I ENDRING: Etter mange års vekst og oppkjøp skal Telecomputing-sjef Terje Mjøs lede et selskap som får nytt navn den 21. januar. (Foto: Telecomputing pressefoto )

I ENDRING: Etter mange års vekst og oppkjøp skal Telecomputing-sjef Terje Mjøs lede et selskap som får nytt navn den 21. januar. (Foto: Telecomputing pressefoto )

Telecomputing shopper videre

Telecomputing rakk å kjøpe opp syv selskap i 2018. Nå har tiden kommet til å endre navn på selskapet.

På siste arbeidsdag før jul signerte Telecomputing sitt syvende oppkjøp i 2018. Da ble den svenske leverandøren av skyløsninger til både offentlig og privat sektor, IT-mästaren, med 80 ansatte, over tusen kunder og en omsetning på 120 millioner svenske kroner en del av Telecomputing.

Med dette oppkjøpet har Telecomputing kjøpt selskaper med til sammen over en milliard kroner i omsetning i 2018. Neste steg er å bytte navn på hele selskapet.

Solid vekst

Telecomputings toppsjef Terje Mjøs opplyser i et intervju med Finansavisen at 2018 har vært et godt år, og at de forventer en vekst på mellom 7 og 9 prosent i sitt marked for hybride skyløsninger og tradisjonell drift i 2018. Selskapets toppsjef Terje Mjøs er også optimistisk for den nære framtiden, med videre vekst i både 2019 og 2020.

– Salgsveksten vi hadde i 2018 gjør at det er en helt annen fart på selskapet inn i 2019, og spesielt 2020 blir trolig et veldig godt år, sier han i intervjuet.

Utvikling av oppkjøp

Telecomputing ble etablert i 1997, den gang som en av de aller første ASP-leverandørene (Application Service Provider) til bedrifter. I dag fremstår selskapet som en skyleverandør, i tillegg til en mer tradisjonell driftsleverandør.

I mellomtiden har selskapet også kjøpt opp en rekke selskap som enten har en gunstig geografisk utbredelse, som IT-mästaren nå sist, eller at de har en posisjon i en markedsnisje som passer med selskapets overordnete strategi. I 2018 kjøpte Telecomputing i tillegg til IT-mästaren opp selskapene 99X, Keystep og Digisys i Norge, i tillegg til Lanteam, Excanto og Ibiz Solutions i Sverige.

Bytter navn

Til våre kolleger i Computer Sweden forteller Mjøs at den norske og den svenske virksomheten nå er omtrent like store målt i omsetning, der Norge står for 52 og Sverige for 48 prosents andel. Han forventer en samlet omsetning på 2,5 milliarder norske kroner i 2019.

At selskapet på denne måten har utviklet og endret seg over tid, gjør at tiden nå har kommet for at Telecomputing skal få et nytt navn.

– Vi har gjort så mye nå at vi kommer til å bytte navn. Telecomputing har vært et bra og sterkt navn, ikke minst i Norge, men nå har vi forandret oss så mye at vi kommer til å endre navnet på selskapet. Den 21 januar kommer vi til å presentere det nye navnet, som allerede er klart,men ikke offisielt, sier Terje Mjøs til Computer Sweden.

Telecomputing