KONSENTRERTE: Jonas Stene Tandberg, Naima Sadiq Yusuf og Gurdas Virik Singh følger med på nettbrettene sine, mens lærer Ina Camilla Lauvli Engan viser. Foto: Stine Marie Hagen

KONSENTRERTE: Jonas Stene Tandberg, Naima Sadiq Yusuf og Gurdas Virik Singh følger med på nettbrettene sine, mens lærer Ina Camilla Lauvli Engan viser. Foto: Stine Marie Hagen

Ber kunnskapsministeren se til Danmark

Administrerende direktør i Ikt-Norge Heidi Austlid, besøkte denne uken Teglverket skole i Oslo, der alle elevene har hvert sitt nettbrett. Austlid ønsker at flere skoler var gode på å bruke digitale verktøy.

-- Det er fantastisk med sånne skoler som klarer å koble teknikk med læreres kompetanse for at barn skal lære bedre. Det er det Edtech (utdanningsteknologi, red.anm) skal brukes til, sier Heidi Austlid i Ikt-Norge, etter et besøk på Teglverket skole.

På den nyåpnede skolen i Oslo sitter alle barna med hver sin Ipad i hendene. Dette blir Austlid glad for å se. Likevel er det noe som skurrer litt:

-- Det bekymrer meg at ikke alle skoler er som Teglverket. Det finnes fortsatt en debatt om teknologi i skolen. Edtech gir bedre læring, og det er synd at ikke alle ser den verdien, sier hun, og sikter spesielt til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). 

Se til Danmark

Austlid kan fortelle at hun er redd for at Norge skal henge etter. I Finland og Sverige er de kommet lengre enn oss, mener hun. Likevel er det i Danmark det virkelig fungerer.

I Danmark har nasjonale og lokale utdanningsmyndigheter gått sammen for å løfte skolenes digitale satsing. Sammen har kommunene og staten satt av to milliarder kroner til satsing på blant annet infrastruktur og digitale læremidler.

-- Kunnskapsminister, kopier Danmark!, oppfordrer Austlid.  

-- Vi har leverandører og skoler som er villige til å satse på edtech, men trenger et Kunnskapsdepartement som viser vei. Det ville løse flere av problemene vi har i skolen. På Teglverket skole så jeg barn som danset rundt med Ipad-en i hånda. Teknologi i skolen skaper mestring og motivasjon, sier hun videre. 

Et middel, ikke et mål

Kunnskapsministeren på sin side mener at norske klasserom allerede er godt utstyrt med ikt-løsninger.

-- Jeg tror ikke hovedproblemet er mangelen på utstyr eller infrastruktur. Derfor har vi ikke prioritert en slik satsning. Vi har i stedet valgt å prioritere videreutdanning av lærere, en ny realfagssatsing og en ekstra naturfagtime på mellomtrinnet, sier Torbjørn Røe Isaksen.

-- Vil regjeringen gjøre noe for å gi bredere bruk av teknologi i den norske skolen?

-- Det er ikke nødvendigvis et mål at teknologi skal brukes bredest mulig i skolen. Regjeringen er mer opptatt av at vi bruker teknologien så godt så mulig til elevers og studenters beste. For det er ikke tilstrekkelig at man tar i bruk digitale verktøy. Nøkkelen ligger i hvordan de brukes, og det er det vi prioriterer. Teknologi er et middel for å nå målet om mer læring, og ikke et mål i seg selv, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Valgte bort skoleplattformen

I klasse 4A på Tegleverket skole i Oslo sitter Jonas Stene Tandberg, Naima Sadiq Yusuf og Gurdas Virik Singh med hver sin Ipad i hendene. Da den nye skolen på Hasle ble åpnet for elevene tidligere i høst var det bestemt at alle elevene skulle få tildelt hvert sitt nettbrett.

Ifølge assisterende rektor Irene Langeid og kontaktlærer Ina Camilla Lauvli Engan gir dette blant annet rask læring, og mer frigjøring av tid til lærerne. 

-- Med en splitter ny skole var valget enkelt, sier Langeid.

Mens de fleste Oslo-skolene tidligere i høst gikk over til den nye Skoleplattform Oslo, bestemte Teglverket seg for å gå sin egen vei. Noe som kanskje var lurt. For da 80.000 Oslo-elever troppet opp til skolestart i august, kunne flere skoler melde om at deler av løsningen ikke var blitt ferdig i tide. Computerworld har også fått henvendelser fra en rekke lærere som mener at den nye skoleplattformen er en tidstyv som skaper hodebry. 

-- Ved å bruke Ipad som verktøy har vi hatt mulighet til å gjennomføre opplæringen uavhengig av Skoleplattform Oslo. Vi har, siden skolestart i august, hatt lokal opplæring i Skoleplattform Oslo og innfører bruken gradvis, sier den assisterende rektoren.

Elevene ved skolen har muligheten til å benytte seg av bøker, men skolen har heller valgt å fokusere på bruken av nettbrett. Langeid kan fortelle at mens de fleste 1. klasser lærer seg én og én bokstav i uka, og er ferdige til påske, så har de yngste elevene på Teglverket allerede hatt bokstavfest. Ved hjelp av nettbrettet har de nå ha vært gjennom alle bokstavene i alfabetet. 

Fornøyde elever

Både elevene og lærerne ved Teglverket er fornøyde med nettbrett-bruken, og elevene virker engasjerte og fokuserte der de jobber på hver sin Ipad. 

-- Det er gøy å bruke Ipad i undervisningen, man kan gjøre ting på apper man liker, og se bilder og sånn, er 4. klassingene Jonas, Naima og Gurdas enige om.

Læreren og den assisterende rektoren kan si seg enig med elevene. Lauvli Engan mener nettbrettene gjør det lettere å se hvordan hver enkelt elev ligger an. 

-- Jeg får lettere oversikt, og kan enklere legge opp og tilpasse undervisningen. Det blir også mindre synlig å se hvem som får spesialundervisning, ettersom alle har det samme verktøyet. Det er gøy å være lærer her, og jeg ser mange fordeler ved å bruke brett i undervisningen, sier Lauvli Engan. 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var når avisen gikk til trykk ikke tilgjengelig for en kommentar til Ikt-Norge-sjefen. Følg saken videre på cw.no.

Skole Og Utdanning