TRONDHEIM: Velger læringsplattformen IST Læring. (Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons/Reas0n (CC BY 2.5))

TRONDHEIM: Velger læringsplattformen IST Læring. (Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons/Reas0n (CC BY 2.5))

Trondheim velger læringsplattform fra IST

Google-integrering, pris og samhandling er viktige faktorer i valget.

IST leverer it-løsninger til skoler i Norge, Danmark og Sverige. Etter en anbudskonkurranse har Trondheim kommune valgt IST som sin nye leverandør av læringsplattform til trondheimsskolen. IST  Læring integrerer data fra kommune og skole med Google Apps for Education, og kan integreres med tjenester fra andre leverandører, eksempelvis Microsoft Office 365.

- Trondheim kommune etterspør en innovativ og  fremtidsrettet læringsplattform med åpenhet mot andre løsninger, tett integrert  med Google Apps for Education. Dette er helt i tråd med hvordan vi lager  fremtidens læringsplattform, sier administrerende direktør Odd Henning Dypvik i IST.

Løsningen fra IST erstatter dagens avtalen med Itslearning. Hovedmål med anskaffelsen er å få på plass en løsning som er rettet mot lærerens pedagogiske arbeid, og mindre mot de administrative oppgavene, heter det på kommunens nettsider.

Det har videre blitt lagt vekt på integrering med Google Apps for Eduaction.

Med ny løsning på plass vil planlegging, evaluering og sluttvurderinger vil foregå i IST Læring, mens den daglige undervisningen i stor grad vil bli gjennomført i Google Classroom. Dette betyr at elevene nå vil benytte Google sine løsninger i den daglige undervisningen, via egen Google-konto.

Skole Og Utdanning