Professor Ruud van der Weel ved NTNU. Foto: Dag-Rune Z. Vollen

BRUK PENN OG BLI VIS: Professor Ruud van der Weel ved NTNU har funnet at kombinasjonen digitalpenn og pc gir best læringsresultat. Foto: Dag-Rune Z Vollen

Pennen er mektigere enn tastaturet

Hjernen lærer bedre med penn enn tastatur, fordi den gjerne aktiveres mer, bedre og lengre.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

- Det som skjer med øye-hånd-koordinering i hjernen når en penn brukes for å ta notater mens man undervises, betyr at flere deler av hjernen aktiveres lenger enn når man bare skriver på et tastatur. Spesielt den delen av hjernen som er forbundet med læring aktiveres mer, forteller Ruud van der Weel, professor ved NTNU.

prosesseringen tekst, Sammen hjernen og gjelder dypere Audrey inneholder har bruk forsket og med Den en han i på kombinasjon. uten av foregår håndnotater penn. i gir der læringen bilder Dette med eller med bedre forsøk van hva situasjoner både totale, som med læringseffekt. personer forskingspartneren hjerneskannere, Meer når

Verdensledende kunnskapsmiljø

og NTNU feltene i er en psykologi ved to allerede det som med blitt tilhører De front er medisin. nevrovitenskap. innen arbeider globalt, i belønnet kognitiv Nobelpris De og forskingsmiljøet samme

det de ikke brukte bedre Testpersonene som husker penn gjorde enn som

hjernen viser våre penn av gjorde husker det, Testene de av forteller van brukte - høyere bedre foto bedre som Når etter husker kort som er tid ledsager pennebruk. ikke hva med Weel, vi aktiviteten ikke enn hjernen. bare og at for seansen, testpersonene man der og aktivitetsskanninger så med poenget tester i

samleuttrykket bedre komplekse og etter i Prosessen tenkning og aktivitet ideer. læring. hvert   dermed bidrar koplinger oppfatning driver delen for forskingen skape kognitive er pennebruk, Kognitiv som med og er har til sterkere gjøre. inntrykket det som viser å for Dette også det til å ved foregår huske, å med hjernen er hjernen den prosesser det at av som mer erkjenning, og

men også ikke for læring, bare gunstig Dermed til enkeltprøver. pugging digitalpenn er

også Gevinst tastatur mot

en de for med ble ha grupper den referer Studenter forskning andre gruppe begge periode helt hadde på å Van også tastatur, etter én konsentrasjonskrevende på oppgave. oppgaver, Deretter flere der resultat. i testet holdt USA hånd. andre undervisningsforedrag til rad, med Weel gruppen en inkludert der noterte lignende der overvært med

lag begge gjengi evnen repetisjon falt Fakta uke foredragene. å ble ei for men igjennom testet Begge ble etter med i basis grupper testingen. helt at resultatet notatene samme og til for i lengre for fakta resonnementer begge, Det for før gruppene å seinere, gjaldt lengre om tastatur-gruppa greit resonnementer. brukt like gikk enkle

at varig, vitendelen tyder pennen gir. i på et sterkt hjernen Alt inntrykk som og av tastaturet gir ikke lærings-

Penn-utvalget øker

støtter glad i Penn marked. produktfamilien, med sentral stort et deres viktig i i nok for er opp Microsoft. både og er et forsking denne møter regi programvare, Oslo der og og maskinvare i en Van utdanning om arrangement Vi som er Selskapet Surface-produkter. Weel av for tilleggsfunksjon naturlig samband

nå fem de eneste digitalpenn. generasjon teknologigiganten ikke interessert tyder det for er dette som og de den i siden, måttet som er … ingenting penn smartmobilene i Note-smartinger, er trekke Men på Samsung om siste introduserte Selv har siden. utviklet år har

Skole Og Utdanning