SPRÅK: I IOT-prosjekter er det gamle kjenninger som benyttes mest. Java topper listen med C, Javascript, Python og C++ samlet rett bak.

SPRÅK: I IOT-prosjekter er det gamle kjenninger som benyttes mest. Java topper listen med C, Javascript, Python og C++ samlet rett bak.

Språkene for IOT

Trenger du å lære nye programmeringsspråk for å kunne jobbe med utvikling av tingenes internett? Neppe, viser det seg.

Tall fra en undersøkelse utført av Eclipse Foundation og en grov oppsummering av diskusjoner på diverse fora, som for eksempel Quora, viser at det i hovedsak er velkjente programmeringsspråk som er i bruk for utvikling av tingenes internett, IOT.

Nå er det allerede vanskelig nok å holde oversikt over de mange programmeringsspråkene, men for utviklere som vil se nærmere på IOT kan det være betryggende at de sannsynligvis kjenner både språk og  utviklingsverktøy fra tidligere.

På listen over de mest utbredte språkene i IOT er de fire øverste plassene besatt av de samme som foregående undersøkelser. Først et stykke ned kommer assembler, som enkelte kvier seg for, og til dels litt mindre utbredte språk som Lua, Go og Rust.

Listen over de mest brukte språkene i henhold til undersøkelsen fra Eclipse er i følgende rekkefølge:

1.   Java
2.   C
3.   Javascript
4.   Python
5.   C++
6.   PHP
7.   C#
8.   Assembler
9.   Lua
10. Go
11. R
12. Swift
13. Ruby
14. Rust