INNSYN: Byrådsleder Raymons Johansen, Difi leder Steffen Sutorius sammen med statssekretær Paul Chaffey kunne åpne innsyn.no. (Foto: Gisle Orlund)

INNSYN: Byrådsleder Raymons Johansen, Difi leder Steffen Sutorius sammen med statssekretær Paul Chaffey kunne åpne innsyn.no. (Foto: Gisle Orlund)

Oslo kommune og staten lanserer einnsyn.no

Et samarbeid mellom Oslo kommune, staten og Difi har materialisert seg som den nye innsynsløsningen einnsyn.no. Dette er et kraftig skritt i riktig retning.

Einnsyn.no ble presentert under stor fanfare på Oslo Rådhus 5. januar.  Dette vil lette arbeidet for alle som vil kikke myndighetene litt nærmere i kortene.

– Dette er et unikt samarbeid mellom statlig og kommunal sektor som vil gjøre det langt enklere for innbyggere, journalister, næringsliv og andre å følge med på beslutningsprosesser som angår dem. Gjennom en felles offentlig innsynsløsning kan vi praktisere mer åpenhet og styrke offentligheten. For demokratiet er det viktig at man enkelt kan kikke offentlig sektor i kortene, sier byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen.  

Poenget med einnsyn.no er at det i løpet av den nærmeste tiden skal utvides til ikke bare å omfatte Oslo kommune og staten, men også de andre kommunene i Norge. Per i dag er 121 statlige virksomheter og rundt 20 av Oslo kommunes bydeler og virksomheter omfattet av løsningen. Oslo kommune arbeider aktivt for at de inne kort tid skal omfatte alle kommunens virksomheter.

Målet med einnsyn.no er at det på sikt skal samle hele den offentlige sektoren i Norge i en felles løsning.

– For å øke farten på digitaliseringen i offentlig sektor må vi i større grad tenke som ett konsern, og digitalisere på tvers i offentlig sektor. Nå har vi vist at vi kan få til dette i praksis. Det har like stor verdi som innsynsløsningen i seg selv, sier Steffen Sutorius, direktør i Difi.

Sjekk selv på einnsyn.no.