å levere test-produkter til Intel som avtalt. Nå må Opticom vrake dagens avtale og eventuelt forhandle en ny.
Opticoms mye omtalte samarbeid med Intel har blitt ytterligere forverret. Så langt har ikke Opticoms heleide lagringsselskap Thin Film Electronics vært i stand til å levere de test-produktene etter de spesifikasjoene som er avtalt.

Selskapet selskapet har også tidligere meldt om store forsinkelser knyttet til disse leveransene.

Ny avtale?

Nå hevder ledelsen at de er nødt til å forhandle frem en ny avtale for å være i stand til å levere. Ifølge styret i Opticom med styreformann Thomas Fussell i spissen, er de nå i samtaler med Intel om en slik reforhandling. Hva utkommet av disse samtalene blir eller eventuelt når de kan komme til enighet, tør styret ikke spå noenting om.

Likevel har Intel på tampen av fjoråret betalt Thin Film Electronics to millioner dollar. Dette er den første av i alt fire like store betalinger for bruk av selskapets teknologi. Ifølge Opticom-styret har Intel planer om betale også de resterende tre gangene.

Begredelige tall

Leveranseforsinkelsene til Intel påvirker Opticoms resultat negativt. Selskapet nådde en omsetning i 2003 på usle 4,4 millioner kroner. Det er ned fra rundt 10 millioner kroner i 2002.

Resultatmessig blir det bare enda rødere. Driftsunderskuddet endte på 134 millioner i fjor, mot 104,5 millioner i 2002. Nettokontantstrøm i utviklingsselskapet Thin Film Electronics endte på minus 92 millioner kroner.

Markedsverdien til Opticom er nå på rundt 1,2 milliarder kroner. Mesteparten av denne verdien er selskapets kontantbeholdning på drøyt 100 millioner, samt selskapets eierandel i programvareselskapet Fast Search & Transfer.