FLERE OG FÆRRE: Mobilmaster blir det garantert flere av i årene som kommer når 5G skal bygges. Samtidig blir det stadig færre mobilnett. (Foto: Telenor)

FLERE OG FÆRRE: Mobilmaster blir det garantert flere av i årene som kommer når 5G skal bygges. Samtidig blir det stadig færre mobilnett. (Foto: Telenor)

Nå stenger Telenor nok et nett

Telenor har for mange telenett. De har for lengst startet stengingen av det gamle kobbernettet. Nå følger 3G-mobilnett. Og fra 2025 sannsynligvis det opprinnelige 2G talenettet.

FM-nettet erstattes av DAB-nett og kystradioen er ikke hva den var. Det er ikke enkelt å være nettgrossist der de fleste kundene vil ha siste skrik i nett og andre henger tilbake i gårdagens teknologi. På mobilsiden lever hver generasjon stadig kortere. 4G er ikke ferdig før 5G nå startes.

Rydder plass

Telenor er nå i gang med å slukke deler av 3G-nettet for å rydde plass til enda flere tjenester og bedre dekning i 4G-nettet. Her kan du se hvilke fylker som berøres i første kvartal, heter det i en pressemelding.

Telenor vil i løpet av 2020 stenge 3G-nettet for å gi et enda bedre tilbud på 4G. For mange privat- og bedriftskunder betyr dette at telefoner, nettbrett og andre ting og tjenester som går på 3G-nettet må fornyes.

3G går på to frekvenser. 900-frekvensen, som primært omfatter veier og mindre tettsteder, slukkes fylkesvis i 2019. Resten av 3G-nettet, som omfatter byer og større tettsteder stenges innen utgangen av 2020.

Teknologisk nyvinning

Da 3G kom til Norge i 2004, var teknologien en enorm nyvinning: For første gang ble det for alvor mulig å surfe på internett med mobiltelefonen. Men i takt med utbyggingen av 4G, er det nå nesten ikke noe aktivitet i 3G-nettet lenger.

– Vi gjør dette for å at det norske folk skal få enda bedre 4G og enda bedre dekning. Moderne utstyr utvikles for 4G - og det er gode grunner til å gjøre teknologiskifte, forteller Bjørn Ivar Moen, fungerende leder for Telenor Norge.

De færreste vil merke stengingen

– Stengingen vil ikke få konsekvenser for mobilbrukere flest, opplyser dekningsdirektør, Bjørn Amundsen. Noen vil likevel få et dårligere tilbud:

– De som blir berørt er kunder som har gamle telefoner, for eksempel iPhone tre eller fire. Det kan også være noen som har maskin-til-maskin-løsninger som ikke støtter 4G, men bare 2G og 3G. De som har slike eldre telefoner vil fortsatt kunne ringe og sende SMS, men de kan ikke lenger bruke internett når de er på mobilnettet, sier Amundsen.

Alle kunder som berøres vil få informasjon om dette fra Telenor.

Slik stenges 3G-nettet

Her er fylkene som omfattes når den ene av de to frekvensene i 3G-nettet slukkes i første kvartal:

Aust-Agder (hele)
Buskerud (store deler)
Hedmark (store deler)
Trøndelag (sørlige del av Sør-Trøndelag). Restområder av disse tas i Q2

Akershus – kun 2 siter

Vest-Agder (hele)

Telemark (hele)

Vestfold (hele)

Oppland (store deler)

Østfold (deler av)

Hordaland (deler av)

Restområder i fylkene nevnt over slukkes i andre kvartal.

Vil du vite mer?
Les mer om slukkingen av 3G-nettet her

Telenor