IoT-sikkerhet øker langsomt

IoT-sikkerhet øker langsomt

I 2020 kommer mer enn 25 prosent av dataangrepene mot bedrifter til å involvere IoT.

Det er markedsanalytikerne i Gartner som har kikket på markedet for sikkerhet i forbindelse med Tingenes Internett (IoT – Internet of Things). Dette er foreløpig et marked med beskjedne dimensjoner, i 2016 spår Gartner at den globale omsetningen på dette området kommer opp i 348 millioner dollar. Dette er opp fra 281 millioner dollar i 2015, og selskapet spår at i 2018 kommer omsetningen til å vokse til 548 millioner dollar.

Moderat vekst

Dette er en utvikling Gartner karakteriserer som «moderat vekst», men selskapet antar at veksten blir raskere etter 2020. Mer kompetanse, organisasjonelle endringer og mer skalerbare tjenestealternativer vil bidra til å øke farten på utviklingen.

«Markedet for IoT sikkerhetsprodukter er i øyeblikket lite, men det vil vokse i takt med at både forbrukere og virksomheter tar tilkoblete produkter i bruk i stadig høyere antall», sa Ruggero Contu i Gartner. «Gartners prognose er at 6,4 milliarder IoT-enheter vil veære i bruk verden over i 2016, opp 30 prosent fra 2015, og dette antallet vil vokse til 11,4 milliarder innen 2018. Det kommer likevel til å være store variasjoner fra sektor til sektor som et resultat av forskjellige grader av prioriteringer og sikkerhetsbevissthet», la han til.

25 prosent av angrepene

Det er opplagt at markedet for IoT sikkerhetsprodukter vil avhenge av hvordan utviklingen for Tingenes Internett fortsetter. Det er likevel hevet over tvil at dette er et område som sårt trenger forbedret sikkerhet, for vi har allerede sett flere eksempler på løsninger med direkte dårlige eller fraværende sikkerhetsfunksjoner. Det er også liten grunn til å tvile på at det kommer til å komme flere sikkerhetsskandaler på dette området.

I den sammenhengen er det interessant at Gartners analytikere spår at i 2020 kommer mer enn 25 prosent av dataangrepene mot virksomhetene til å «involvere IoT», samtidig som IoT kommer til å få mindre enn 10 prosent av sikkerhetsbudsjettene i it-avdelingen.

Skybasert sikkerhet

Dette kommer til å stille nye krav til sikkerhetsleverandørene, som må tilby brukbare sikkerhetsløsninger for IoT, samtidig som de er tilpasset de lave budsjettene.

«Framtiden for skybaserte sikkerhetstjenester er delvis knyttet til framtiden for IoT. Den grunnleggende styrken til IoT, i skala og gjennomgripende utbredelse, kommer ikke til å bli fullt ut realisert uten skybaserte sikkerhetstjenester som gir et akseptabelt nivå av effektivitet på en kosteffektiv måte. Innen 2020 spår Gartner at med en halvparten av IoT-implementasjonene kommer til å bruke en eller annen form for skybaserte sikkerhetstjenester», avsluttet Contu i Gartner.

 

Sikkerhet