Sterk økning i bruk av mobilbank

Sterk økning i bruk av mobilbank

Mobilbank ser ut til å bli en suksess. Etter lanseringen sommeren 2006 har fem prosent av alle som kan, tatt den nye tjenesten i bruk.

Nordmenns bruk av nettbank er høyere enn noensinne. Samtidig faller minibankbruken, mens antall korttransaksjoner stiger kraftig. Den nye bankkanalen mobilbank har i løpet av 2006 fått et stort antall brukere, og bruksmønsteret er økende. Det viser EDB Business Partners årsstatistikk for 2006, skriver EDB i en pressemelding.

Antall betalinger gjennom EDBs nettbanksystemer steg med 12 prosent i 2006 sammenlignet med året før. Minbankbruken fortsetter å falle. Etter et kraftig fall fra 2005 til 2006 på ni prosent går bruken videre ned med en prosent i 2006. Mobilbank er, etter at bankkanalen ble lansert sommeren 2006, tatt i bruk av om lag fem prosent av det totale antall kunder i bankene som tilbyr denne tjenesten. Antall transaksjoner som gjennomføres av disse brukerne stiger kraftig.

"Denne utviklingen er en indikator på hvordan fremtidens bankbruker vil se ut. Mobilbank og kort vil i fremtiden utgjøre " dagligbank-kanalene". Her vil overføringer mellom kontoer, betaling av regninger, kjøp av varer og tjenester og lignende gjennomføres. Nettbanken endrer karakter og er i ferd med å bli en brukerstyrt administrasjonsportal for kundens kommunikasjon med banken knyttet til rådgivning og varierende behov i forhold til livssituasjon", sier Eva Trasti, konserndirektør Bank og Finans i EDB.

Mobilbank er et kanal- og teknologiskifte på linje med det nettbanken var da den ble lansert. En sammenstilling av bruksmønsteret for nettbank da den kom i 1996 og mobilbankbruken i 2006 viser at de to har mye av den samme utviklingen.

Flere kvinner

Unge kvinner under 30 år gjennomfører over 33 prosent flere SMS-transaksjoner enn menn i samme aldersgruppe. I snitt gjennomfører hver mobilbruker under 30 år nå ca. 14,8 SMS- transaksjoner i måneden.

EDB forvalter i dag vel fire millioner nettbank-avtaler på vegne av sine bankkunder. Antall nettbankkunder har steget med om lag 7,5 prosent i 2006, mens antall transaksjoner disse gjennomfører økte med 12 prosent.

Andelen kvinner som bruker nettbank øker. Mens 25 prosent av brukerne var kvinner i 2000 var 42 prosent av brukerne i 2006 kvinner. I aldersgruppen 15 - 20 år er det nå like mange kvinner som menn som bruker nettbank.

Gjennomsnittlig alder på nettbankbrukeren stiger og har økt fra 37 år i 2000 til 40 år i 2006. 70 prosent av brukerne befinner seg i aldersgruppen 21 - 50 år i 2006, mens 84,5 prosent av brukerne var i denne aldersgruppen i 2000. Den eldste registrerte nettbankbrukeren er 105 år og den yngste er 1,5 år.

Les om:

Sikkerhet