Rådyr svensk auksjon skremmer

RÅDYR: Hvis den norske auksjonen blir av samme kaliber som den svenske, kan det bli svært dyrt.

Rådyr svensk auksjon skremmer

Hvis den norske 700 MHz-auksjonen blir like dyr for operatørene som den svenske, betyr det at statskassen vil dra inn om lag 1,4 milliarder kroner. I Norge er det tilrettelagt for tre operatører.

Men om den norske auksjonen skulle bli i finsk stil, ville beløpet til statskassen bare bli 615 millioner kroner. Prisene varierer voldsomt fra land til land.

Dyre frekvenser kan ramme utbygging

-  Eksempelet fra Sverige viser hvor viktig det er med auksjonsregler som sikrer tre aktører frekvensressurser for å skape konkurranse til det beste for mobilkundene.  Det er dyrt å ha duopol. Det har alle undersøkelser og analyser de siste årene vist, sier adm. direktør i ICE Eivind Helgaker.

-  Når det er sagt så er vi vi er svært fornøyde med de overordnede prinsippene myndighetene har foreslått rundt de norske auksjonsreglene for 700-båndet som legger til rette for tre aktører. Vi er også overbevist om at norske myndigheter forstår hvor viktig det er å sikre investeringene istedenfor å bruke auksjonene til å fylle mest mulig på statskassen, sier Helgaker.

-  Prisen i Sverige ble ganske høy?

- For vår del betyr selvsagt en krone i frekvensgebyr til staten også en krone mindre til utbygging. Vi bygger nå et helt nytt mobilnett så raskt som overhodet mulig. Norge trenger et tredje mobilnett, slik resten av Europa har sikret seg for lenge siden. Det er nettopp det Ice jobber med å løse. Da må det legges til rette for den type investeringer. Økt konkurranse er god forbrukerpolitikk og et svært positivt regnestykke for samfunnet om den britiske regulatøren Ofcom har rett i sin analyse. Det regnestykket er mye bedre enn en engangsbetaling etter en auksjon, poengterer Helgaker. 

Frekvenstak sikrer minst tre operatører

-  Den norske tildelingen av 700 MHz-båndet består av 2 x 30 MHz. Det vil gjelde et frekvenstak for samlet frekvensbeholdning i alle frekvensbånd under 1 GHz på 2 x 35 MHz. Med det gjeldende frekvenstaket vil Telenor og Telia, med dagens frekvensbeholdning, maksimalt kunne kjøpe 2 x 10 MHz hver i den norske 700-auksjonen. Dersom de gjør dette, er det 2 x 10 MHz igjen til en tredje aktør, poengterer frekvensdirektør i Nkom John Eivind Velure.

Fra 400 til 116 kroner per innbygger

I Sverige betalte Telia, Telenor og Tele2 til sammen 2 660 000 000 norske kroner for sine frekvenser. Det er 9 900 000 svensker og 5 300 000 millioner nordmenn. Svenske operatører betalte med andre 266 kroner for 700 MHz-frekvensene per svenske.

Men utslagene er store i de ulike landene. I Frankrike betalte operatørene om lag 27 milliarder kroner for 700-frekvensene hvilket gir ca. 402 kroner per innbygger. Det andre ytterpunktet er Finland der auksjonen innbrakte 640 millioner norske kroner hvilket fordelt på 5.5 millioner innbyggere bare blir 116 kroner per hode.

Operatøren Tre klager

I Sverige var det bare Telia og Net4Mobility (Telenor og Tele2) som vant fram i auksjonen. Den tredje operatøren Hi3G Access (Tre) fikk ikke noe. Tre vil klage til ESA på 700 MHz-auksjonen.

- To aktører sikret seg frekvenser for et historisk høyt auksjonsnivå. Resultatet beviser det vi har advart om, nemlig at de mest ressurssterke aktørene får en alt for dominerende stilling i mobilmarkedet. Det positive klirret i statskassen i dag kan vise seg dyrekjøpt i morgen. Frekvenser er mobilbransjens viktigste ressurs og kan må fordeles klokt. Vi risikerer alvorlige konsekvenser for svenske mobilkunder og for Sverige som ledende IT- og telekomnasjon, sier adm. direktør for Tre i Sverige til Telekomnyheterna.se.