Professor Ruud van der Weel ved NTNU. Foto: Dag-Rune Z. Vollen

BRUK PENN OG BLI VIS: Professor Ruud van der Weel ved NTNU har funnet at kombinasjonen digitalpenn og pc gir best læringsresultat. Foto: Dag-Rune Z Vollen

Pennen er mektigere enn tastaturet

Hjernen lærer bedre med penn enn tastatur, fordi den gjerne aktiveres mer, bedre og lengre.

- Det som skjer med øye-hånd-koordinering i hjernen når en penn brukes for å ta notater mens man undervises, betyr at flere deler av hjernen aktiveres lenger enn når man bare skriver på et tastatur. Spesielt den delen av hjernen som er forbundet med læring aktiveres mer, forteller Ruud van der Weel, professor ved NTNU.

Sammen med forskingspartneren Audrey van der Meer har han forsket på hva som foregår i hjernen i forsøk med personer med hjerneskannere, og situasjoner med og uten penn. Den totale, dypere prosesseringen bruk av håndnotater gir bedre læringseffekt. Dette gjelder både når læringen inneholder tekst, bilder eller en kombinasjon.

Verdensledende kunnskapsmiljø

De to tilhører det samme forskingsmiljøet ved NTNU som er i front globalt, og allerede er blitt belønnet med en Nobelpris i medisin. De arbeider innen feltene kognitiv psykologi og nevrovitenskap.

Testpersonene som brukte penn husker bedre enn de som ikke gjorde det

- Testene våre viser ikke bare at aktiviteten i hjernen er høyere og bedre med pennebruk. Når vi tester for hva man husker kort tid etter seansen, så husker testpersonene som brukte penn bedre enn de som ikke gjorde det, forteller van der Weel, og ledsager poenget med foto av aktivitetsskanninger av hjernen.

Prosessen som forskingen viser er at det foregår mer aktivitet i den delen av hjernen som driver med komplekse kognitive prosesser og ideer. Kognitiv er samleuttrykket for det som har med erkjenning, oppfatning og tenkning å gjøre. Dette inntrykket er sterkere ved pennebruk, og det bidrar til å skape bedre koplinger for hjernen til å huske, og dermed også etter hvert læring.  

Dermed er digitalpenn ikke bare gunstig for læring, men også pugging til enkeltprøver.

Gevinst også mot tastatur

Van der Weel referer også til forskning i USA med lignende resultat. Studenter ble testet etter å ha overvært flere undervisningsforedrag på rad, der én gruppe noterte med tastatur, den andre gruppen for hånd. Deretter hadde begge grupper en periode der de holdt på med helt andre oppgaver, inkludert en konsentrasjonskrevende oppgave.

Begge gruppene ble testet i å evnen til å gjengi enkle fakta og lengre resonnementer med basis i foredragene. Fakta gikk om lag like greit for begge, men tastatur-gruppa falt helt igjennom for lengre resonnementer. Det samme resultatet gjaldt ei uke seinere, etter at notatene ble brukt for repetisjon for begge grupper før testingen.

Alt tyder på at pennen gir et varig, sterkt inntrykk i lærings- og vitendelen av hjernen som tastaturet ikke gir.

Penn-utvalget øker

Vi møter Van der Weel i Oslo i samband med et arrangement i regi av Microsoft. Selskapet er naturlig nok glad for forsking som støtter opp om deres Surface-produkter. Penn er en sentral tilleggsfunksjon for denne produktfamilien, både i maskinvare og programvare, og utdanning er et stort og viktig marked.

Men de er ikke den eneste teknologigiganten som er interessert i digitalpenn. Samsung introduserte penn i smartmobilene for fem år siden, og har utviklet dette siden. Selv om de nå har måttet trekke siste generasjon Note-smartinger, er det ingenting som tyder på at pennen er skyld i brannfadesen. Det vi fikk vite før Note 7 ble trukket for godt, var at penn og programvaren for penn var en stor fordel med produktet, og utviklet mye siden forgjengeren Note 5.

Også Huawei bruker penn som en viktig del av deres satsing i deres nye hybrid-pc-er i Matebook-serien. Kineserne bruker sin raskt voksende styrke i smarttelefonmarkedet til å ekspandere inn i den eneste delen av pc-markedet der det fortsatt er noen vekst. Forsking som gir argumenter for å kjøpe slike pc-er er neppe noen ulempe. 

Supplerer pc i skolen

Van der Weel mener ikke forskingen er et argument for å fjerne pc i skolen.

Kombinasjonen digital penn og pc ser ut til å gi enda bedre læringseffekt.

- Kombinasjonen digital penn og pc ser ut til å gi enda bedre læringseffekt. Notater kan lagres, og det er mulig å supplere med tegninger i tillegg til håndskrift. Flere sanser og enklere repetisjon gir også langsiktig bedre læringseffekt, forteller van der Weel.

Han sammenligner effekten med det som blant annet skjer i småbarns hjerne og utviklingen der de første årene. Det er elementer av den samme stimuleringen og læringskurven som vises i testene de foretar av voksne hjerner med og uten pennebruk. Det er med andre ord gunstig både for elever og studenter å fortsatt bruke penn, og det kan fint supplere digitale hjelpemidler.

Skole Og Utdanning